Hlavní stránka Regiony Středočeský kraj Starostové chtějí lepší kontrolu hospodaření správy středočeských silnic

Starostové chtějí lepší kontrolu hospodaření správy středočeských silnic

15. 4. 2019

STAN navrhuje, aby hospodaření a chod Krajské správy a údržby silnic měl možnost hlídat kontrolní výbor. Podobné opatření již zavedl Karlovarský kraj.

Starostové chtějí lepší kontrolu hospodaření správy středočeských silnic

Starostové chtějí lepší kontrolu hospodaření správy středočeských silnic

Středočeští zastupitelé za STAN dlouhodobě kritizují neprůhledné hospodaření Krajské správy a údržby silnic (KSÚS). Koalice vedená hejtmankou Jaroslavou Pokornou Jermanovou odmítala poskytnout opozici data z auditu, který tuto krajskou příspěvkovou organizaci prověřoval, a který odhalil mnohé její nedostatky, včetně špatné komunikace.

STAN proto na nadcházejícím zasedání zastupitelstva navrhne zařazení bodu, ve kterém žádá změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje. Ta by měla umožnit členům kontrolního výboru kontrolovat hospodaření s veřejnými krajskými penězi uvnitř KSÚS.

„Tento náš návrh vychází přímo z doporučení auditu, který Krajskou správu a údržbu silnic prověřoval, a který si zadala Rada. Čili plníme to, co nám auditor doporučil, a co výrazně pomůže transparentnímu prostředí v této krajské příspěvkové organizaci,“ vysvětlil předseda středočeských zastupitelů za STAN Věslav Michalik. Navrhuje, aby hospodaření KSÚS kontroloval příslušný výbor zastupitelstva.

Auditoři „Auditu interních procesů v příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic“ ve svých doporučeních upozorňují, že například v oblasti kontroly, ale i hospodaření v příspěvkové organizaci jsou chyby.

„Auditor konstatoval, že způsob řízení Krajské správy a údržby silnic by mohl být efektivnější, pokud by organizace například lépe komunikovala se svým zřizovatelem, a umožnila kontrolu své činnosti. Jako vhodnou formu realizace těchto doporučení proto navrhujeme definovat oprávnění Kontrolního výboru zastupitelstva Středočeského kraje vůči příspěvkové organizaci Krajská správa a údržba silnic,“ doplnil předseda kontrolního výboru Ivo Šanc (STAN).

Krajská správa a údržba silnic hospodaří s mnohamiliardovým majetkem, stejně jako například krajské nemocnice, kde je ale z našeho pohledu nezávislá kontrola možná, protože kontrolní a řídicí funkce plní představenstvo a dozorčí rada se zástupci kraje. V případě příspěvkové organizace KSÚS je kontrola a komunikace ze strany samosprávných orgánů kraje minimální, jak ostatně konstatuje i výše zmíněný audit. Stejný princip a obdobnou úpravu, se kterou nyní přichází Starostové ve Středočeském kraji, už zvolil například Karlovarský kraj.

Autor: Věslav Michalik