Hlavní stránka Regiony Středočeský kraj Krajští zastupitelé RNDr. Ivo Šanc, CSc.

RNDr. Ivo Šanc, CSc.

Ivo Šanc se narodil 15. května 1955 ve Vrchlabí. Vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy a pracoval jako geolog, výzkumný pracovník a ředitel Ústavu nerostných surovin v Kutné Hoře. Působil také jako manažer prodeje ve sklárnách Kavalier v Sázavě, jako projektový manažer v oblasti obnovitelných zdrojů energie, pracovník mise OSN v Kosovu (mezinárodní administrátor města Prištiny), vedoucí České styčné kanceláře pro výzkum a vývoj v Bruselu a rovněž jako poradce v oblastí dotací ve výzkumu a vývoji.  V letech 1994 až 1999 byl starostou města Kutná Hora, v období mezi roky 2002 a 2006 byl zastupitelem a od roku 2010 do roku 2014 opět starostou. Od roku 2012 je zastupitelem Středočeského kraje.
 
Jako starosta města Kutná Hora dosáhl obnovy historického jádra města a zápisu památek do seznamu UNESCO. Za jeho působení byla úspěšně provedena privatizace bytového fondu města i přechod teplárenské soustavy Kutné Hory nejprve na plyn v roce 1995, a o devět let později na biomasu. Dále se zasloužil o rekonstrukci čistírny odpadních vod a dostavbu kanalizačního systému, demolici panelového domu hyzdícího historické centrum i udržení sociálního smíru s problémovými skupinami obyvatel města.
 
V rámci Středočeského kraje působí ve Výboru pro životní prostředí a zemědělství, kde již prosadil řadu změn. Této činnosti by se chtěl věnovat i nadále. V krajském zastupitelstvu chce prosazovat hospodárné nakládání s financemi kraje, jejich spravedlivé teritoriální rozdělování, odstraňování rozdílů mezi oblastmi blíže a dále od hlavního města, modernizaci a rozvoj středního a učňovského školství, inovační aktivity kraje a podporu vzniku pracovních příležitostí.
 
Ivo Šanc má dvě dospělé děti a pět vnoučat. K jeho zájmům patří volejbal, cyklistika, lyžování, cestování, studium cizích jazyků, fotografování a manuální práce jako relaxace.
 
Osobní motto: Osobní zodpovědnosti se nevyhýbám a nebojím se jí. Je to základ mé služby občanům.