Hlavní stránka Jesenice Náš program Životní prostředí

Životní prostředí

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

1. Naší prioritou bude snížení hlukové zátěže Jesenice, vyvineme tlak na Ministerstvo dopravy, aby co nejrychleji byla vybudována účinná protihluková opatření.

2. Budeme rozporovat plán napojení D3 u Jesenice jako neúnosný pro ŽP jejích obyvatel, včetně důsledků, které by mělo přivedení dopravy z D3 po Vestecké spojce.

3. Budeme rozšiřovat plochy veřejné zeleně.

4. Při dalším územním plánování vždy zajistíme velkorysý podíl zeleně – jako povinnost pro investory, developery.

5. Ve spolupráci s obcí Radějovice vybudujeme novou čistírnu odpadních vod pro Horní Jirčany.