Hlavní stránka Regiony Středočeský kraj Krajští zastupitelé PhDr. Pavel Fojtík

PhDr. Pavel Fojtík

Pavel Fojtík se narodil 6. ledna 1975. Vystudoval obor historie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V letech 2001 až 2010 pracoval jako historik a kurátor sbírek v Polabském muzeu, od roku 2010 je uvolněným místostarostou města Nymburka. Působí též jako člen zastupitelstva Středočeského kraje, člen Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost, člen správní rady Místní akční skupiny Podlipansko. Je předsedou divadelní rady Hálkova městského divadla, předsedou řídícího výboru MAP v ORP Nymburk, členem řídící skupiny komunitního plánování v Nymburce a předsedou školské rady na základní škole Komenského, Nymburk. Je členem celostátního výboru Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, Republikové rady Svazu měst a obcí, místopředsedou představenstva Vodovodů a kanalizací Nymburk a.s. a tajemníkem Společnosti přátel starého Nymburka.
 
Ve funkci místostarosty Nymburka se mu podařilo zvýšit kapacitu mateřských škol o sto dvacet tři míst, díky čemuž byly ve školním roce 2016/2017 přijaty všechny děti. V rámci rozšiřování kapacity byla vybudována nová školka a ve stávajících zařízeních navýšen počet míst. Inicioval vznik kulturních akcí Brány památek dokořán, Dny Evropského dědictví, Nymburský historický podzim, Den města a další. Zajistil dotaci na regeneraci panelových sídlišť z ministerstva pro místní rozvoj, takže již pátým rokem probíhá rekonstrukce starého nymburského sídliště.
 
V rámci kraje by se rád uplatnil v Komisi pro kulturu a památkovou péči. Chce pokračovat v činnosti ve Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost, ve kterém působí již čtyři roky. V krajském zastupitelstvu by prosazoval zajištění kvalitního vybavení škol. Fungující vzdělávání považuje za základ blahobytu celého kraje. Podporuje také financování obnovy památek.
 
Pavel Fojtík vychovává s manželkou tři děti. Ve volném čase se věnuje cyklistice, lyžování, historii a návštěvám turistických cílů a památek.
 
Osobní motto: „Má-li demokracie své nedostatky, musíme překonávat ty nedostatky, ale ne překonávat demokracii.“ (TGM)