Hlavní stránka Regiony Středočeský kraj Středočeský, Liberecký a Jihočeský kraj budou spolupracovat na využití multikanálového odbavovacího systému (MOS)

Středočeský, Liberecký a Jihočeský kraj budou spolupracovat na využití multikanálového odbavovacího systému (MOS)

26. 4. 2021

Uzavřením nového společného Memoranda hodlají kraj Středočeský, Liberecký a Jihočeský deklarovat svoji spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti těchto regionů.  „Mezi našimi kraji existuje vysoká míra obousměrné mobility obyvatel, takže s ohledem na zajištění rychlosti, komfortu a pohodlné odbavení cestujících je dobré postupovat společně a provázanost integrované dopravy prohlubovat,“ říká radní pro oblast veřejné dopravy Petr Borecký (STAN). Návrh této spolupráce formou společného Memoranda schválili dnes zastupitelé Středočeského kraje.

Středočeský, Liberecký a Jihočeský kraj budou spolupracovat na využití multikanálového odbavovacího systému (MOS)

Středočeský, Liberecký a Jihočeský kraj budou spolupracovat na využití multikanálového odbavovacího systému (MOS)

Radní Petr Borecký připomněl, že obdobná smlouva byla mezi těmito třemi kraji uzavřena již dříve, ale Praha pozměnila její znění, a je tudíž nezbytné spolupráci na základě těchto změn nechat nově schválit odpovědnými orgány kraje. Jak dále upřesnil kraje se v novém Memorandu zavazují rozvíjet a prohlubovat provázanost veřejné osobní dopravy mezi městskou hromadnou dopravu a integrovanou dopravou mezi jednotlivými kraji a popřípadě i spolupráci při sdílení kapacit prodejních míst ve fyzické distribuční síti elektronických jízdních dokladů.

„Naším cílem je, jednoduše řečeno, zkvalitnit nabídku veřejných služeb v přepravě cestujících a tyto služby rozvíjet ve vazbě na nejnovější technologické trendy. Proto chceme budovat společné integrované dopravní systémy, které odstraňují bariéry v přeshraničním cestování veřejnou dopravou a které činí veřejnou dopravu atraktivní pro širokou veřejnost,“ zdůraznil na závěr radní Petr Borecký.