Hlavní stránka Jílové u Prahy Aktuality Plnění programu vládnoucí koalice v letech 2014-2018 (Sliby, chyby aneb bilance)

Plnění programu vládnoucí koalice v letech 2014-2018 (Sliby, chyby aneb bilance)

3. 10. 2018

Plnění programu vládnoucí koalice v letech 2014-2018 (Sliby, chyby aneb bilance)

Plnění programu vládnoucí koalice v letech 2014-2018 (Sliby, chyby aneb bilance)

V Jílovských novinách č. 7/2018 jsme se od vedení města dozvěděli, jaké investice se jim v průběhu uplynulých čtyř let povedly. Samá chvála. Chybí sebekritická zmínka o tom, co se z předvolebních slibů z roku 2014 splnit nepodařilo a nebylo toho málo. Posuďte sami.

 

Ve volebním programu Nezávislých Jílovska kromě jiného bylo i toto:

           •            zveřejňováni smluv a objednávek nad 50 tisíc

           •            slušná, srozumitelná a otevřená komunikace

           •            podpora výstavby nové hasičské zbrojnice

           •            nový územní plán města

           •            výstavba obchvatu města (slib, který je v kompetenci kraje)

           •            komunitní plán

           •            výtah do kulturního centra

 

Stejné to je i s (ne)plněním slibů druhého vládnoucího uskupení Volby pro město Jílové

          •             zlepšení všeobecného povědomí o třídění komunálního odpadu

          •             výstavba nové hasičské zbrojnice SDH

•            zvýšení kapacity Základní umělecké školy

•       další zvýšení kapacity základní školy, včetně tělocvičny a školní jídelny (splněno jen částečně rekonstrukcí jídelny a školičky) 

 

Za zásadní chybu považuji to, že současnému vedení města chybí koncepční představa rozvoje města a plán priorit, včetně určení důležitých projektů alespoň na čtyřleté volební období, což by se mělo projevit každoročním závazkem v rozpočtu města.

Za další ukázku kompetence současného vedení města, považuji dlouholeté neřešení opravy budovy bývalé pekárny Na Šmelcovně, která byla městem koupena již před více než třemi lety, ale do dnešního dne nebyl občanům představen žádný konkrétní plán, co s touto budovou má vedení města v úmyslu, takže dále „zdobí“ svým zchátralým vzhledem centrum města.

 

 

I přes malé možnosti opozice realizovat alespoň část ze svého volebního programu, se zastupitelům STAN pro občany něco pozitivního podařilo prosadit. Zde bych uvedl zejména toto:

•      vedení městské policie každoročně zpracovává výroční zprávu o své činnosti za uplynulý rok

•      zavedení informačního systému (SMS/email) pro hlášení krizových situací a společenských oznámení (zaveden až na jaře 2018)

•    spuštění motivačního programu odpadového hospodářství pro občany, spojeného s lepší recyklací odpadů (bohužel chyběla včasná komunikace s občany, kteří byli o tomto programu pozdě a nedostatečně informováni – problematický náběh)

 

Aktivní práci zastupitele, ať už v opozici, je ovšem potřeba se věnovat celé 4 roky a ne jenom pár týdnů před volbami. Naše aktivita je jasně patrná jak z níže uvedených článků, ale i stručných zápisů ze zasedání zastupitelstva.

Z výše uvedeného je zřejmé, že stávající vedení města (koalice Nezávislých Jílovska, Volby pro města Jílové s podporou dalších zastupitelů) nemá jasný a progresivní plán rozvoje města do následujících let a neplní své vlastní sliby, které opakovaně vždyť před každými volbami předkládá voličům.

 

Chtěli bychom Jílové posunout vpřed, ale bez vašich hlasů v blížících se volbách to nepůjde.

Proto bych vás chtěl vyzvat: „Přijďte k volbám a hlasujte pro změnu“. 

 Viktor Švec, volební lídr STAN

Autor: Viktor Švec


Mohlo by vás také zajímat

Jílovský kvíz

2. 10. 2018

Jílovský kvíz

Doprava ve městě

28. 9. 2018

Doprava ve městě

Sportovní hala – velká investice
    Pohled z opoziční perspektivy
Strategický plán (ne)veřejně

Mohlo by vás také zajímat

Jílovský kvíz

2. 10. 2018

Jílovský kvíz

Doprava ve městě

28. 9. 2018

Doprava ve městě

Sportovní hala – velká investice
 Pohled z opoziční perspektivy
Strategický plán (ne)veřejně