Hlavní stránka Program

Program

Program pro volby do Evropského parlamentu 2024 najdete tady

 

Celý program koalice Piráti a Starostové 2021

Krátkou verzi programu koalice Piráti a Starostové pro parlamentní volby 2021 si můžete stáhnou tady

Programová vize koalice Piráti a Starostové

Politika je pro nás práce pro lidi a péče o lidi. Nechceme stát, který je výnosnou hračkou pro oligarchy a jejich zákulisní hráče. Chceme stát jako domov, kde se  cítíme  bezpečně  a svobodně. Férový stát, v němž víme, že se máme kam obrátit, když potřebujeme pomoci. Stát,  který se o člověka postará od jeho narození, nabídne mu  kvalitní vzdělání pro 21. století a  připraví prostředí pro rozvoj jeho schopností. Stát, který pečuje o životní prostředí, podporuje lidskou tvořivost a podnikatelského  ducha,  a na druhé straně nás nenechá padnout na dno,  když zakopneme, zraníme se, zestárneme. Chceme stát, který pomůže, když to potřebujeme, ale nestrhává nás k zemi, když se chceme rozlétnout.

Pokud  Piráti  a  Starostové  ve  volbách  společně  uspějí,  zasadí  se  o  stát,  který  bude  rychlý  v pomoci, důrazný v prosazování práva a nenápadný, když se nám povede dobře. Správu naší země chceme svěřit lidem poctivým a důvěryhodným, lidem, kteří mají zkušenosti a budou kvalitně rozhodovat ku prospěchu celé společnosti.

Priority koalice

1. Lepší fungování státu blíž občanům

Budeme prosazovat štíhlý stát, k občanům přívětivý a jim sloužící. Podporujeme samosprávy, jejich finanční nezávislost a rozhodování co nejblíže lidem. Veřejnou správu maximálně zdigitalizujeme. Zavedeme do praxe schválený zákon o právu na digitální služby a zajistíme,   aby obíhala data, nikoliv občané.

2. Férové daně

Prosazujeme nižší daně z práce, aby lidé, kteří poctivě pracují, měli na výplatní pásce vyšší  čistou mzdu. Proto podporujeme vyšší a valorizovanou slevu na poplatníka. Abychom získali peníze na nižší daně z práce, je třeba zrušit nedůvodné daňové výjimky. Cílem jsou férové daně, pochopitelné pro každého, které zajistí kvalitní veřejné služby, důstojné důchody, dostupné zdravotnictví a kvalitní školství.

3. Dostupné zdravotnictví

Odstraníme nerovnosti v dostupnosti zdravotní péče v různých regionech. Zajistíme digitalizaci zdravotnictví a zavedeme její jednotné standardy. Samozřejmostí bude zveřejňování anonymizovaných dat o českém zdravotnictví, aby se každý občan mohl podívat na dostupnost zdravotní péče.

4. Vzdělávání pro 21. století

Do vzdělávání zajistíme financování 5 % HDP a zavedeme nový, prostupný a rozmanitější systém: nové typy škol a tříd, větší možnost volby.  Vzdělávací  curriculum  odpovídající potřebám 21. století.

5. Spravedlnost pro všechny

Budeme usilovat o spravedlnost bez ohledu na příjmy a postavení. Prosadíme krajskou příslušnost exekutorů, snazší insolvence a lepší regulaci půjček. I dlužník musí dostat právo na důstojný život.

6. Ochrana naší krajiny

Podpoříme praktické kroky k ochraně klimatu, přírody a krajiny, a to i na lokální  úrovni  (podpora menších farem, ochrana půdy a vody). Zaměříme se na opatření v krajině podporující přirozenou retenci vody a boj s erozí.

7. Podpora podnikání a inovací

Rozhýbáme inovace ve státě na všech úrovních. Připravíme národní program pro inovace a růst přidané hodnoty podle vzorů ze zahraničí s důrazem na podporu výzkumu a vývoje a malých i středních firem. Srovnáme šance pro jejich podnikání, odstraníme zbytečné překážky a aktualizujeme zákony tak, aby řešily skutečné problémy lidí v moderní době.

8. Průhledné fungování státu

Nabízíme poctivé a kompetentní politiky, kteří zajistí přechod k  transparentnímu  státu.  Ušetříme tak peníze ze státní kasy a zlepšíme kvalitu rozhodování. Omezíme příležitosti pro korupci dle doporučení mezinárodních expertů. Ochráníme oznamovatele korupce. Zavedeme vymahatelnost pravidel v zákoně o střetu zájmů.

 

Programová východiska

Vedení a řízení státu

 • Koalice Pirátů a STAN je středové a protikorupční uskupení.
 • Hlásíme se k principům české ústavní a humanistické tradice založené na  demokratickém právním státě a úctě k právům člověka a občana. Chceme vládnout otevřeně, aby veřejnost vždy věděla, co děláme a proč to děláme. Naše politika slouží a bude sloužit všem lidem bez rozdílu, nikoliv jen několika vyvoleným skupinám. Ve společnosti podporujeme vzájemnou spolupráci, respekt, ohleduplnost i mezigenerační solidaritu. Za základ lidského soužití považujeme rodinu, okruh blízkých, komunitu a obec.
 • Všechny  naše  návrhy  vždy zakládáme na průkazných faktech i expertizách a vycházejí  z reálných potřeb občanů či firem. Tyto principy přeneseme i do vedení státu, který bude konečně pro občany oporou a partnerem, nikoliv nepřítelem.
 • Do vedoucích pozic vybereme poctivé, kompetentní a důvěryhodné osobnosti, které nemají střet zájmů a zvládnou hájit zájmy ČR v Evropě i ve světě. Pro  nepolitické  odborné funkce podporujeme transparentní výběrová řízení.
 • Prosazujeme štíhlý, ale silný stát zejména v oblastech, kde je nezastupitelný, a vedle toho silnou a finančně nezávislou roli samospráv. Vrátíme rozhodování blíže k lidem místní občané a jimi volení politici vědí lépe než ministerstva, co jejich obec či kraj  potřebuje.
 • Stát musí mít jednotnou, ucelenou a dlouhodobou strategii, která vychází  z  širší  politické shody. Strategie se má promítat napříč ministerstvy i odrážet  do  jejich  vnitřního chodu. Chceme moderní flexibilní veřejnou správu, kterou budou řídit kompetentní lidé a jejíž součástí budou zkušené analytické týmy.
 • Zařídíme, aby občané jedním kliknutím  na internetu zjistili plnění vládního programu a  jak efektivně jsou vynakládány peníze daňových poplatníků. Přínos velkých staveb bude posuzován metodou analýzy nákladů a přínosů (CBA).  Velikost  přínosu  bude  rozhodovat o prioritě realizace.
 • Provedeme analýzu a revizi veřejných agend s cílem omezit byrokracii, zjednodušit stávající model, zrušit zbytné nebo málo efektivní agendy a v návaznosti na to snížit počet úředníků ve státní službě.
 • Politici mají v zájmu země spolupracovat a důstojně ji reprezentovat – usilujeme proto    o vysokou úrovneň politické kultury a slušnosti. Budeme zohledňovat návrhy opozice, účastnit se jednání sněmovny a interpelací. Zároveň prosazujeme dobrovolný klouzavý mandát, aby se ministr mohl soustředit pouze na vedení resortu.

 

Finance a průhledné hospodaření

 • Prosazujeme nízké daně z práce, aby lidé, kteří poctivě pracují, měli na výplatní pásce vyšší čistou mzdu. Proto podporujeme daňová opatření snižující náklady na práci, např. valorizovanou slevu na poplatníka.
 • Chceme spravedlivější rozložení daňové zátěže. Nízké zdanění práce musí být doprovázeno zlepšováním prostředí pro podnikatele a živnostníky, odbouráváním byrokracie a zjednodušováním systému. Stát nesmí aktivním občanům házet klacky pod nohy. Zasadíme se i o návrat lidí tvrdě postihovaných exekucemi z šedé zóny do legální ekonomiky. Podpoříme zvýšení motivace pro reinvestici zisků v Česku.
 • Abychom získali peníze na nízké daně z práce, je třeba odstranit nedůvodné daňové  výjimky a postavit se proti nelegálním praktikám v oblasti daňové optimalizace. Preferujeme nepřímé daně. Cílem je přehledný, jednoduchý a srozumitelný daňový systém, který každý pochopí, a který zajistí kvalitní veřejné služby, důstojné důchody, dostupné zdravotnictví a kvalitní školství.
 • Finance státu musí být dlouhodobě rozpočtově udržitelné, zadlužení je přijatelné pouze    v krizi a při půjčkách na investice s vysokou návratností. Nepřipustíme, aby byla koronakrize zneužita k zadlužování našich dětí tempem půl bilionu za rok. Zvážíme zavedení víceletého financování, aby financované instituce nežily v nejistotě.
 • Podporujeme postupný přechod k transparentnímu státu, zejména rozklikávací rozpočet, povinné použití analýz nákladů a výnosů u velkých projektů, audity hospodárnosti výdajů, širší použití hromadných nákupů a propojení výsledků akcí s rozpočtovými daty. Navážeme na vlastnickou politiku státu a zprůhledníme firmy většinově ovládané státem.
 • Na pozastavení EET navážeme jeho zrušením pro řemeslníky a drobné podnikatele (3. a 4. vlna).
 • Posílíme kapacity Nejvyššího kontrolního úřadu, rozšíříme jeho působnost a zavedeme koordinaci kontrol.
 • Dopředu připravíme finanční programy pro budoucí krizové situace, připravíme jasná pravidla pro výjimečné kompenzační programy, které budou vybudovány pro potřeby státu, obcí, firem i domácností a budou spustitelné ze dne na den.
 • Podporujeme maximální zjednodušení administrativy v daňové oblasti, včetně zavedení jednotného inkasního místa.

 

Zdravotnictví a zvládnutí epidemie

 • Zlepšíme připravenost země na další vývoj epidemie koronaviru a případné jiné budoucí krize. V zájmu ochrany zdraví našich občanů budeme na všech opatřeních spolupracovat s experty a samosprávami i zveřejňovat data, aby byli lidé plně informováni. Nastavíme předvídatelný právní rámec, kde budou významná omezení práv občanů vždy pod kontrolou sněmovny a budou k nim stanovená jasná pravidla pro kompenzace. Zlepšíme řízení hygien a cílení opatření.
 • Zavedeme jednotné standardy elektronizace ve zdravotnictví, které umožní sdílení dat mezi jednotlivými poskytovateli zdravotní péče. Tím se zrychlí předávání  informací mezi lékaři, což zvýší kvalitu a bezpečnost péče pro pacienty. Citlivé údaje se budou sdílet pouze se souhlasem pacienta a za přísných podmínek zajišťujících ochranu dat.
 • Samozřejmostí bude zveřejňování anonymizovaných dat o českém  zdravotnictví,  aby měl každý  občan  přehled o dostupnosti a kvalitě zdravotní péče. Zmírníme nerovnost  v dostupnosti zdravotní péče v různých regionech, zejména té specializované.
 • Zlepšíme vzdělávací a pracovní podmínky pro lékaře, aby neodcházeli z oboru nebo do zahraničí.
 • Zasadíme se o  reformu  služeb  v  oblasti  návykového  chování  a  racionalizaci  politiky v této oblasti.
 • Předložíme návrhy k legalizaci a zdanění konopí a dostupnosti  vhodných  lékových  forem konopí pro léčbu.
 • Prevence je nejlepší léčba. Budeme občany pozitivně motivovat, aby dbali o své zdraví, docházeli na preventivní prohlídky a věděli, jak nemocem nejlépe předcházet.
 • Zasadíme se o dodržování a lepší vymahatelnost práv pacientů ve zdravotnických zařízeních.
 • Posílíme pravomoci praktických lékařů pro dospělé, pro děti a dorost, dětských stomatologů. Posílíme jejich těsnější zapojení do diagnostických, léčebných a preventivních procesů.
 • Zavedeme rovné podmínky pro financování zdravotnických zařízení podobného  typu, tedy odstraníme stávající nerovnost ve financování výkonů a služeb pro zdravotnická  zařízení stejného typu, která vykonávají srovnatelné zdravotní výkony. Regulaci musí provést ministerstvo zdravotnictví spolu se zdravotními pojišťovnami.
 • Odstraníme  nerovnost  mezi poskytovateli zdravotní péče – i soukromá zařízení musí  mít  reálnou  možnost   zařazení   do   systému.   Posílíme   dostupnost   lékařské   péče   v regionech.
 • Sjednotíme podmínky a úhrady pro všechny typy zdravotnických zařízení bez ohledu na právní subjektivitu vlastníka, definujeme standardní poskytování zdravotních služeb a budeme pružně reagovat na vyvíjející se potřeby ve zdravotnictví, zejména pak v době epidemie či pandemie, a to včasnými zásahy do úhradových vyhlášek pro získání jistoty poskytovatelů zdravotních služeb.

 

Školství, věda a sport

 • Zvýšíme a udržíme výdaje na vzdělávání nad 5 % HDP.
 • Modernizujeme obsah vzdělávání, aby lépe připravil studenty pro budoucí život.
 • Posílíme rozmanitost a prostupnost vzdělávacího systému, a tím rozšíříme i možnost volby pro žáky a studenty. Zavedeme zcela nový systémový přístup kariérního poradenství.
 • Podpoříme rozvoj kvality škol a přenos dobré praxe mezi nimi. Školy budou v žácích hledat talent a rozvíjet ho.
 • Snížíme administrativní zátěž na školách, aby místo záplavy byrokracie měly více času na svou hlavní funkci.
 • Podporujeme stabilní a transparentní financování výzkumných institucí s důrazem na kvalitu v hodnocení výzkumu.
 • Chceme pokračovat ve spolupráci podnikatelské sféry a výzkumných institucí, zvyšovat státní podporu za podmínky zvyšování podílu investic soukromého sektoru.
 • Podpora sportovních klubů bude transparentní a přímá a půjde přednostně na sport mládeže ve volném čase.

 

Spravedlnost a boj proti korupci

 • Prosadíme krajskou příslušnost exekutorů, snazší insolvence a lepší regulaci půjček. Zastavíme 200 000 nezákonných exekucí. Chceme navrátit lidi v exekucích zpátky do běžného života a legální ekonomiky. Pro každého člověka musí být výhodnější oficiálně pracovat, než brát zakázky načerno kvůli obavám ze zabavení příjmu. Nikomu nesmí být zabavovány finance na zajištění základních životních potřeb.
 • Omezíme příležitosti pro korupci v územním plánování, veřejných zakázkách, fungování úřadů a v lobbingu. Ochráníme oznamovatele korupce. Realizujeme doporučení protikorupční skupiny Rady Evropy GRECO. Zavedeme  skutečnou  vymahatelnost omezení plynoucích pro politiky ze zákona o střetu zájmů.
 • Ctíme nezávislost soudů. Zřídíme radu pro soudnictví a zjednodušíme soudní soustavu.
 • Pro vedoucí státní zástupce zavedeme funkční období a výběrová řízení. Ve spolupráci  se státními zástupci zefektivníme prevenci hospodářské kriminality.
 • Uplatníme odpovědnost za justiční excesy.
 • Usilujeme o rovnoprávnost občanů. Podpoříme opatření ke snížení bezdůvodných rozdílů v příjmech mužů a žen.
 • Podpoříme rovnoprávné sňatky pro osoby stejného pohlaví.1
 • Usnadníme veřejnosti  přístup  k  datům  o  justici.  Zavedeme elektronický soudní spis  s nahlížením na dálku a standardy kvality, občané tak budou moci nahlížet do spisů    z domova, jednání se zrychlí a ušetří se peníze za poštu.
 • Usilujeme o nižší recidivu pachatelů trestné činnosti a náklady vězeňství. Základem bude spravedlivější nastavení druhu i délky trestů a větší důraz na přípravu vězňů na plnohodnotný a řádný život po opuštění věznice.

1 Při hlasování o tomto tématu může poslanec v souladu s koaliční smlouvou uplatnit tzv. zásadní výhradu svědomí.

 

Klima a životní prostředí

 • Chceme chránit budoucnost našich dětí, a proto prosadíme účinná opatření na zmírnění dopadů změny klimatu, která se projevuje extrémními výkyvy počasí, požáry, suchem, bleskovými povodněmi a rozsáhlým vymíráním rostlinných  a  živočišných  druhů. Budeme usilovat o naplňování klimatických cílů EU a Pařížské dohody, zejména rychlé ukončení provozu uhelných elektráren. Prověříme možnost zavedení uhlíkové a ekologické daně a ukončení neperspektivních fosilních dotací. Zaměříme se  na  adaptační opatření ve vztahu ke změnám klimatu.
 • Posílíme roli Ministerstva životního prostředí v zemědělství, čímž zlepšíme ochranu vody, půdy, lesa, klimatu i biodiverzity. Ministerstvo životního prostředí bude spolutvůrcem zemědělské dotační politiky.
 • Prosazujeme účast veřejnosti v řízeních podle stavebního zákona i podle lesního,  vodního a dalších složkových zákonů.
 • Podpoříme opatření vedoucí k přirozenému zadržování vody v krajině, opatření snižující erozi půdy a vytvářející podmínky pro rozmanitou faunu i flóru.
 • Budeme pozorně sledovat vliv kvality životního prostředí na lidské zdraví, například dopady stavu ovzduší. Prosadíme naplňování Agendy 2030 pro udržitelný rozvoj ČR a budeme usilovat o dlouhodobé naplňování globálních 17 cílů udržitelného rozvoje. Podpoříme také projekt Zelená města.
 • Budeme předcházet vzniku odpadů – nejlepší odpad je ten, který ani nevznikne. Prosadíme principy oběhového hospodářství. Prosadíme lepší využití  druhotných  surovin (recyklovaný papír, plasty) a bioodpadů. Materiály, které je možné znovu použít, nesmí končit ve spalovnách nebo na skládkách.

Zemědělství a krajina

 • Základním cílem zemědělství musí být dlouhodobá udržitelná produkce zdravých potravin.
 • Předpokladem pro to je zdravá krajina a živá půda s dostatkem organické hmoty, půda neohrožená erozí.
 • Z toho důvodu podpoříme formou zemědělských dotací ekologické  zemědělství,  výrazněji podpoříme rodinné farmy a všechna opatření na ochranu půdy.
 • Podpoříme protierozní pásy, výsadby stromů, keřů, alejí, biokoridorů, protierozní agrotechniku. Podpoříme zadržování vody v půdě a krajině podporou úprav meliorací na zvýšení hladiny vody v půdním horizontu. Podpoříme zvýšení kvality půdy podporou pěstování meziplodin a organického hnojení.
 • Snížíme byrokratickou zátěž v zemědělství a změníme kurz od kontrol k poradenství.
 • Nepodpoříme pěstování plodin pro výrobu pohonných hmot a pro výrobu bioplynu.
 • Výrazně podpoříme prodej místní zemědělské produkce – prodej ze dvora, na trzích. Podpoříme dodávky lokální a bio produkce do veřejného stravování. Veškerá dotační opatření sladíme se strategií EU „Od vidlí na vidličku“ – s podporou ekologického zemědělství, podporou lokálních distribučních řetězců, ochranou půdy a zlepšením vodního režimu krajiny.
 • Tváří v tvář ochromující kůrovcové kalamitě v hospodářských lesích zajistíme,  aby  státní  a  vojenské  lesy  byly  příkladem  transparentního  a  udržitelného  hospodaření     v lesích. A to důsledným zaměřením se na zadržování vody v lesích, podporou mimoprodukčních funkcí lesa, přechodem na víceleté porosty s výrazným podílem melioračních a listnatých dřevin. Cílem je zvýraznění funkce lesa jako zásobárny vody a adaptace lesního hospodaření a skladby porostů na zvyšování průměrné teploty.

 

Místní rozvoj a podpora regionů

 • Připravíme novou strategii pro rozvoj venkova, místních veřejných služeb i pracovních příležitostí, aby se tady všem lidem dobře žilo a mladí neměli důvod odcházet. Blízkost samosprávy občanům považujeme za důkaz vysoké úrovně místní demokracie, chceme ji proto zachovat.
 • Budeme prosazovat přesun kompetencí z centra směrem k samosprávám. Vybrané centrální státní úřady přestěhujeme do regionů. Část dotací nahradíme navýšením podílu obcí na vybraných daních. Budeme více podporovat dobrovolné sdílení zdrojů mezi obcemi za účelem optimalizaci systému. Prověříme evropské i národní dotační tituly, zavedeme přehlednou evidenci dotací, systém „jedna cílová potřeba, jedny kumulované veřejné zdroje, jeden poskytovatel“ a zhodnocení jejich  výsledků  a  efektivity. Prosadíme pravidla proti střetu zájmů.
 • Zprůhledníme veřejné zakázky a rozšíříme metodickou podporu, aby bylo při výběru dodavatele jednodušší zohlednit kvalitu, zvýhodnit kratší dodavatelské řetězce a společenskou prospěšnost. Posílíme objektivitu a  rychlost  přezkumu  veřejných  zakázek. Zavedeme státní expertizu projektové dokumentace velkých a nákladných projektů před jejich případným spuštěním.
 • Opravíme stavební právo, abychom zrychlili výstavbu potřebné infrastruktury a přispěli k lepší dostupnosti bydlení. To vše při zachování adekvátní účasti veřejnosti.
 • Je třeba zajistit základní standardy veřejné infrastruktury a služeb pro všechny občany ČR, podpoříme např. rozšíření gigabitového připojení k internetu do obcí, škol a úřadů.
 • Usilujeme o zvláštní podporu transformace strukturálně postižených a hospodářsky a sociálně ohrožených regionů.
 • Konečně připravíme a přijmeme zákon o cestovním ruchu, díky kterému zůstane více peněz z cestovního ruchu přímo v regionech.

 

Průmysl, podnikání a inovace

 • Vytvoříme prostředí pro růst přidané hodnoty v českém hospodářství, a tím i zisků českých firem a mezd českých zaměstnanců.
 • Rozšíříme  národní  program  pro  inovace  podle  osvědčených  vzorů  ze  zahraničí    s důrazem na podporu malých a středních českých firem. Začínajícím i rozvíjejícím se podnikatelům   usnadníme   život   a   pomůžeme   v   inovačních   centrech.   Usilujeme   o propojení soukromé, veřejné a akademické sféry i plné využití místních znalostních kapacit. Podpoříme atraktivní programy pro české absolventy v zahraničí a pomůžeme  do hospodářství přilákat experty z celého světa.
 • Spustíme přípravu na přijetí EURA a budeme usilovat o vstup do ERM II.
 • Spustíme portál umožňující založit firmu za 1 den.
 • Využijeme nové příležitosti v energetice. Prosazujeme nový přístup k obnovitelným zdrojům, například komunitní energetiku, a jejich zahrnutí do energetického mixu.
 • Přezkoumáme podmínky tendru na výstavbu bloku JE Dukovany a model jeho financování, abychom ochránili státní rozpočet i peněženky občanů. Projekt nesmí dopadnout fiaskem jako dotace na obnovitelné zdroje. Zasadíme se i o to, aby vybraný dodavatel neohrozil bezpečnost naší země.
 • Budeme prosazovat efektivní implementaci Průmyslu 4.0, který přichází se zaváděním digitalizace a automatizace výroby a přinese i změny na trhu práce.

 

Digitalizace, efektivní veřejná správa a bezpečnost

 • V oblasti informatiky zavedeme do praxe zákon o právu na digitální službu, který dává občanům právo komunikovat s úřady a státem online. Prosadíme otevřená rozhraní a data, podpoříme software s otevřeným kódem, rozšíříme elektronický spis. Zřídíme i digitalizační agenturu. Obíhat mají data, nikoliv občané.
 • Uděláme maximum pro ochranu soukromí občanů a zabráníme neodůvodněnému šmírování jejich onlinové komunikace.
 • Poskytneme obcím lepší servis pro zajištění veřejných služeb, například v oblasti informačních a komunikačních technologií.
 • Opravíme služební zákon, aby došlo k omezení vlivu politiků na státní správu a bylo konečně naplněno doporučení Evropské komise, na jehož základě legislativa původně vznikla. Přihlásíme se k jasnému závazku redukce počtu úředníků a také jejich zákonné odpovědnosti.
 • Zavedeme plně transparentní financování politických stran. Nepřipustíme omezení registru smluv či práva na informace.
 • Podpoříme korespondenční volbu a odstranění deformací volebního systému.
 • Podpoříme celostátní referendum podle zákona o obecném referendu ve sněmovně (ST 111/3) za jasně stanovených podmínek 450 000 podpisů pro sběr, nemožnost hlasovat   o ústavních záležitostech, daních a mezinárodních smlouvách.
 • Podpoříme konstruktivní boj proti dezinformacím a účinnou kyberbezpečnost státu při zachování občanských svobod online.
 • Chceme lépe chránit příslušníky bezpečnostních sborů i běžné občany před možnými spory ohledně oprávněnosti a průběhu zásahů. Zvážíme povinné nahrávání represivních zákroků policie.
 • Zřídíme logistické zázemí pro krizové situace, aby se neopakovala situace, kdy stát nakupuje roušky a zdravotnický materiál v krizi prakticky jen od zahraničních firem.

 

Práce a sociální péče

 • Prosadíme zákon o podpoře v bydlení, abychom zvýšili dostupnost bydlení v obcích, zejména pro seniory, rodiny s dětmi a další zranitelné skupiny.
 • Zasadíme se o důstojné a finančně udržitelné důchody. Principem bude navýšený a státem zaručený důchodový základ, který bude doplněn zásluhovou složkou a dobrovolným spořením. Přechod do důchodu by měl být více pozvolný, podpoříme tak pozitivní finanční motivací seniory, kteří se dobrovolně rozhodnou alespoň částečně pracovat i v důchodovém věku. Náklady, které přinese změna důchodového systému, je třeba rozprostřít solidárně mezi všechny generace.
 • Odstraníme závislost na dodavateli informačních systémů MPSV a zpřístupníme srozumitelné a přehledné informace o dávkách.
 • Podpoříme regionální dostupnost a stabilní víceleté financování sociálních  služeb,  dětské skupiny a kratší úvazky.
 • Podporujeme domácí i paliativní péči a spolupráci s  neziskovým  sektorem,  transformace ústavů na komunitní zařízení či reformu psychiatrické péče.

 

Doprava

 • Prosadíme dlouhodobé, předvídatelné a transparentní financování a plánování výstavby silnic, železnic či další infrastruktury. Urychlíme projekty liniových staveb. Zajistíme efektivní spolupráci mezi jednotlivými ministerstvy během přípravy projektů.
 • Prioritou pro nás bude napojení na systém evropské vysokorychlostní železnice. Podpoříme přípravu projektů, které zrychlí železniční spojení Prahy a krajských měst, železnice musí projít změnou pro 21.století.
 • Zasadíme se o propojenou pasportizaci veřejného majetku a zavádění inteligentních dopravních systémů řízení.
 • Zajistíme víceleté financování údržby silnic 2. a 3. třídy kraji úpravou rozpočtového určení daní.
 • Podpoříme využívání veřejné hromadné a bezmotorové dopravy pro pohyb na krátké vzdálenosti.
 • Uvolníme blokované územní rezervy určené pro výstavbu kanálu Dunaj-Odra-Labe a umožníme tam místo toho rozvoj obcí.
 • Využijeme potenciál českého průmyslu, který plyne z členství ČR v Evropské kosmické agentuře a z plánovaného umístění sídla Agentury EU pro kosmický program do ČR.
 • Dohlédneme na větší bezpečnost v dopravě.

 

Kultura a podpora tvorby

 • Prosadíme navýšení financování kultury ze státního rozpočtu. Zásadně zprůhledníme dotační tituly ministerstva kultury.
 • Budeme chránit nezávislost veřejnoprávních a dalších médií. Změníme pravidla pro mediální rady, aby je nemohli zneužívat politici tvořící sněmovní většinu. Podpoříme transparentnost a občanské financování nezávislých médií v digitální éře. Zasadíme se o jejich trvale udržitelné financování.
 • Chceme podporovat novou tvorbu, proto snížíme DPH na autorskou tvorbu. Při plném respektu k právům autorů a vydavatelů přizpůsobíme autorský zákon digitální době. Zpracujeme   analýzu    k    možnostem    omezení    poplatků    z    prázdných    médií    a z reprodukčních přístrojů, a to při zachování požadavků evropského práva a mezinárodních smluv na spravedlivou kompenzaci autorům. Zohledníme v autorském zákoně nálezy Ústavního soudu k povinnosti platit poplatky kolektivním správcům za přijímač bez hospodářského významu. Zprůhledníme kolektivní správu autorských děl a omezíme její uplatňování v případech, kdy o to autor nestojí.
 • Do podmínek udělení dotace či státní podpory zaneseme podmínku, aby autorské dílo vytvořené za veřejné peníze bylo přístupné občanům, školám a byznysu pod veřejnou licencí. Stane se tak po určitém čase, kdy již pro autora či vydavatele nemá podstatný komerční  význam.  Ve  vědeckém  světě  již dnes dochází ke zpřístupnění vědeckých děl  v rámci tzv. otevřeného přístupu (Open Access).
 • Přijmeme zákon o veřejnoprávní instituci v kultuře, který odstraní nedostatky dnešních příspěvkových organizací, odpolitizuje je a zajistí jejich stabilní financování.
 • Zreformujeme zákon o  památkové  péči  a  posílíme  systémové  příspěvky státu na péči o památky.

 

EU, zahraniční politika a obrana

 • Chceme se aktivně účastnit rozhodování v EU a NATO, jichž jsme a chceme být i nadále plnohodnotnými členy.
 • Zájmem Česka je integrovaná a akceschopná EU, kde bude mít Česko silný hlas a schopnost získat spojence pro prosazování společných zájmů. Zaměříme se na využití příležitosti předsednictví ČR v Radě EU.
 • EU musí posílit spolupráci v oblasti zdravotnictví a boje se zdravotními riziky, např. prostřednictvím sdílení lékařských kapacit, soběstačností v produkci zdravotnického materiálu, koordinací postupů, včetně omezení cestování z třetích zemí apod.  Dlouhodobě usilujeme o demokratičtější EU, omezení byrokracie i dotací a užší spolupráci zemí EU v oblasti ochrany hranic a v rámci NATO. Podporujeme postupné zapojení ČR do Eurozóny, čímž získáme vliv na ekonomická rozhodnutí v EU, pomůžeme podnikatelům a snížíme náklady na obsluhu státního dluhu. Budeme také podporovat klimatickou politiku EU a důraz na udržitelný rozvoj na půdě EU i OSN.
 • Důsledně dohlédneme na to, aby rizikové firmy z totalitních a autoritářských států nezískaly přístup ke klíčové infrastruktuře našeho státu.
 • V zahraniční politice se orientujeme na užší mezinárodní spolupráci s podobně smýšlejícími  demokratickými  státy a na obchod, kulturní výměnu a mírovou spolupráci   s ostatními státy včetně zodpovědného řešení migrace, změny klimatu a dalších globálních problémů. Kvóty na počty migrantů nepodporujeme.
 • Chceme rozvíjet zahraniční politiku založenou na demokratických hodnotách, budeme chránit  právní stát, podporovat disidenty, přijmeme zákon na ochranu lidských práv   v zahraničí a legislativu proti obchodu s lidskými orgány. Jsme proti vykořisťování chudších zemí, klademe důraz na udržitelnost a spravedlivé pracovní podmínky.
 • Zvýšíme transparenci přípravy mezinárodních smluv, aby na prvním místě byly zájmy občanů, nikoliv korporací. Podpoříme aktualizaci zastaralých úmluv, včetně Úmluvy OSN o omamných látkách.
 • Podporujeme stabilní a předvídatelné financování obrany a pozvolné navyšování jejího rozpočtu směrem k společným cílům v NATO, a to zejména v návaznosti na přípravu smysluplných projektů posilujících bezpečnost našich obyvatel a přispívajících k rozvoji vědy a výzkumu.
 • Budeme podporovat přeshraniční spolupráci, která umožňuje společné řešení problémů sousedních obcí, krajů a regionů.