Hlavní stránka Jílové u Prahy Aktuality Pohled z opoziční perspektivy

Pohled z opoziční perspektivy

27. 9. 2018

(Jílovské noviny 2/2016)

    Pohled z opoziční perspektivy

Pohled z opoziční perspektivy

Rád bych využil možnost prezentovat názor trochu odlišný, než je slýchán nebo často prezentován ve všech číslech JN. Slova chvály a spokojenosti jsou publikovány poměrně pravidelně, dovolím si ale doplnit i opoziční pohled na správu věcí veřejných v našem městě za více než rok působení v zastupitelstvu. V krátkých odstavcích shrnuji několik témat za uvedené období.

1. Ohledně výstavby supermarketu proběhla nebo probíhá diskuze pouze dodatečně, můžeme mít na věc jakýkoliv názor, avšak dostatečný prostor k vyjádření před předmětným hlasováním, kdy se o tom rozhodovalo na zastupitelstvu, bohužel občan nedostal. Na což jsem v průběhu jednání důrazně upozorňoval, jenomže marně.

2. Po domluvě s kolegy v kontrolním výboru jsme navrhli kontrolu významné leč problematické zakázky "Rekonstrukce povrchu části Masarykova náměstí a ulic Tyršova a Komenského". Provedení této kontroly však zastupitelstvo neumožnilo.

3. Protože si v klubu STAN uvědomujeme důležitost osadních výborů pro komunitní život, navrhovali jsme schválení jednotných demokratických pravidel voleb pro všechny naše osadní výbory (závazná pravidla totiž neexistuji), bohužel se uvedený návrh odmítnutím vládní většinou ani nedostal na program. Dle navržených principů to nakonec realizoval dobrovolně jen jeden osadní výbor sám.

4. Koupě Šmelcovny pro byla schválena zastupiteli celkem jednoznačně, avšak podrobné podklady nebo analýza využití chyběly. To, že to bude mít negativní dopad na rozpočet města v provozních výdajích ale i v rámci investic do celkové opravy objektu, je každému jasné. Kolik to však nakonec bude, ani konečnou koncepci využití, jsme se předem jako obvykle nedozvěděli a samotný záměr byl schvalován pod časovým tlakem.

5. Námitky města proti krajskému územnímu plánu k dálnici D3 byly schváleny těsnou většinou na zastupitelstvu po složité diskuzi, avšak bez výrazného zapojení občanů. Tak závažné téma, které se týká pozitivně i negativně života města, prošlo bez společenské diskuze, či jasné znalosti názorů občanů a případných dopadů na město a jeho obyvatele.

6. Koncept otevřené radnice byl vládní většinou formálně přijat, i v rámci programového prohlášení, ale z upravených zápisů se dozvíte jenom část informací o rozhodování rady a zastupitelstva. Ostatně taky roční rozpočet obce je schvalován až v únoru a město je již opakovaně v rozpočtovém provizoriu.

7. Na posledním prosincovém zastupitelstvu jsme schvalovali projekt rekonstrukce jídelny a školičky, v tomto směru bych rád pochválil paní ředitelku ZŠ za tuto iniciativu.

 Nicméně chybí další projekty, které zvelebí i jiné oblasti života v našem městě. Výhled zatím není, starý strategický plán rozvoje města se nedodržuje a nový bude za několik měsíců, jestli se bude město ním řídit stejně jako starým, tak to je zbytečné mrhání sil. Z uvedeného vyplývá, že současné vedení města stále prosazuje spíše politiku menší transparentnosti a často zapomíná na vedení dialogu s občanem města. Za nás můžu bezpečně potvrdit, že budeme nadále trpělivě předkládat návrhy na zlepšení, podporovat rozumný a koncepční rozvoj města, a dále prosazovat otevřenost při rozhodování a správě majetku města.

 

zastupitel klubu STAN Viktor Švec

Autor: Viktor Švec