Hlavní stránka Regiony Středočeský kraj Návrh programu zasedání 18. Zastupitelstva Středočeského kraje

Návrh programu zasedání 18. Zastupitelstva Středočeského kraje

18. 4. 2019

které se uskuteční dne 29. 4. 2019 od 10 hodin v zasedací místnosti Zastupitelstva Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5.

Návrh programu zasedání 18. Zastupitelstva Středočeského kraje

Návrh programu zasedání 18. Zastupitelstva Středočeského kraje

 

 

název materiálu

okruhy

číslo tisku

1.

Volba ověřovatelů

Procesní záležitosti

0202(2019)

2.

Volba mandátové a volební komise

Procesní záležitosti

0203(2019)

3.

Volba návrhové komise

Procesní záležitosti

0204(2019)

4.

Schválení zapisovatelů a skrutátorek

Procesní záležitosti

0205(2019)

5.

Schválení programu

Procesní záležitosti

0206(2019)

6.

Středočeský Fond hejtmana a zmírnění následků živelních katastrof – dotace obcím

Finanční záležitosti

0243(2019)

7.

Finanční dar ze Středočeského Fondu hejtmana a zmírnění následků živelních katastrof společnosti Mirakulum s.r.o.

Finanční záležitosti

0244(2019)

8.

Poskytnutí příspěvku Radě Asociace krajů České republiky pro rok 2019 z rozpočtu Středočeského kraje

Finanční záležitosti

0167(2019)

9.

Čerpání rozpočtu Středočeského kraje za rok 2018 a rozdělení zůstatku hospodaření z roku 2018 (Rozpočtové opatření č. 135/23/2019 - rozdělení zůstatku hospodaření z roku 2018)

Finanční záležitosti

0263(2019)

10.

Změna rozpočtových pravidel Středočeského kraje na rok 2019

Finanční záležitosti

0212(2019)

11.

Poskytnutí dotací dle Programu 2017 - 2020 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu obnovy venkova

Finanční záležitosti

0238(2019)

12.

Poskytnutí dotací dle Programu II 2018
pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Infrastrukturního fondu

Finanční záležitosti

0228(2019)

13.

Poskytnutí dotací dle Programů 2019
pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze středočeských fondů

Finanční záležitosti

0241(2019)

14.

Návrh na vyhlášení Programu "Výměna zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech

ve Středočeském kraji 2019-2023"

Finanční záležitosti

0232(2019)

15.

Návrh na schválení dodatků ke smlouvám
o dotaci – prodloužení doby realizace výměny zdrojů tepla

Finanční záležitosti

0234(2019)

16.

Schválení projektového záměru "Obědy

do škol ve Středočeském kraji II" včetně výše finančních podpor pro školská zařízení

Finanční záležitosti

0224(2019)

17.

Zásobník projektů spolufinancovaných

z EU/EHP a národních zdrojů – aktualizace
č. 2_2019

Finanční záležitosti

0242(2019)

18.

Mimořádná účelová dotace – obec Vranovice prodloužení termínu ukončení realizace projektu

Finanční záležitosti

0229(2019)

19.

Poskytnutí dotací z rozpočtu Středočeského kraje - Program 2019 na Environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu

Životní prostředí a zemědělství

0266(2019)

20.

Zajištění zákonné péče o zvláště chráněná území přírodní památku Kuchyňka, přírodní památku Kovárské stráně a přírodní památku Chotuc

Životní prostředí a zemědělství

0221(2019)

21.

Žádost Obce Vitice o spolufinancování likvidace skládky tavírenských solí v areálu zemědělského družstva v k.ú. Dobré Pole
u Vitic z havarijního fondu

Životní prostředí a zemědělství

0216(2019)

22.

Žádost Města Brandýs n/L-Stará Boleslav

o úhradu nákladů vynaložených na sanaci ropné havárie u Nehvizd z havarijního fondu

Životní prostředí a zemědělství

0218(2019)

23.

Žádost Obce Jizerní Vtelno o poskytnutí individuální účelové dotace na akci „Výstavba kanalizace a ČOV v obci Jizerní Vtelno“  

Bude zveřejněno na internet. stránkách SK

Životní prostředí a zemědělství

 

24.

Bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Český Brod

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitostí

0136(2019)

25.

Bezúplatné nabytí pozemku v k.ú. Tuklaty

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitostí

0139(2019)

26.

Bezúplatné nabytí pozemku v k.ú. Mnichovice u Říčan

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitostí

0138(2019)

27.

Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Libice
nad Cidlinou

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitostí

0178(2019)

28.

Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú.  Skřipel

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitostí

0171(2019)

29.

Bezúplatné nabytí pozemků pod silnicemi II.
a III. třídy v okrese Příbram a v okrese Benešov

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitostí

0169(2019)

30.

Bezúplatné nabytí nemovitých věcí v k.ú. Debř

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitostí

0163(2019)

31.

Bezúplatné nabytí nemovitých věcí v k.ú. Nymburk, Kovanice a Chvalovice
u Nymburka

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitostí

0149(2019)

32.

Bezúplatné nabytí nemovitostí v k.ú. Luštěnice

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitostí

0192(2019)

33.

Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Potěhy

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0146(2019)

34.

Bezúplatný převod pozemku v k.ú. Ruda
u Nového Strašecí

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0150(2019)

35.

Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Zbizuby

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0145(2019)

36.

Bezúplatný převod pozemku v k.ú. Rosovice

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0173(2019)

37.

Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Kladruby u Vlašimi

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0174(2019)

38.

Bezúplatný převod pozemku v k.ú. Zvírotice

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0187(2019)

39.

Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Říčany
u Prahy

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0191(2019)

40.

Bezúplatný převod pozemku v k.ú. Rožmitál pod Třemšínem

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0210(2019)

41.

Bezúplatný převod lávky pro pěší a cyklisty přes Labe v k. ú. Káraný

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0177(2019)

42.

Budoucí bezúplatný převod části pozemku

v k. ú. Tetín u Berouna

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0180(2019)

43.

Úplatné nabytí pozemku v k.ú. Jivina

Majetek - úplatná nabytí nemovitostí

0140(2019)

44.

Úplatné nabytí pozemků v k.ú. Kamýk
nad Vltavou

Majetek - úplatná nabytí nemovitostí

0134(2019)

45.

Úplatné nabytí pozemků v k.ú. Velká

nad Vltavou

Majetek - úplatná nabytí nemovitostí

0135(2019)

46.

Úplatné nabytí pozemků v k.ú. Mělník

Majetek - úplatná nabytí nemovitostí

0194(2019)

47.

Úplatné nabytí pozemku v k.ú. Dolní Břežany

Majetek - úplatná nabytí nemovitostí

0219(2019)

48.

Úplatné nabytí pozemku pod silnicí v k.ú. Březnice

Majetek - úplatná nabytí nemovitostí

0166(2019)

49.

Úplatné nabytí pozemků pod silnicí v k.ú.  Jarov u Berouna a v k.ú. Tetín u Berouna

Majetek - úplatná nabytí nemovitostí

0253(2019)

50.

Úplatné nabytí pozemků pod silnicí v k.ú. Jiřice u Kostelce nad Labem - revokace

Majetek - úplatná nabytí nemovitostí

0156(2019)

51.

Úplatné nabytí pozemku pod silnicí v k.ú. Žehrov - revokace

Majetek - úplatná nabytí nemovitostí

0157(2019)

52.

Úplatné nabytí pozemku pod silnicí v k.ú. Městečko u Křivoklátu - revokace

Majetek - úplatná nabytí nemovitostí

0159(2019)

53.

Úplatné nabytí pozemku pod silnicí v k.ú. Sedlec nad Jizerou I - revokace

Majetek - úplatná nabytí nemovitostí

0164(2019)

54.

Budoucí úplatné nabytí pozemků v k.ú. Sobín

Majetek - úplatná nabytí nemovitostí

0193(2019)

55.

Prodej pozemků v k.ú. Kanín

Majetek - úplatné převody nemovitostí

0147(2019)

56.

Prodej pozemku v k.ú. Dobřichovice

Majetek - úplatné převody nemovitostí

0162(2019)

57.

Prodej pozemku v k.ú. Rataje nad Sázavou

Majetek - úplatné převody nemovitostí

0152(2019)

58.

Prodej pozemku v k.ú. Úhonice

Majetek - úplatné převody nemovitostí

0155(2019)

59.

Prodej pozemku v k.ú. Loukovec

Majetek - úplatné převody nemovitostí

0200(2019)

60.

Prodej pozemku v k.ú. Mladá Boleslav

Majetek - úplatné převody nemovitostí

0201(2019)

61.

Prodej pozemku v k.ú. Beřovice

Majetek - úplatné převody nemovitostí

0179(2019)

62.

Prodej pozemků v k.ú. Křešice u Olbramovic

a k.ú. Vrchotovy Janovice, výsledek výběrového řízení

Majetek - úplatné převody nemovitostí

0215(2019)

63.

Prodej stavby v k.ú. Nymburk, výsledek výběrového řízení

Majetek - úplatné převody nemovitostí

0214(2019)

64.

Prodej nemovitosti v k.ú. Čáslav - výsledek výběrového řízení

Majetek - úplatné převody nemovitostí

0198(2019)

65.

Prodej nemovitých věcí v k.ú. Jáchymov, formou výběrového řízení

Majetek - úplatné převody nemovitostí

0211(2019)

66.

Prodej nemovitých věcí v k.ú. Chodovská Huť, formou výběrového řízení

Majetek - úplatné převody nemovitostí

0252(2019)

67.

Prodej nemovitých věcí v k.ú. Třebnice, formou výběrového řízení

Majetek - úplatné převody nemovitostí

0227(2019)

68.

Bezúplatný převod a bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Skorkov, Otradovice

a Hlavenec

Majetek - vzájemná darování a směny nemovitostí

0151(2019)

69.

Bezúplatný převod a bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Bělá pod Bezdězem

Majetek - vzájemná darování a směny nemovitostí

0154(2019)

70.

Bezúplatný převod a bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Mukařov u Jiviny, Borovice

a Jivina

Majetek - vzájemná darování a směny nemovitostí

0175(2019)

71.

Bezúplatný převod a bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Polní Chrčice

Majetek - vzájemná darování a směny nemovitostí

0176(2019)

72.

Bezúplatný převod a bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Hradčany u Žehuně

Majetek - vzájemná darování a směny nemovitostí

0190(2019)

73.

Bezúplatný převod a bezúplatné nabytí pozemků v k. ú.  Český Brod

Majetek - vzájemná darování a směny nemovitostí

0168(2019)

74.

Majetkoprávní příprava stavby „III/23726 Kokovice, most“- revokace

 

Majetek - různé

0195(2019)

75.

Majetkoprávní vypořádání silnic v k. ú. Lešany nad Sázavou

 

Majetek - různé

0181(2019)

76.

Majetkoprávní vypořádání silnice a pozemků
v k. ú. Velká Dobrá

 

Majetek - různé

0185(2019)

77.

Majetkoprávní vypořádání silnic a pozemků

v k. ú. Ládví a k. ú. Štiřín

Majetek - různé

0188(2019)

78.

Stavba „II/611 x II/329 Poděbrady – Přední Lhota, okružní křižovatka“

Majetek - různé

0222(2019)

79.

Metodický pokyn pro výkon majetkoprávní přípravy dopravních staveb - aktualizace

Majetek - různé

0223(2019)

80.

„II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7-D8, II. etapa“

Majetek - různé

0251(2019)

81.

Návrh na odstranění duplicitního vlastnictví

k pozemkům v k. ú. Horoměřice

Majetek - různé

0199(2019)

82.

Návrh na odstranění duplicitního vlastnictví

k pozemku v k. ú. Nové Ouholice

Majetek - různé

0197(2019)

83.

Návrh na odstranění duplicitního vlastnictví

k pozemkům v k. ú. Chyňava

Majetek - různé

0196(2019)

84.

Rozpočtové opatření č. 140/11/2019 – zapojení finančních prostředků do příjmů
a výdajů kapitoly 11 – Správa majetku

 

Majetek - různé

0239(2019)

85.

Smlouva o smlouvě budoucí Mladá RP, s.r.o.

Majetek - různé

0267(2019)

86.

Poskytnutí investičních dotací z rozpočtu Středočeského kraje nemocnicím založeným Středočeským krajem v roce 2019

Zdravotnictví

0225(2019)

87.

Zvýšení základního kapitálu Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje, vkladem nemovitostí

ve vlastnictví Středočeského kraje

Zdravotnictví

0258(2019)

88.

Navýšení základního kapitálu Oblastní nemocnice Kladno, a. s., nemocnice Středočeského kraje

Zdravotnictví

0240(2019)

89.

Asociace středočeských nemocnic, z.s. – zrušení spolku s likvidací

Zdravotnictví

0268(2019)

90.

Změna Zřizovací listiny Zdravotnické záchranné služby SČK, příspěvkové organizace

Zdravotnictví

0233(2019)

91.

Program 2019 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje z Odboru Bezpečnostní ředitel v rámci Tematického zadání „Primární prevence“

Bude navrženo na zařazení do programu

Bezpečnost

0255(2019)

92.

Návrh na poskytnutí individuální účelové neinvestiční dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského kraje na projekt hledání mladých hudebních talentů v soutěži, „Skutečná Liga Středočeského kraje“

Kultura a památková péče

0235(2019)

93.

Poskytnutí dotace na podporu profesionálních divadel ve Středočeském kraji a návrh

na uzavření smluv pro rok 2019

 

Kultura a památková péče

0256(2019)

94.

Poskytnutí dotací dle Programu 2019 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje na obnovu památek určených
ke společenskému využití

Nový název:

Poskytnutí dotací dle Programu 2019
pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje na obnovu památek určených ke společenskému využití a návrh

na zvýšení objemu finančních prostředků Programu 2019

Kultura a památková péče

0264(2019)

95.

Návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy

o poskytnutí individuální účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Středočeského kraje na akci „Stavba roku Středočeského kraje 2019“

Kultura a památková péče

0236(2019)

96.

Zpráva o vyhodnocení činnosti sbírkotvorných institucí v oblasti rozšiřování sbírek nákupem předmětů k 31. 12. 2018

Kultura a památková péče

0209(2019)

97.

Návrh na vyjmutí nemovitého majetku

z hospodaření příspěvkových organizací

Kultura a památková péče

0230(2019)

98.

Návrh na poskytnutí členského příspěvku pro spolek „Turistická oblast Brdy a Podbrdsko,

z. s.“

Regionální rozvoj

0144(2019)

99.

Poskytnutí individuální účelové neinvestiční dotace Krajskému sdružení Národní sítě Místních akčních skupin

Regionální rozvoj

0153(2019)

100.

Poskytnutí individuální účelové dotace na akci „Výstavba nového pavilonu pro lvy“ pro ZOO Chleby, o.p.s.

Regionální rozvoj

0261(2019)

101.

Rozpočtové opatření č. 147/08/2019 – zapojení finančních prostředků do příjmů

a výdajů kapitoly 08 – Regionální rozvoj

Regionální rozvoj

0262(2019)

102.

Projektový záměr „Marketingová podpora poskytovatelů služeb cestovního ruchu

na významných vodních cestách v Ústeckém

a Středočeském kraji“

Regionální rozvoj

0158(2019)

103.

Podpora cestovního ruchu prostřednictvím významných kulturních, společenských

a sportovních akcí ve Středočeském kraji na rok 2019

Nový název:

Návrh na rozdělení individuálních účelových neinvestičních dotací pro podporu cestovního ruchu prostřednictvím významných akcí

Regionální rozvoj

0231(2019)

 

Program na podporu Turistických informačních center na rok 2019

Bude navrženo na stažení z programu

Regionální rozvoj

 

 

Program na podporu destinačních managementů ve Středočeském kraji na rok 2019

Bude navrženo na stažení z programu

Regionální rozvoj

 

 

Návrh na uzavření dodatku k Veřejnoprávní smlouvě S-8616/REG/2018 o poskytnutí individuální investiční účelové dotace žadateli město Český Brod

Bude navrženo na stažení z programu

Regionální rozvoj

 

104.

Schválení uzavření smlouvy s firmou
CRA, a.s. v rámci středočeského pilotního projektu Venkov pro život 4.0.

Regionální rozvoj

0257(2019)

105.

Prodloužení termínu realizace akce „Rekonstrukce ulice Na Klenici“

Regionální rozvoj

0260(2019)

106.

Aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje

Regionální rozvoj

0186(2019)

 

Revokace Usnesení Zastupitelstva kraje
č. 026-13/2018/ZK ze dne 26. 4. 2018 k ceníku úhrad nájemného, náhrad za zřízení věcného břemene a za omezení užívání silnic II. A III. třídy ve Středočeském kraji

Bude navrženo na stažení z programu

Doprava

 

107.

Závěrečná zpráva o čerpání finančních prostředků určených k organizaci a vlastní realizaci programu provádění prevence

v oblasti BESIP na území Středočeského kraje v roce 2018 a návrh k zajištění prevence

v oblasti bezpečnosti provozu na PK na rok 2019.

Doprava

0250(2019)

108.

Uzavření Smlouvy č. 15S/2019 o poskytování finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2019

Doprava

0248(2019)

109.

Plán (Zásobník) investic Středočeského kraje na rok 2019 – změna č. 2

Investice a veřejné zakázky

0265(2019)

110.

Rozpočtové opatření č. 144/12/2019 – zapojení prostředků z minulých let do příjmů

a výdajů kapitoly 12 – Investiční výdaje

Investice a veřejné zakázky

0217(2019)

111.

Převod 10 % nevyčerpaných finančních prostředků poskytnutých sociálním službám

z roku 2018 do roku 2019 v rámci projektu „Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji reg.

č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0001774“

Sociální věci

0142(2019)

112.

Převod 10 % nevyčerpaných finančních prostředků poskytnutých sociálním službám

z roku 2018 do roku 2019 v rámci projektu „Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji II reg.

č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0007846“

Sociální věci

0143(2019)

113.

Žádost o částečné prominutí odvodu

za porušení rozpočtové kázně z důvodů uhrazení neuznatelných nákladů z poskytnuté dotace Středočeského kraje pro poskytovatele sociálních služeb a o prominutí penále

za prodlení s odvodem rozpočtové kázně

Sociální věci

0249(2019)

114.

Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Bellevue, pss

Sociální věci

0148(2019)

115.

Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Domov Na Zámku Lysá
nad Labem, pss

Sociální věci

0182(2019)

116.

Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Domov seniorů TGM, pss

Sociální věci

0183(2019)

117.

Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Domov seniorů Vojkov, pss

Sociální věci

0184(2019)

118.

Memorandum o vzájemné spolupráci uzavřené mezi partnery Středočeským krajem
a Heineken Česká republika, a.s.

Sociální věci

0254(2019)

119.

Úprava vzoru Smlouvy o pověření
k poskytování SOHZ pro sociální služby financované z Programu podpory Center duševního zdraví Ministerstva zdravotnictví ČR

Sociální věci

0259(2019)

120.

Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací zřizovaných Středočeským krajem

Školství

0237(2019)

121.

Žádost o vyjádření předsedy Krajského soudu v Praze ke kandidátce na funkci přísedící

u tohoto soudu

Různé

0165(2019)

122.

Volba přísedících Krajského soudu v Praze

Různé

0226(2019)

123.

Zpráva o činnosti Rady Středočeského kraje od 11.2.2019 do 15.4.2019

Různé

0207(2019)

124.

Volba nové člena Výboru pro zdravotnictví

Bude zveřejněno na internet. stránkách SK

Volební bod

0208(2019)

125.

Diskuze, vystoupení občanů Středočeského kraje

 

 

 

Závěr

 

 

 

Autor: Filip Reinöhl