O čem přemýšlíme v hnutí Starostové a nezávislí

Zvyšujeme ochranu vodních toků i práv spotřebitelů. Chceme zajistit rovná práva pro stejnopohlavní páry

Poslanci v tomto týdnu projednají ve druhém čtení návrh vodního zákona, jehož cílem je zvýšit ochranu vodních toků. Do závěrečného čtení se dostala novela, jejímž cílem je narovnání práv pro stejnopohlavní páry, kterou jsou Starostové připraveni podpořit v plném znění. Na pořad schůze by se měl dostat i zákon o hromadných žalobách, který posílí pozici spotřebitelů v hromadných soudních sporech. Na popud opozice byla na středu svolána mimořádná schůze k migračnímu paktu, s jehož finální verzí Česko v několika bodech nesouhlasí a zdrží se. Původně vyjednaná podoba byla v řešení nelegální migrace totiž přísnější. Naším cílem je ale hledat další cesty, jak EU před tímto typem chránit, třeba ve spolupráci s třetími zeměmi. Některé události z minulých let vyvolaly potřebu změnit některé části vodního zákona. Navrhovaná úprava přináší zpřesní kompetencí jednotlivých subjektů, které se podílejí na koordinaci prací při likvidaci havárie či jiné závažné události na vodním toku. „Při řešení některých havárií se v posledních letech projevilo, že kompetence stanovené ve vodním zákoně nejsou jednoznačné, a proto byl připraven návrh, který tento stav narovnává. Řízení prací při zneškodňování havárie přísluší vodoprávnímu úřadu příslušnému

Petra Pecková bude znovu kandidovat na hejtmanku

Sněm středočeských Starostů zvolil stávající hejtmanku kraje Petru Peckovou lídrem kandidátky pro podzimní volby. „Změny, které jsme ve středních Čechách nastartovali, bychom rádi dotáhli. Občané kraje, kterým říkám “naši šéfové”, si to zaslouží,” prohlásila Pecková po zvolení. Dosavadní hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková bude obhajovat svou pozici. Mandát získala jednomyslně na dnešním sněmu krajské organizace Starostů. „Je to logická volba. Petra odvádí ve vedení kraje skvělou práci a věřím, že lidé vidí ten obrovský rozdíl v přístupu k jejich problémům oproti předchozí hejtmance. I když Petra vyzvala členskou základnu i registrované příznivce k tomu, aby se o post přihlásili, že ráda absolvuje primárky, protikandidát nebyl a Petra získala jasnou podporu všech,” uvedl předseda středočeských Sta

Staráme se:

leden
2024

Staráme se o bezpečí nás všech

Sněmovna schválila novelu zákona o zbraních a střelivu. Úprava zpřísňuje některá pravidla a přináší digitalizaci. Obchodníci se zbraněmi budou muset nově hlásit podezřelé obchody, policie bude mít snazší možnost zabavit zbraně lidem, u kterých si není jistá, zda nejsou bezpečnostním rizikem nebo se zkrátí lhůty pro lékařské prohlídky.

Více informací
leden
2024

Staráme se o ty, kdo pečují o své blízké

Díky poslanecké novele zákona o sociálních službách dojde ke zlepšení podmínek pro pečující v domácím prostředí. „Současné znění zákona už není schopno dostatečně reagovat na doporučené trendy v sociální péči. Proto jsme zvláštní pozornost věnovali hlavnímu problému, kterým je nedostatečná podpora pro pečující osoby.

Více informací
leden
2024

Staráme se o oběti domácího násilí

Zástupci Starostů vydali prohlášení k aktivitám v problematice domácího a sexualizovaného násilí. Tato problematika je v současném systému politicky podceňována a přehlížena, proto se Starostové, skrze prohlášení, zavázali k pomoci těm, kterým bylo ublíženo a chránit je do té doby, než budou opět moci stát na vlastních nohách.

Více informací
Zjistěte, co vše jsme už díky vám dokázali


Starostové jsou lidé kolem vás, buďte jim blíž na sociálních sítích

Zobrazit více

Video

Kalendář událostí