Hlavní stránka Jesenice Náš program Hospodaření

Hospodaření

FINANČNÍ ZDRAVÍ JESENICE, ROZPOČTOVÁ ODPOVĚDNOST

1. Budeme řádně hospodařit s městským majetkem a financemi.

2. Budeme rozpočtově odpovědní, snížíme provozní výdaje městského úřadu.

3. Nebudeme Jesenici zbytečně zadlužovat.

4. Zavedeme participativní rozpočet – občané sami transparentním hlasováním rozhodnou, které projekty město zrealizuje.

5. Budeme zajišťovat dotace pro rozvoj města.