Hlavní stránka Regiony Středočeský kraj Kraj investuje 1,6 milionů Kč do primární prevence ve školách

Kraj investuje 1,6 milionů Kč do primární prevence ve školách

13. 4. 2021

Prevence rizikového chování je důležitou oblastí, která je díky současné koronavirové situaci stále aktuálnější. Středočeského kraje tyto aktivity podporuje prostřednictví cílených dotací školským zařízením. V letošním roce bylo podpořeno 50 škol a školských zařízení částkou přesahující 1,6 milionu Kč.

Kraj investuje 1,6 milionů Kč do primární prevence ve školách

Kraj investuje 1,6 milionů Kč do primární prevence ve školách

„Efektivní, dlouhodobá a cílená primární prevence má potenciál předcházet nebo alespoň snižovat projevy rizikového chování dětí a mládeže, a je v konečném důsledku levnější než následné řešení problémů,“ říká Milan Vácha, radní pro oblast školství a sportu, a dodává: „Považujeme za zásadní ji podporovat, a proto jsme pro letošní rok dedikovali v kapitole školství 1 634 210,00 Kč právě na tyto účely.“

 

Příspěvky kraje směřují na školení metodiků v oblasti prevence a na další aktivity v oblasti prevence. Tento cíl je v souladu se strategickým dokumentem „Plán primární prevence rizikového chování dětí a mládeže ve Středočeském kraji 2019-2021“. Kraj pro letošní rok podpořil žádosti 50 škol a školských zařízení. Aktuálním příkladem úspěšného programu jsou adaptační kurzy, které podporují dobré vztahy mezi žáky a jsou velmi efektivní při předcházení šikany a kyberšikany. Tyto kurzy jsou důležité zejména v období pandemie - kvůli zavřeným školám se např. žáci 1. ročníků středních škol fyzicky ještě nepotkali.

 

Dlouhodobé uzavření škol a zájmových kroužků izolovalo děti a mládež v domácnostech bez možnosti vrstevnických kontaktů a organizovaného trávení volného času. Linka bezpečí, ambulance dětských psychologů a psychiatrů hlásí zvýšený počet duševních onemocnění u dětí a mladistvých. Nízkoprahová zařízení pro uživatele návykových látek zaznamenala 30 - 50% nárůst požadavků na výměnu harm reduction zdravotnického materiálu. U dětí a mladistvých také enormně narůstají nelátkové závislosti na moderních technologiích, zejména pak patologické hraní počítačových her, které současná pandemie významně podpořila.

 

Z těchto důvodů by bylo velmi žádoucí posílit primární prevenci rizikového chování dětí a mládeže a finanční prostředky na realizaci programů efektivní dlouhodobé specifické prevence ve školách a školských zařízeních systematicky navyšovat.

 

 

Podporovány byly tyto oblasti:

 1. Specializační studium pro školní metodiky prevence
 2. Přímá práce s žáky, pedagogy a rodiči v oblasti primární prevence u všech typů rizikového chování zaměřené na děti a mládež ve školách a školských zařízeních.
 3. Programy zaměřené na všeobecnou specifickou primární prevenci rizikových projevů chování včetně programů na podporu bezpečného klimatu.
 4. Programy zaměřené na včasnou intervenci.
 5. Adaptační programy pro žáky a studenty zaměřené na utváření zdravých vztahů v nově vzniklých třídních kolektivech.
 6. Programy zaměřené na zvyšování odborných znalostí a kompetencí pedagogů v problematice prevence a řešení rizikových projevů chování včetně supervizních a mentorských činností v předmětné oblasti.

Příspěvek na školení metodiků

Každá škola, která nemá školního metodika prevence s ukončeným odpovídajícím vzděláním/studujícího vzdělávací program k výkonu specializačních činností - prevence sociálně patologických jevů, si může požádat o příspěvek. V letošním roce bylo podáno 11 žádostí o specializační studium školních metodiků prevence a všechny byly navrženy Radě kraje k podpoře. (Pro srovnání -  v roce 2020 bylo podpořeno 22 žádostí o specializační studium.)

Podpora aktivit primární prevence

Oblast působnosti školské primární prevence je široká, neomezuje se jen na závislostní chování.  Do výčtu rizikového chování patří také agrese, šikana, kyberšikana a další rizikové formy komunikace prostřednictvím multimédií, násilí, vandalismus, intolerance, antisemitismus, extremismus, rasismus a xenofobie, homofobie, záškoláctví, rizikové sporty a rizikové chování v dopravě, prevence úrazů, spektrum poruch příjmů potravy, negativní působení sekt a sexuální rizikové chování.

 

Podpořené školy a školská zařízení zřizované Středočeským krajem

Benešov

 • Obchodní akademie, Vlašim, V Sadě 1565
 • Gymnázium, Vlašim, Tylova 271
 • Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Benešov

Beroun

 • Střední zdravotnická škola, Beroun, Mládeže 1102

Kladno

 • Střední odborné učiliště a Praktická škola Kladno – Vrapice, příspěvková organizace
 • Střední škola designu a řemesel Kladno, příspěvková organizace
 • Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kladno, Cyrila Boudy 2954
 • Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Kladno, Jana Palacha 1840
 • Dětský domov, Základní škola a Mateřská škola Ledce, příspěvková organizace

Kolín

 • Střední odborná škola stavební a střední odborné učiliště stavební, Kolín II, Pražská 112
 • Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kolín, Karoliny Světlé 135
 • Střední průmyslová škola strojírenská a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Kolín
 • Základní škola Pečky, příspěvková organizace
 • Gymnázium, Český Brod, Vítězná 616

Kutná Hora 

 • Základní škola Čáslav, příspěvková organizace
 • Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace
 • Střední odborné učiliště, Čáslav, Žižkovo nám. 75
 • Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kutná Hora, Masarykova 197
 • Základní škola a Praktická škola Kutná Hora, příspěvková organizace
 • Střední odborná škola a Střední odborné učiliště řemesel, Kutná Hora, Čáslavská 202

Mělník

 • Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664
 • Gymnázium Jana Palacha, Mělník, Pod Vrchem 3 421
 • Integrovaná střední škola technická Mělník, příspěvková organizace

Mladá Boleslav

 • Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Mladá Boleslav, B. Němcové 482
 • Základní škola Mnichovo Hradiště, Švermova 380
 • Gymnázium Mnichovo Hradiště, ková organizace
 • Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Mladá Boleslav, Jičínská 762
 • Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horky nad Jizerou 35

Nymburk

 • Gymnázium Jiřího z Poděbrad, Poděbrady, Studentská 166
 • Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20
 • Dětský domov, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Nymburk, příspěvková organizace
 • Základní škola, Městec Králové, Nám. Republiky 303

Praha-východ

 • Střední škola řemesel Kunice, příspěvková organizace
 • Gymnázium J. S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Královická 668
 • Základní škola a Mateřská škola při o.p.s. Olivově dětské léčebně, Říčany, Olivova 224
 • Gymnázium Říčany, příspěvková organizace
 • Gymnázium, Čelákovice, J. A. Komenského 414

Praha-západ

 • Integrovaná střední škol, Jesenice, Žatecká 1
 • Základní škola a Praktická škola Jesenice, příspěvková organizace
 • SOŠ a SOU Jílové u Prahy, příspěvková organizace

Příbram

 • Integrovaná střední škola hotelového provozu, obchodu a služeb, Příbram, Gen. R. Tesaříka 114
 • Obchodní akademie a Vyšší odborná škola, Příbram I, Na Příkopech 104
 • Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace
 • Gymnázium, Příbram, Legionářů 402
 • Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice, Rožmitálská 340
 • Střední odborné učiliště, Sedlčany, Petra Bezruče 364
 • Střední odborné učiliště, Hluboš 178

Rakovník

 • Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Rakovník, příspěvková organizace
 • Střední lesnická škola a Střední odborné učiliště, Křivoklát, Písky 181
 • Střední odborné učiliště, Nové Strašecí, Sportovní 1135