Hlavní stránka Regiony Středočeský kraj 100 milionů korun v novém fondu na zlepšení kvality krajských silnic

100 milionů korun v novém fondu na zlepšení kvality krajských silnic

15. 4. 2021

Novým fondem, v němž budou moci obce a dobrovolné svazky obcí žádat o finanční podporu Středočeského kraje, bude dotační titul zaměřený na kompletní opravy povrchů silnici ve městech a obcích po výkopech inženýrských sítí. „K dispozici bude v tomto Středočeském Fondu homogenizace krajské dopravní infrastruktury celkem 100 milionů korun. Pokud zřízení nového fondu odsouhlasí zastupitelé kraje, bude možné první žádosti o finanční podporu zasílat od 30. června do 30. 9. 2021,“ říká náměstek pro oblast financí, dotací a inovací Věslav Michalik (STAN).

100 milionů korun v novém fondu na zlepšení kvality krajských silnic

100 milionů korun v novém fondu na zlepšení kvality krajských silnic

„Účelem tohoto nového fondu je zlepšení kvality středočeských silnic. Dotace jsou určeny pro případy, kdy obce provádějí pokládku infrastrukturních sítích – nejčastěji kanalizace a vody. S tím chceme obcím pomoci a přispět svým podílem, aby mohlo dojít k opravě povrchu komunikací v celé šířce. Pro středočeskou silniční síť to bude výrazná injekce,“ přibližuje smysl zřízení nového dotačního titulu náměstek pro silniční dopravu Martin Kupka (ODS).

Program pro poskytování dotací bude vyhlášen po odsouhlasení zastupiteli dne 5. května 2021 a bude zveřejněn na úřední desce krajského úřadu. Obce a dobrovolné svazky obcí budou moci podle jeho obsahu konkrétně požádat o finanční příspěvek, který jim pomůže s úhradou homogenizované vozovky při podélném nebo příčném uložení inženýrské sítě do pozemní komunikace, která zasahuje do poloviny nebo více než poloviny vozovky v tloušťce 50 mm. Žádosti se týkají projektů s prokazatelně vynaloženými náklady od 1. 1. 2020.

Maximální výše dotace je pro rok 2021 stanovena na korun na 600 korun na metr čtvereční homogenizované silnice II. a III. třidy. Výše dotace pak vychází z 50 % průměrných cen obvyklých Podmínkou je pak existence smlouvy o opravě, pokládce nebo o rekonstrukci infrastrukturní sítě mezi žadatelem a dodavatelem prováděných prací.

Dotace bude úspěšnému žadateli poskytnuta bezhotovostním převodem na bankovní účet příjemce, a to 90 dnů od uzavření smlouvy ve výši 50 % celkových předpokládaných uznatelných nákladů projektu uvedených v žádosti schválené dotace. Zbývající částka dotace do 90 dnů od schválení dokumentace závěrečného vyhodnocení a vyúčtování projektu.

Žádosti budou vyhodnoceny Odborem dopravy krajského úřadu ve spolupráci s Krajskou správou a údržbou silnic. Lhůta pro rozhodnutí žádosti bude stanovena na 180 dní.