Hlavní stránka Regiony Středočeský kraj Kraj chce podpořit rozvoj cyklistické dopravy 18,5 miliony Kč

Kraj chce podpořit rozvoj cyklistické dopravy 18,5 miliony Kč

19. 4. 2021

Středočeský kraj vyhlásil dne 12. 4. 2021 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje na výstavbu cyklistické infrastruktury. Dotace primárně poskytne na výstavbu cyklostezek na dálkových páteřních cyklotrasách, které kraj spojují se sousedními kraji. Dále budou poskytovány dotace na cyklostezky na regionálních páteřních cyklotrasách, které procházejí několika městy, nebo vedou z území kraje do Prahy. O dotace z Programu, na nějž kraj vyčlenil 18,5 milionu Kč, mohou obce žádat od 10. 5. do 30. 7. 2021.

Kraj chce podpořit rozvoj cyklistické dopravy 18,5 miliony Kč

Kraj chce podpořit rozvoj cyklistické dopravy 18,5 miliony Kč

„V oblasti dopravy máme několik zásadních cílů, a budování cyklostezek je jedním z nich. Ve veřejnosti stále převládá názor, že jízda na kole je především rekreační záležitostí, v souvislosti s rozmachem elektrokol se však doprava na kole může stát plnohodnotným způsobem dopravy do práce, především za příznivého počasí“ říká Petr Borecký, radní pro veřejnou dopravu a mobilitu: „Věřím, že i díky vypsanému programu budeme schopni dluh vůči občanům v této oblasti brzy splatit.“

Podmínkou pro poskytnutí těchto dotací je vždy spolufinancování akce z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) Evropské unie nebo ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI). Žádosti o dotace mohou podávat obce, města nebo jejich sdružení prostřednictvím internetové aplikace dotace.kr-stredocesky.cz od 10. 5. do 30. 7. 2021. Již nyní jsou všechny potřebné informace a podmínky pro poskytování dotací uveřejněny na internetových stránkách kraje na adrese https://www.kr-stredocesky.cz/web/14450/93.

Na stavby cyklostezek v koridorech dálkových následujících páteřních cyklotras budou mít žadatelé možnost získat od kraje maximální výši dotace ve výši vlastního podílu na celkových uznatelných nákladech projektu.

 

  • Cyklotrasa 1: Praha – Kouřim - Kutná Hora - Čáslav - Ronov nad Doubravou
  • Cyklotrasa 2: Labská stezka
  • Cyklotrasa 3: Praha – Beroun – Plzeň
  • Cyklotrasa 7: Vltavská cyklistická cesta
  • Cyklotrasa 11: Geenways Praha – Vídeň
  • Cyklotrasa 17: Greenway Jizera
  • Cyklotrasa 19: Sázavská cyklotrasa
  • Cyklotrasa 39: Greenway Berounka Střela

 

Podmínkou pro dotace na stavby cyklostezek v koridorech regionálních páteřních cyklotras je minimální spoluúčast žadatele na financování projektu ve výši 15 % celkových uznatelných nákladů (CZV) projektu podpořeného z IROP nebo SFDI. Podmínkou pro poskytnutí dotací
na stavby cyklostezek na cyklotrasách mezi Prahou a Středočeským krajem je kromě minimální spoluúčastí žadatele na financování projektu ve výši 15 % CZV také nepřekročení výše spoluúčasti žadatele snížené o 35 % jeho skutečných ročních daňových příjmů za rok 2020.