Hlavní stránka Volby Archiv Parlamentní volby 2017 Volební program Sport - cesta k harmonickému rozvoji osobnosti

Sport - cesta k harmonickému rozvoji osobnosti

VÝCHOZÍ STAV NÁVRHY STAN 1. ROK VLÁDY 4 ROKY CÍLOVÝ STAV

Výchozí stav

Zdravý životní styl si nelze představit bez tělesné aktivity, sportu, tělovýchovy. Pohybová aktivita populace, dětí a mládeže zvláště, ale klesá. Stát však sport a tělovýchovu řeší chaoticky, nekoncepčně. Nejde zdaleka jen o podporu vrcholového sportu, ale naopak sportovních aktivit s co nejširším záběrem v populaci.

Podpora sportovních aktivit předpokládá stabilní financování, kterého se nedotknou události typu krach Sazky a.s. či dotační aféra týkající se ministerstva školství. Stávající krize systému financování sportu má své kořeny v dlouhodobém podceňování a odsouvání sportovní agendy.


 • Podpořit sportování dětí a mládeže v místě jejich bydliště, tedy v obci
 • Dokončit projekt registru sportovišť a stanovit priority, která sportoviště zrekonstruovat a kde vybudovat nová
 • Dokončit projekt registru sportovců a rozhodnout o přímé podpoře dětí, mládeže a jejich trenérů
 • Navrhnout podporu několika tradičních sportů, které získají významnější podíl peněz z veřejných rozpočtů
 • Přestat z veřejných rozpočtů financovat soukromé komerční projekty

Urgentní opatření (1. rok vlády)

 • Vytvořit jasná pravidla státní podpory. Vypracovat systém transparentního financování sportu a pohybových aktivit nejen mládeže, ale všech věkových skupin. Dokončit registry sportovců a sportovišť a analyzovat data.
 • Připravit koncepci podpory sportování dětí a mládeže v blízkosti jejich domovů.
 • Spustit systém vícezdrojového financování sportovních center. Veřejné prostředky začít směřovat pouze do projektů, které vláda určí jako prioritní či významné a ve kterých bude schopna provádět důkladnou kontrolu nakládání s veřejnými penězi.

Plán pro funkční období vlády (4 roky)

Tělovýchova a sport

 • Jasně stanovíme kritéria státní podpory tak, aby vedla k rozvoji tělovýchovy na co nejnižší úrovni. Stát podpoří sport na úrovni školství - zvýší počet hodin tělesné výchovy, podpoří na školách prostřednictvím dalších sportovních soutěží zájem o sport. Zváží návrat ke “sportovním třídám” na základních školách, podpoří sportovní gymnázia a rozšíří tento statut i na jiné středoškolské obory, nejen pro gymnázia.
 • Podpoříme sportovní kluby spojené s místními vzdělávacími institucemi na každé úrovni, tedy až po vysoké školy.
 • Na základě strategie vycházející z analýzy stavu sportovišť určíme, které regiony potřebují prioritně investiční prostředky na opravu původních obecních sportovišť (zásadní priorita) či výstavbu zcela nových sportovišť v majetku místní samosprávy.
 • Součástí strategie bude rozvoj sportů příslušných k danému regionu a lokálně preferovaných (na horách zimní sporty, u velkých vodních ploch veslování či kanoistika).

Financování

 • Zajistíme přísun prostředků na základní, tedy klubovou úroveň sportovní pyramidy.
 • Stát musí zamezit financování profesionálních soutěží z veřejných prostředků. Nemůže však v tomto bránit místním samosprávám. Cílem je rozdělení nepodporovaného profesionálního sportu od amatérského.

Prezentace českého sportu

 • Revidujeme státní podporu sportovní reprezentace. Je nutné posoudit, která sportovní odvětví mají takový světový či teritoriální dopad a jsou natolik spojena s národní sportovní tradicí, že je skutečně účelné v jejich podpoře pokračovat.
 • Stanovíme jasná kritéria pro podporu významných sportovních událostí.

Podpora seniorů

 • Lokální sportovní areály financované cele nebo z velké části ze státních prostředků budou muset vytvářet speciální sportovní programy pro seniory. Tyto budou buď zdarma nebo za zvýhodněných podmínek.

Cílový stav

 • Podpora sportu zlepšila kondici napříč populací, omezila alespoň částečně v rámci prevence výdaje na léčbu, zjm. tzv. civilizačních chorob.
 • Systém sportování dětí a mládeže svou šíří a tím i konkurencí umožnil rozvoj sportovních osobností, které budou mít šanci uspět ve světovém kontextu.
 • Sportovní průmysl funguje na obvyklých principech a je nezávislý na veřejných financích. Sociální politika - cílená pomoc oslabeným.

 


Volební program ke stažení