Hlavní stránka Regiony Středočeský kraj Zastupitelé STAN opakovaně žádají o detailní informace týkající se externích smluv, které uzavřela kancelář středočeské hejtmanky

Zastupitelé STAN opakovaně žádají o detailní informace týkající se externích smluv, které uzavřela kancelář středočeské hejtmanky

4. 4. 2019

Předseda kontrolního výboru Středočeského kraje Ivo Šanc (STAN) požádal ředitele středočeského Krajského úřadu o detailní informace týkající se konkrétních smluv, u nichž není zřejmé, kdo práci vykonával a jaký byl její výsledek.

Zastupitelé STAN opakovaně žádají o detailní informace týkající se externích smluv, které uzavřela kancelář středočeské hejtmanky

Zastupitelé STAN opakovaně žádají o detailní informace týkající se externích smluv, které uzavřela kancelář středočeské hejtmanky

Ivo Šanc požádal o podrobnější údaje týkající se některých předmětných dohod, konkrétně těch, které se týkají pracovníků s identifikačním čísly 5642, 5677, 5678,11016, 5700 a 9676. U těchto smluv je znám předmět činnosti a příslušná smluvní částka. Ke skutečnému posouzení účelnosti a efektivity nakládání s veřejnými prostředky je však třeba znát i následující údaje, o které Ivo Šanc požádal:

 • Jméno a kvalifikace pracovníka, který vykonával příslušnou činnost
 • Jméno pracovníka, který práci přejímal
 • Skutečné výsledky a výstupy práce (zprávy, studie, záznamy apod.)
 • Skutečně vyplacená částka v r. 2017

Ivo Šanc dále požádal o jména všech osob, se kterými kancelář hejtmanky uzavřela DPP a DPČ v roce 2017.

Pro úplnost dodáváme, že se hnutí STAN snaží tyto informace získat už rok, viz přiložený harmonogram:

Leden 2018

 • Předseda kontrolního výboru Ivo Šanc navrhl vyžádat si souhrnnou informaci o aktuálních DPČ a DPP s externími spolupracovníky KÚ.

Únor 2018

 • Předseda kontrolního výboru Ivo Šanc informuje členy výboru,  že v roce 2017 bylo uzavřeno 107 dohod o mimopracovní činnosti, z toho 54 dohod o pracovní činnosti a 53 dohod o provedení práce. Výbor požádal ředitele úřadu o detailní informace k externím smlouvám – konkrétně název funkce, doba trvání, měsíční náklady (odměny), popis náplně práce, zařazení k odboru a celkové náklady za dohody v roce 2017.

Březen 2018

 • Kontrolní výbor dostal informaci, že kraj zaplatil za externí spolupráce celkem  10 968 907 korun, náplň práce však předložena nebyla. Výbor opakovaně požaduje detailní informace, tedy kdo pro kraj pracuje a za jakou odměnu

Duben 2018

 • Ředitel středočeského Krajského úřadu odmítl poskytnout detaily smluv s odůvodněním, že se jsou podle zákona předmětem utajovaných skutečností.

Květen 2018

 • Středočeský kraj odmítá poskytnout požadované údaje s odůvodněním, že výbor nemůže požadovat záležitosti ohledně finančních nákladů u konkrétních pracovníků.

Červen 2018

 • Zastupitelé za STAN znovu žádají o detailní informace ohledně externích smluv, konkrétně těch, které uzavřela kancelář hejtmanky. Výbor ale tento požadavek odmítl.
 • Zastupitel Martin Macháček (STAN) se obrací na ředitele úřadu a požaduje poskytnutí informací ohledně externích smluv podle zákona o krajích.

Červenec 2018

 • Krajský úřad poskytl neúplná data týkající se externích smluv. Martin Macháček se proti tomuto postupu odvolal u Ministerstva vnitra. To mu dává za pravdu, že má nárok na úplné informace.

Září 2018

 • Krajský úřad poskytl anonymizovaný seznam všech externích spoluprací.

Listopad 2018

 • Kontrolní výbor souhlasil zařadit kontrolu externích smluv do Plánu kontrol výboru na rok 2019.