Hlavní stránka Mladá Boleslav Kandidáti Mgr. Milan Mareš

Mgr. Milan Mareš

Mgr. Milan Mareš
Kandiduji v Mladé Boleslavi za Starosty a nezávislé jako číslo 26.

IT business analytik

V Mladé Boleslavi bydlím 21 let. Přistěhoval jsem se z Rotavy, kde jsem byl v r. 1989 kooptován do městské rady. Jsem rád, že jak v Rotavě, tak i v našem městě, mohu být nápomocen při obnově občanské společnosti v návaznosti na nejstarší duchovní tradice naší země.

Mám radost, že Tříkrálová sbírka znovu nachází tolik ochotných dárců a že s její pomocí dokážeme přispívat v našem městě těm nejpotřebnějším. Jako škodovák jsem byl aktivně účasten při zhodnocení klášterního komplexu na Karmeli, který byl za totality silně zdevastován. Dohodou mezi městem, Škoda Auto a litoměřickým biskupstvím mohl klášter povstat z popela a nyní slouží v nové kráse univerzitnímu vzdělávání. Obnovenou tradici představuje i naše každoroční akce pro rodiny sv. Martin ve Štěpánce, včetně opravdového bělouše. Za naše město jsem se zúčastnil Martinského trhu v partnerském Dieburgu, s jehož bývalým starostou mne pojí osobní přátelství.

Velice si vážím všech, kteří dokáží pracovat pro druhé - budoucnost města jako komunity není ve směsi nezávislých individualistů uzavřených ve svých ulitách, ale ve vzájemném sdílení a pomoci těm slabším a dříve narozeným.

Proto chci podporovat i veškeré další společenské aktivity, vedoucí k naplnění bytostné potřeby být platným členem městského společenství. Bohatým není ten, kdo vlastní, ale ten, kdo umí rozdávat.