Hlavní stránka Regiony Středočeský kraj Krajští zastupitelé Hana Hajná

Hana Hajná

Hana Hajná se narodila 26. září 1961. Vystudovala Střední zemědělskou a technickou školu v Rakovníku se zaměřením na podnikatelskou administrativu. V letech 1979 až 1991 pracovala v podniku Restaurace a jídelny Rakovník jako provozní a personální pracovnice a v Zemědělském družstvu Hředle jako ekonomická zaměstnankyně. Mezi lety 1991 až 2006 byla zaměstnána u Městské policie v Rakovníku. Do roku 2002 byla místostarostkou obce Kroučová a od voleb 2006 působí ve funkci starostky obce. Je členkou rady Svazu měst a obcí Rakovnicko.
 
Ve vedení obce se zasloužila o realizaci stavby chodníků, přestavbu a rozšíření obecního vodovodu, modernizaci čistírny na vodu, rekonstrukci kulturního zařízení, rekonstrukci obecního úřadu, stavbu dětského hřiště, zřízení naučné stezky Uhelná, rekonstrukci obecních bytů a výstavbu nové mateřské školy.
 
Na úrovni kraje by ráda pracovala v Komisi pro zdravotnictví a sociální věci, protože se dlouhodobě zabývá službami pro seniory a občany s handicapem a jejich snazším začleněním do společnosti. Další možnost uplatnění spatřuje v práci pro Výbor pro životní prostředí a zemědělství. V krajském zastupitelstvu chce prosazovat pravdivou informovanost obcí a občanů, více služeb seniorům a handicapovaným občanům, dostupnost zdravotních služeb, dostavbu dálnice D6 (dříve R6) a lepší nakládání s komunálním odpadem.
 
Hana Hajná vychovala dceru a má vnučku. Ve volné čase se zabývá studiem homeopatie, filozofie, psychologie, přírodních věd a malováním.
 
Osobní motto: To co vytváříš, ať v mysli, nebo navenek, se ti znásobené vrací zpět, ať dobré tak zlé… Pouhá myšlenka má nedozírnou sílu a následky.