Hlavní stránka Jesenice Náš program Transparentní radnice

Transparentní radnice

TRANSPARENTNÍ RADNICE, ANTIKORUPČNÍ PROSTŘEDÍ

1. Zavedeme informační otevřenost radnice.

2. Umožníme veřejnou diskuzi o strategických otázkách.

3. Budeme zadávat transparentní a hospodárné veřejné zakázky, budeme předem zveřejňovat všechny zakázky nad rámec zákona (od 100 tisíc Kč).

4. Budeme zveřejňovat všechny smlouvy uzavřené Jesenicí s dalšími subjekty.

5. Jesenický kurýr otevřeme i pro názory opozičních zastupitelů.

6. Zavedeme pravidelné besedy se starostou a dalšími představiteli města.

7. Zasedání zastupitelstva bude svoláváno dle předem stanoveného harmonogramu.