Hlavní stránka Regiony Středočeský kraj Krajští zastupitelé RNDr. Martin Macháček, CSc.

RNDr. Martin Macháček, CSc.

Martin Macháček se narodil 15. prosince 1948 v Praze. Vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu v Praze. Původním povolání je fyzik, v současnosti je v důchodu. V oboru astrofyziky dosáhl vědecké aspirantury. Mezi roky 1972 a 1992 působil v Astronomickém ústavu ČSAV. Od roku 1992 se čtrnáct let věnoval psaní učebnic a dalších knižních titulů. Napsal kompletní řady učebnic pro ZŠ a víceletá gymnázia i pro základní školy praktické, pro sluchově postižené, učebnice fyziky pro gymnázia, připravil Matematické, fyzikální a chemické tabulky a vzorce pro střední školy a řadu dalších knih.
 
Od roku 2006 do roku 2016 byl starostou obce Ondřejova. V letech 2008 až 2015 se mu jako starostovi podařilo zajistit investice do obce ve výši více než 177 milionů korun na  nákup pozemku pro novou školu, kompletní výměnu veřejného osvětlení, vodovod, kanalizaci, ČOV, zateplení a rekonstrukci řady obecních budov, novou budovu MŠ, rekonstrukci některých komunikací a řadu menších investic v obci, jejíž průměrný počet obyvatel byl 1345. Od nástupu do funkce zveřejňoval veškeré výdaje obce nad 10 000 Kč, krátce po zřízení registru smluv tam obec začala zveřejňovat všechny své smlouvy.
 
V rámci kraje by se rád věnoval oblastem financí a dopravy. V krajském zastupitelstvu chce prosazovat rozumné hospodaření kraje, co největší otevřenost vůči veřejnosti, investice zejména do silnic a kvalitní přípravu investic.
 
Martin Macháček je ženatý, s manželkou vychoval čtyři děti a má pět vnoučat. Zajímá se o matematiku, fyziku, jazyky, kterých aktivně ovládá šest a řady dalších pasivně. Baví ho historie, cestování, plavba, hry, právo a legislativa a věci veřejné.
 
Osobní motto: Když do politiky nepůjdou slušní lidé, budou tam jen ti neslušní.