Hlavní stránka Regiony Středočeský kraj Krajští zastupitelé Petr Štěpánek

Petr Štěpánek

Petr Štěpánek se narodil 2. května 1964 v Praze, po dokončení maturity pracoval jako agronom v zemědělském družstvu Petrovice. Od roku 1990 podnikal v autodopravě, obchodu a službách. V letech 1994 až 1998 byl zastupitelem obce, následně jedno volební období místostarostou a čtyři roky do voleb v roce 2006 radním. Od roku 2006 je starostou obce Petrovice.
 
Ve funkci starosty se mu podařilo, díky stavbě kompostárny, sběrných dvorů a vytvoření sítě sběrných nádob na tříděný odpad, zcela vyřešit nakládání s odpady. Během jeho působení proběhla také dostavba kanalizace, modernizace čistírny odpadních vod, stavba nové úpravny vody, oprava a výstavba místních komunikací, modernizace základní školy, rekonstrukce mateřské školy, stavba nového kulturního domu, vybavení hasičských sborů novou technikou, rekonstrukce zámku a staveb v zámeckém parku pro pořádání kulturních akcí, kompletní regenerace zeleně v zámeckém parku a vytvoření sítě cest s lavičkami. Obec v roce 2007 získala Bílou stuhu za práci s mládeží, v roce 2008 Zlatou stuhu v soutěži Vesnice roku za krajské vítězství a roku 2012 Oranžovou stuhu za spolupráci se zemědělci, myslivci, včelaři a rybáři.
 
Na krajské úrovni by se chtěl věnovat životnímu prostředí a pracovat v Komisi integrovaného záchranného systému. V krajském zastupitelstvu chce hájit zájmy venkova – regionální školství, ochranu životního prostředí proti agresivním prospektorům, výstavbu D3 a D4 a využití opuštěných průmyslových a zemědělských objektů pro nové investory.
 
Petr Štěpánek je ženatý, s manželkou vychovali tři děti, mají dvě vnoučata. Mezi jeho zájmy patří turistika, cyklistika, dobrovolné hasičství, ochotnické divadlo a obec Petrovice.
 
Osobní motto: „Nebát se a nekrást.“ (TGM)