Hlavní stránka Jesenice Náš program Školství

Školství

ŠKOLSTVÍ, PÉČE O DĚTI

1. Co nejrychleji postavíme novou školu ve Zdiměřicích, která by výhledově mohla být transformována na školu střední.

2. Rozšíříme kapacity mateřských škol v Jesenici a v Osnici.

3. Budeme vytvářet podmínky pro kvalitní výuku v základní škole. Finančně podpoříme pořízení moderní techniky (interaktivní tabule, IT vybavení),

4. Zachováme (námi zavedené) transparentní a spravedlivé přijímací řízení do školských zařízení.

5. Budeme poskytovat pomoc škole při stabilizaci kvalifikovaného učitelského sboru (např. podporou ubytování učitelů).

6. Budeme usilovat o navázání spolupráce se zahraniční školou tak, aby děti mohly prohlubovat jazykové znalosti a poznávat život v jiných zemích formou výměnných pobytů.

7. Podpoříme všestranné zájmové činnosti dětí a mládeže – v umělecké škole, kroužcích, sportovních organizacích, mateřském centru a všech sdruženích zajišťujících volnočasové aktivity dětí.

8. O prázdninách zajistíme příměstské tábory na území našeho města.

9. Postaráme se o založení skautského oddílu v Jesenici.