Hlavní stránka Jílové u Prahy Aktuality Jílovský kvíz

Jílovský kvíz

2. 10. 2018

Jílovský kvíz

Jílovský kvíz

Jílovský kvíz, aneb jak rozvíjet Jílové U Prahy?
 1. V Jílovém a okolí se kromě krásné přírody nachází mnoho zajímavých turistických cílů jmenujme například: Historické štoly, regionální muzeum se specializací na zlato nebo známé Jílovské vyhlídky. Myslíte si, že Jílové tyto zajímavé turistické cíle dostatečně propaguje?
 1. Kromě obecných zdrojů z internetu jsem žádnou propagaci města nezaznamenal(a)
 2. Město dělá maximum pro propagaci města
 3. Nemyslím si, že tímto směrem by se měly vyvíjet významnější aktivity města

 

 1. Zajímavá turistická místa navštěvují turisté, kteří v rámci výletů do těchto míst využijí i místních služeb jako například: restaurace, pekárny, ubytovací zařízení a různé jiné volnočasové aktivity. Tímto dochází mimo jiné i k podpoře místních podnikatelů. Myslíte si, že větší propagace turistického ruchu v Jílovém by se pozitivně odrazila i v zájmu o služby nabízené v Jílovém a umožnila jejich rozvoj:
 1. Zcela jistě. Obec, která dbá na turistický ruch se rozvíjí ve všech směrech.
 2. Možná, ale Jílové žádný rozvoj nepotřebuje.
 3. Nevěřím tomu, že si tu turisté budou něco kupovat.

 

 1. Jílové se skládá ze sedmi městských částí. Myslíte si, že jsou tyto městské části dostatečně  propojeny s Jílovým, aby se maminky s kočárky, cyklisté či chodci dostaly bezpečně po zpevněné cestě bez auta do Jílového?
 1. Propojení Jílového s ostatními městskými částmi je naprosto nedostačující. Bude-li Jílové propojeno se všemi městskými částmi stezkami pro chodce a cyklisty jistě to podpoří výlety místních lidí i turistiku po Jílovsku.
 2. Propojení možná není ideální, ale kdo chce ten se do Jílového se dostane.
 3. Propojení Jílového s ostatními městskými částmi odpovídá počtu lidí, kteří jej využívají.

 

 1. Centrem Jílového vede rušná silnice II. třídy, čímž je narušen život ve městě. Do roku 2010 se vedení města snažilo zajistit pro město pozemky pro stavbu obchvatu, a tedy odvedení tranzitní dopravy z centra. Vedení města v roce 2010 bohužel tyto snahy zastavilo. Myslíte si, že by nové vedení města mělo opět pracovat na přípravě obchvatu města?
 1. Jednoznačně, protože má-li být Jílové příjemným a klidným městem, je potřeba odvést tranzitní dopravu z centra a tedy pracovat opět přípravě obchvatu města.
 2. Toto je jedna z megalomanských akcí, na kterou město velikosti Jílového prostě nemá.
 3. Jsou důležitější problémy, kterým by se vedení města mělo zabývat.

 

 1. Radnice v některých okolních obcích se skutečně snaží občanům více přiblížit jejich činnost a umožnit tak jejich zapojení do rozhodování o důležitých záležitostech. Toto realizují například zveřejňováním smluv souvisejících s investicemi a provozem města, zpřístupňováním nahrávek z jednání obecního zastupitelstva atd. Měla by být radnice v Jílovém také takto otevřená veřejnosti.
 1. Jednoznačně ano, neboť pouze takto se dá zbavit podezření z uzavíraní pochybných smluv atd. Navíc, když se občané nemají možnost dostavit na jednání zastupitelstva města, rádi se seznámí s tím, jak se některé body na jednání zastupitelstva probíraly. 
 2. Jedná se o zbytečné snahy, neboť těch co se o chod města zajímají je velmi málo.
 3. Zveřejňování smluv a nahrávek z jednání zastupitelstva by jenom způsobilo chaos a rozlícení mezi občany, proto s tím nesouhlasím.

   

 1. Investičním akcím v Jílovém schází nejen systematické příprava, tak aby odpovídaly koncepčnímu rozvoji města, ale i jejich realizace provází obrovské problémy.  Víme přitom, že mnohým problémů lze zabránit správnou přípravou investiční akce.  Myslíte si, že vedení města připravuje své investiční akce systematicky a správně?
 1. Investice v Jílovém jsou ze strany města řízeny diletantským způsobem. Práce na přípravě investic začínají pozdě a nejsou ze strany města domyšlené. Proto se pak jako občané setkáváme se spoustou nenadálých problémů.
 2. Město postupuje dle zákona a při investicích se problémy běžně vyskytují.
 3. Problémy jsou zveličovány opozičními zastupiteli.  

 

 1. Všimli jste si, jak se za poslední roky rozvinuly obce jako Dolní Břežany, Psáry, Kamenice apod. Víte, že tyto obce, mají většinou menší počet obyvatel, nižší rozpočet a mnohdy nemají zdaleka tak krásnou přírodu a tolik zajímavých míst jako my tady v Jílovém a okolí. Proč se tedy za poslední roky v porovnání s Jílovým daleko více rozvíjí?
 1. Bohužel je třeba uznat, že okolní obce mají daleko schopnější vedení, které se věnuje zejména docílení optimálního provozu a rozvoji těchto obcí namísto vytváření pěkného mediálního obrazu radních.
 2. Nemuseli řešit tolik jiných problémů jako v Jílovém.
 3. Podnikatelé v jiných obcích přispěli jejich rozvoji více než u nás v Jílovém.

 

 1. Jistě jste zaznamenaly, že v posledních letech se výrazně zhoršila situace se zásobováním pitné vody. V některých městských částech byla situace v letních měsících téměř kritická. Myslíte si, že město se dostatečně na řešení problému s pitnou vodou?
 1. Bohužel, ačkoliv je tato skutečnost známá již dlouhou dobu není připraveno řešení , ale ani koncepční návrh.
 2. Město činí maximu v rámci svých možností.
 3. Jedná se o okrajový problém a o jeho řešení by se měli snažit zejména občané dotyčných částí ve spolupráci s komerčními organizacemi.

 

 1. Zaznamenali jsme od spousty lidí mnoho zajímavých návrhů, které by jednak zlepšili život ve městě a navíc by znamenali zajímavé podnikatelské příležitosti pro občany Jílového. Sdílíte názor, že takovémuto rozvoji by pomohlo vybudování centra pro setkávání občanů a „start up“ podnikatelů? 
 1. Zcela jistě, je známo mnoho pozitivních příkladů vycházejících právě z takovýchto setkávání
 2. Jedná se o iniciativu, která není pro město zajímavá.

 

 1. Věříte, že ti, kteří v minulém období nezajistili jediný metr obchvatu města, nepřipravili jediný metr pěší zóny či cyklostezky, „projedly“ našetřené finance i zisky ze skládky, stavěli se proti zveřejňování smluv a dalšímu zpřístupnění radnice občanům se po volbách změní a vše budou realizovat ku prospěchu rozvoje města?

Možnosti odpovědí k této otázce nejsou potřeba.

 

Děkujeme, že jste věnovali chvilku zamyšlení se nad některými otázkami souvisejícími s fungováním Jílového. Pokud se v odpovědích kloníte k možnostem „a.“ pak vnímáte potřeby rozvoje Jílového U Prahy stejně jako my.

Autor: Ing. Leoš Voleský