Hlavní stránka Regiony Středočeský kraj Program 5. Zastupitelstva Středočeského kraje

Program 5. Zastupitelstva Středočeského kraje

22. 4. 2021

Návrh programu zasedání Zastupitelstva Středočeského kraje dne 26. 4. 2021:

 

Program 5. Zastupitelstva Středočeského kraje

Program 5. Zastupitelstva Středočeského kraje

název materiálu

okruhy

číslo tisku

Volba ověřovatelů

Procesní záležitosti

0289(2021)

Volba mandátové a volební komise

Procesní záležitosti

0290(2021)

Volba návrhové komise

Procesní záležitosti

0291(2021)

Schválení zapisovatelů a skrutátorek

Procesní záležitosti

0292(2021)

Schválení programu

Procesní záležitosti

0293(2021)

Informace ke vzniku nových rozpočtových kapitol v rámci rozpočtu Středočeského kraje na rok 2021

Finanční záležitosti

0286(2021)

Čerpání rozpočtu Středočeského kraje za rok 2020 a rozdělení zůstatku hospodaření z roku 2020 (Rozpočtové opatření č. 79/23/2021 – rozdělení zůstatku hospodaření z roku 2020)

Finanční záležitosti

0301(2021)

Projektový záměr "Obědy do škol ve Středočeském kraji IV" včetně výše finančních podpor pro školská zařízení

Finanční záležitosti

0304(2021)

Zásobník projektů spolufinancovaných z EU/EHP a národních zdrojů a Zásobník akcí 2021+ – aktualizace č. 2_2021

Finanční záležitosti

0305(2021)

Návrh na schválení dodatků ke smlouvám
o dotaci – prodloužení doby realizace výměny zdrojů tepla

Finanční záležitosti

0269(2021)

Program 2021 pro poskytování dotací
z rozpočtu SK ze Středočeského Fondu homogenizace krajské dopravní infrastruktury a 4. změna Zásad tvorby fondů SK

Doprava

0316(2021)

 

Uzavření Smlouvy č. 15S/2021
o poskytování finančních prostředků
z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2021 – převzetí ručitelského závazku

Doprava

0285(2021)

Dodatek č. 29 zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje

Doprava

0287(2021)

Prioritizace dopravních staveb

Doprava

0302(2021)

Memorandum o spolupráci krajů při zajištění dopravní obslužnosti

 

Doprava

0308(2021)

Smlouva o zajištění železniční osobní dopravy mezikrajskými vlaky mezi Středočeským a Královéhradeckým krajem

Doprava

0309(2021)

Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací zřizovaných Středočeským krajem

Školství

0303(2021)

Program podpory rodinné politiky Středočeského kraje 2021-2023

Sociální věci

0254(2021)

Rozpočtová úprava č. 127/17/2021 – převod finančních prostředků na poskytnutí individuální návratné finanční výpomoci z rozpočtu Středočeského kraje kapitoly 17 - Sociální věci

Sociální věci

0274(2021)

Rozpočtová úprava č.  164/17/2021 – převod finančních prostředků na smlouvu o přidělení jednorázové účelové neinvestiční dotace Nadačnímu fondu Vrba v rámci rozpočtu kapitoly 17 – Sociální věci

Sociální věci

0275(2021)

Program 2021 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje na podporu rozvoje meziobecní spolupráce v oblasti strategického rozvoje dobrovolných svazků obcí Středočeského kraje

Regionální rozvoj

0310(2021)

Návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Středočeského kraje na akci „Stavba roku Středočeského kraje 2021“

Kultura, památková péče a cestovní ruch

0306(2021)

Program 2021 pro poskytování dotací na podporu regionálních funkcí statutárních divadel na území Středočeského kraje z rozpočtu Středočeského kraje

Bude navrženo na stažení z programu

Kultura, památková péče a cestovní ruch

 

Návrh na rozdělení individuálních účelových neinvestičních dotací pro podporu cestovního ruchu prostřednictvím významných akcí pro rok 2021

Kultura, památková péče a cestovní ruch

0312(2021)

Marketingový a komunikační plán na rok 2021 Středočeské centrály cestovního ruchu, příspěvkové organizace

Kultura, památková péče a cestovní ruch

0313(2021)

Žádost Města Kutná Hora o úhradu nákladů vynaložených na sanaci ropnými uhlovodíky znečistěné obecní studny v Ledečku z havarijního fondu

Životní prostředí a zemědělství

0299(2021)

Změna zřizovací listiny Zdravotnické záchranné služby SČK, příspěvkové organizace – svěření pozemku v obci a k.ú. Kostelec nad Černými lesy k hospodaření

Zdravotnictví

0307(2021)

Zásobník investic Středočeského kraje na rok 2021 – změna č. 2

Investice a veřejné zakázky

0297(2021)

 

Bezúplatné nabytí pozemku v k.ú. Tatce

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitostí

0270(2021)

Bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Bříství

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitostí

0272(2021)

Bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Seletice

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitostí

0271(2021)

Bezúplatné nabytí pozemku v k.ú. Libice nad Cidlinou

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitostí

0268(2021)

Bezúplatné nabytí pozemku v k.ú. Tursko

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitostí

0267(2021)

Bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Jesenice
u Prahy

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitostí

0266(2021)

Bezúplatné nabytí pozemku v k.ú. Vrapice

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitostí

0265(2021)

Bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Horky nad Jizerou

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitostí

0264(2021)

Bezúplatné nabytí pozemku v k.ú. Sukorady u Mladé Boleslavi

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitostí

0263(2021)

Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Hradištko pod Medníkem

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0273(2021)

Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Týnec nad Sázavou

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0276(2021)

Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Obrubce

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0284(2021)

Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Předměřice nad Jizerou

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0255(2021)

Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Načeradec

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0262(2021)

Budoucí bezúplatný převod částí pozemků v k.ú. Zdiby

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0253(2021)

Budoucí bezúplatný převod částí pozemků v k.ú. Sluhy

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0258(2021)

Bezúplatný převod a bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Lány

Majetek - vzájemná darování a směny nemovitostí

0260(2021)

Bezúplatný převod a bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Obruby

Majetek - vzájemná darování a směny nemovitostí

0261(2021)

Bezúplatný převod a bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Ohaře

Majetek - vzájemná darování a směny nemovitostí

0283(2021)

Bezúplatný převod a bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Niměřice a Strenice

Majetek - vzájemná darování a směny nemovitostí

0278(2021)

Bezúplatný převod a bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Knovíz

Majetek - vzájemná darování a směny nemovitostí

0277(2021)

Bezúplatný převod a bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Líšno, Bystřice u Benešova
a Ouběnice u Votic

Majetek - vzájemná darování a směny nemovitostí

0282(2021)

Prodej pozemků v k.ú. Zbyslav

Majetek - úplatné převody nemovitostí

0256(2021)

Prodej pozemků v k.ú. Statenice

Majetek - úplatné převody nemovitostí

0257(2021)

Prodej pozemků v k.ú. Janov u Kosovy Hory

Majetek - úplatné převody nemovitostí

0279(2021)

Prodej pozemku v k.ú. Ostrov u Ouběnic

Majetek - úplatné převody nemovitostí

0281(2021)

Prodej pozemku v k.ú. Roztoky u Křivoklátu

Majetek - úplatné převody nemovitostí

0280(2021)

Směna pozemků v k.ú. Zbraslavice

Majetek - vzájemná darování a směny nemovitostí

0259(2021)

Úplatné nabytí pozemku pod silnicí v k.ú. Čerčany

Majetek - úplatná nabytí nemovitostí

0296(2021)

Úplatné nabytí pozemků pod silnicí v k.ú. Mezné

Majetek - úplatná nabytí nemovitostí

0298(2021)

Úplatné nabytí pozemku pod stavbou v k.ú. Jablonná nad Vltavou

Majetek - úplatná nabytí nemovitostí

0295(2021)

Úplatné nabytí pozemků pod silnicí v k.ú. Zlončice

Majetek - úplatná nabytí nemovitostí

0300(2021)

Využití předkupního práva k pozemku - stavba „III/0031 Dolní Břežany  -obchvat“

Majetek- Různé

0314(2021)

Smlouva o zřízení práva stavby - k.ú. Dolní Břežany

Bude navrženo na zařazení do programu

Majetek- Různé

0317(2021)

Volba předsedy a místopředsedy Výboru pro zdravotnictví

Bude zveřejněno na internet. stránkách SK

Volební bod

0315(2021)

Žádost o vyjádření předsedy Krajského soudu v Praze ke kandidátce na funkci přísedící u tohoto soudu

Různé

0288(2021)

Zpráva o činnosti Rady Středočeského kraje od  18. 3. 2021 do 8. 4. 2021

Různé

0294(2021)

Diskuze

 

 

Závěr