Hlavní stránka Jesenice Náš program Doprava

Doprava

DOPRAVA

1. Pro celé území Jesenice pořídíme komplexní dopravní studii.

2. Budeme usilovat o snížení tranzitní dopravy přes Jesenici.

3. Budeme aktivně vystupovat proti plánované výstavbě Vestecké spojky a dálnice D3 v katastru Jesenice. Budeme prosazovat východní variantu dálnice D3, kde nyní již tato doprava jezdí.

4. Zajistíme výměnu povrchů na hlavních tazích uvnitř obce za asfalt tlumící hluk (tzv. tichý asfalt).

5. Vyvineme úsilí o zprovoznění dosud blokovaných exitů Pražského okruhu.

6. Rozšíříme počet autobusových spojů Jesenice – Praha Smíchov po dálničním okruhu. Zajistíme častější dopravní spojení mezi Zdiměřicemi, Osnicí, Kocandou a Jesenicí pro lepší dostupnost služeb.

7. Vybudujeme bezpečné stezky pro pěší a cyklisty mezi jednotlivými částmi města (např. Jesenice - Horní Jirčany).

8. Budeme pokračovat v postupné rekonstrukci místních komunikací v návaznosti na rekonstrukce inženýrských sítí (vodovody, kanalizace, veřejné osvětlení) tak, aby nedocházelo k opakovanému rozkopání rok starých povrchů.