Hlavní stránka Regiony Středočeský kraj Jsou data ÚZIS týkající se škol a školek správná? Středočeský kraj se ptá, proč se pracuje jen s malou částí dat celé pandemie

Jsou data ÚZIS týkající se škol a školek správná? Středočeský kraj se ptá, proč se pracuje jen s malou částí dat celé pandemie

7. 4. 2021

Středočeský kraj zveřejnil 30.3. 2021 odbornou zprávu “Vývoj epidemie SARS−CoV−2 u dětí v populaci České republiky.” Hlavním závěrem bylo, že u dětí je mnohem nižší infekčnost než u ostatní populace a že u bezpříznakových dětí ve školských zařízeních je prevalence menší než 2 %. Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR předložil prezentaci čítající 75 snímků, která má obhajovat zavření školek a škol a přesvědčit o nebezpečí šíření covidu ve školských zařízeních a o onemocnění u pedagogů. K této prezentaci má Středočeský kraj výhrady, které shrnuje hejtmanka Petra Pecková (STAN).

Jsou data ÚZIS týkající se škol a školek správná? Středočeský kraj se ptá, proč se pracuje jen s malou částí dat celé pandemie

Jsou data ÚZIS týkající se škol a školek správná? Středočeský kraj se ptá, proč se pracuje jen s malou částí dat celé pandemie

„Buď je v datech chyba, anebo opravdu postihují jen velmi malou část dat z celé pandemie, a pak nejsou vypovídající. Napsala jsem za Středočeský kraj, který je zřizovatelem zhruba 130 škol, dopis jak premiérovi, tak ministrovi zdravotnictví, školství a hlavní hygieničce, zda by mohli správnost dat ověřit a odpovědět na otázky. Věřím, že členové vlády potřebují a chtějí mít k rozhodování správné informace,“ konstatuje hejtmanka.

 

Data poskytnutá ÚZIS, ze kterých čerpá ministerstvo zdravotnictví i školství, nejsou porovnána s vývojem epidemie v populaci, ani nejsou doplněna o údaje, kde byli pedagogové, resp. děti nakaženy. Nepřináší odpověď na otázku, zda jsou školy bezpečným prostředím alespoň tak, jako je prostředí domácností, a zda je plošné zavření škol relevantním krokem. V datech navíc lze nalézt vážné trhliny: kdyby např. ve firmách byla použita stejná definice ohnisek jako ve školách, pak by školská ohniska byla minoritní složkou epidemie.

Hejtmanka vidí jako naprosto zásadní nutnost podrobit data ÚZIS hlubší analýze a vyhodnocovat je správně, zejména v kontextu k vývoji epidemie v celé populaci a v jiných segmentech společnosti.

Pro správné vyhodnocení situace ve školských zařízení je zásadní zodpovězení následujících otázek:

  1. Je nutné jasně vysvětlit metodiku práce s ohnisky (zejména definici ohniska – v řadě případů jde o jedinou osobu), a proč pouze 5 % všech infekcí je přiřazeno k ohniskům?
  2. Jaká je četnost nakažených lidí ve školských ohniscích, rozděleno na děti a dospělé?
  3. Ve Středočeském kraji je v období leden–březen 2021 téměř 60 % ohnisek o jedné nakažené osobě. Zjišťuje se, kde byly osoby nakaženy? Z logiky věci se tyto osoby samy ve škole nenakazily, když jsou jediným pozitivním.
  4. Proč jsou ohniska s takto malým počtem nakažených vykazována jen ve školách, a nikde jinde?
  5. Sleduje se vývoj nákazy v rodinách, aby bylo možné určit původ infekce, a z toho odvodit bezpečnost škol?
  6. Jaký mají školská ohniska vliv na vývoj epidemie v populaci? V prezentovaném období 21. 12. 2020 – 28. 2. 2021 bylo v ČR zaznamenáno přibližně 600.000 nových případů infekce virem SARS-CoV.2. Dokument ÚZIS však pracuje pouze s 15.000 případy (2% infekcí), z toho ve školách reportuje 5.000 nákaz (pod 1 % všech infekcí).
  7. Je možné poskytnout porovnávací data v kontextu epidemie v celé populaci?
  8. Je možné určit prevalenci dětí a učitelů nakažených ve škole vůči populaci v dané věkové skupině?
  9. Je možné předložit porovnání časového průběhu prevalence nákazy dětí resp. učitelů navštěvujících školy vs. těch, kteří jsou doma? Zajímavé je zejména srovnání týdnů, kdy byly školy zavřené, s týdny, kdy byly otevřené.
  10. Je možné předložit porovnání prevalence infekce mezi dětmi navštěvujícími školu s prevalencí pracovníků jiných zařízení (továrny, obchody, kanceláře apod.)?

„Pandemie je výjimečnou situací pro nás všechny. Pro rozhodování o dalších opatřeních a krocích při rozvolňování je třeba disponovat informacemi, které musí být správné a nevytržené z kontextu,“ konstatuje Pecková, a doufá, že na otázky bude odpovězeno.