Hlavní stránka Regiony Středočeský kraj Rada projednala čerpání rozpočtu z loňského roku a rozdělení zůstatku hospodaření, část prostředků nechala v rezervě pro nepředvídatelné události

Rada projednala čerpání rozpočtu z loňského roku a rozdělení zůstatku hospodaření, část prostředků nechala v rezervě pro nepředvídatelné události

9. 4. 2021

Středočeští radní dnes projednali a vzali na vědomí čerpání rozpočtu roku 2020, rozdělení zůstatku hospodaření. „Na účtech na konci roku zůstalo kraji celkem 3,1 miliardy korun. Většina těchto peněz už má své určení na základě minulých rozhodnutí. Tyto peníze budou použity pro již přidělené dotace obcím a neziskovkám a zejména pro financování investičních projektů. Vzhledem k tomu, že doba je stále nejistá, rozhodli jsme se disponibilní prostředky ve výši 137 milionů korun převést do rezervy pro nepředvídatelné události,“ říká náměstek hejtmanky pro oblast financí, dotací a inovací Věslav Michalik (STAN).

Rada projednala čerpání rozpočtu z loňského roku a rozdělení zůstatku hospodaření, část prostředků nechala v rezervě pro nepředvídatelné události

Rada projednala čerpání rozpočtu z loňského roku a rozdělení zůstatku hospodaření, část prostředků nechala v rezervě pro nepředvídatelné události

„Největší část peněz ze zůstatku hospodaření půjde na realizaci již započatých investic.  Na spolufinancování projektů financovaných z Evropské unie celkem 792,6 milionu korun, na projekty z národních zdrojů 123,9 milionů korun a na vlastní investice 325,4 milionů korun. Další velkou část představují příspěvky na posílení již dříve vyhlášených Středočeských fondů, celkem se jedná o 542,5 milionů korun,“ upřesnil Michalik.

Rada kraje toto rozdělení zůstatku hospodaření uložila náměstku Věslavu Michalikovi předložit ke schválení Finančnímu výboru Zastupitelstva Středočeského kraje. Konečné slovo pak budou mít zastupitelé na jednání 26. dubna 2021.