Hlavní stránka Regiony Středočeský kraj Radní schválili strategii, jak na rizikové chování ve školách a školských zařízeních

Radní schválili strategii, jak na rizikové chování ve školách a školských zařízeních

18. 11. 2021

Jak předcházet rizikovému chování ve školách, jak čelit šikaně, kyberšikaně, sebepoškozování, poruchám příjmů potravy? Nejen na tato témata se zaměřuje Strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže ve Středočeském kraji na roky 2022-2027. Dnes ji spolu s akčním plánem konkrétních kroků schválili krajští radní.

Radní schválili strategii, jak na rizikové chování ve školách a školských zařízeních

Radní schválili strategii, jak na rizikové chování ve školách a školských zařízeních

„Realizace kvalitních preventivních programů stále zůstává nejefektivnějším a v konečném důsledku nejlevnějším prostředkem, jak v raném stádiu podchytit signály rizikového chování a předejít případným negativním důsledkům, jako jsou kriminalita, závislosti a podobně. Při tvorbě strategie jsme vycházeli z koncepčních dokumentů vlády a ministerstva školství, ale zároveň jsme využili zkušeností našich pracovníků, kteří jsou se školami v přímém spojení, znají problematiku a mají zpětnou vazbu,“ uvedl krajský radní pro oblast školství, vzdělávání a sportu Milan Vácha (STAN).

Oblast působnosti školské primární prevence je široká, neomezuje se jen na závislostní chování, ale i na agresi, šikanu, kyberšikanu a další rizikové formy komunikace prostřednictvím multimédií. Strategie se zaměřuje i na projevy násilí, vandalismus, extremismus, rasismus, na rizikové sporty, prevenci úrazů, spektrum poruch příjmů potravy, negativní působení sekt a sexuální rizikové chování. „Kraj v této oblasti dlouhodobě poskytuje metodickou pomoc, zabezpečuje odborná setkání, konference a vzdělávací semináře, podporuje realizaci preventivních programů. Školy a školská zařízení mají o realizaci preventivních aktivit dlouhodobě rostoucí zájem a všechny programy, které jsou hrazeny z rozpočtu kraje, a jsou tedy pro účastníky bezplatné, jsou téměř okamžitě obsazené. I proto chceme v našich aktivitách pokračovat a přicházet s novými náměty,“ dodal radní Vácha.  

Bezmála třicetistránkový dokument Strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže ve Středočeském kraji na roky 2022-2027 stanovuje priority Středočeského kraje v oblasti primární prevence – cíle, koordinaci jednotlivých aktivit, včetně možností jejich financování. Akční plán navazuje na Strategii a podrobně definuje konkrétní opatření k dosažení cílů vymezených ve Strategii. U každého opatření je uvedena četnost/termín plnění, odpovědné a spolupracující osoby/organizace a předpokládaný zdroj financování.  V rámci kapitoly školství Středočeský kraj každoročně vymezuje část prostředků účelově na oblast primární prevence:

 

Příspěvek na primární prevenci pro krajem zřizované školy a školská zařízení


Rok

Počet podpořených
 škol/školských zařízení


Příspěvek v Kč

2018

34/1

1 025 046

2019

57/4

1 180 000

2020

57/4

1 299 842

2021

48/2

1 344 492

Zdroj: Odbor školství

Dále jsou každoročně z kapitoly školství hrazeny vzdělávací akce pro pedagogické pracovníky zaměřené na primární prevenci ve výši 200 000-240 000 Kč.

Středočeský kraj také poskytuje dotace na podporu primární prevence z Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu prevence.

Rok

Podpora primární prevence

Podpořené projekty
školy/nestátní neziskové organizace/ORP

2019

1 000 000 Kč

14/9/0

2020

1 744 645 Kč

15/4/2

2021

4 144 540 Kč

44/3/1

Zdroj: Odbor bezpečnosti a krizového řízení