Hlavní stránka Jílové u Prahy Aktuality Doprava ve městě

Doprava ve městě

28. 9. 2018

(Jílovské noviny 06/2018)

Doprava ve městě

Doprava ve městě

Přichází čas, kdy je potřebné bilancovat předcházející období, kam jsme se v rozvoji města posunuli. Jedním z důležitých témat je doprava, protože se týká nás všech – dojíždějících do práce, školy, školky, nemocnice nebo třeba za nákupy, kulturou nebo sportem. Za sebe musím konstatovat, že jsme se za poslední čtyři roky příliš neposunuli. Zásadní změny nevidím v reálném stavu, ani ve schválených koncepcích a plánech. Je však jasné, že vlivem socioekonomických vlivů doprava meziročně narůstá. Ekologická osvěta, pro větší používání veřejné dopravy, může tento trend částečné tlumit, není však samotným řešením. Zásadním úkolem města je v tomto směru vytvořit dobré podmínky v dopravě pro naplnění požadavků občanů a dnešní doby.

 

Parkoviště

V Jílovém se obecně projevuje nedostatečná kapacita parkovišť, která plní jednak funkci dočasnou, pro potřeby nákupu nebo vyřizování povinností ve městě, nebo dlouhodobou v kombinaci s cestováním veřejnou dopravou zejména do práce. Nedostatek míst se projevuje jak v průběhu oslav a akcí pořádaných v centru, no také i v běžné pracovní dny. Koncepční představa centrálního řešení parkování zatím neexistuje. Souvisí to například i s dlouholetým neřešením stavu Masarykova náměstí. Není jasná vize, jestli bude nadále sloužit jako odstavná plocha pro autobusy a osobní auta, nebo se stane místem splňujícím požadavky na hlavní náměstí města. Parkoviště naproti pneuservisu v ulici J. Morávka dávno nesplňuje požadavky a podmínky pro parkovaní odpovídající standardu ani úrovni zrekonstruovaných komunikací v okolí. O zanedbaném místě za městským parkem, částečně sloužícímu jako deponie, které však není primárně využíváno k účelu parkování, je zbytečné mluvit, koncept pro toto území existuje již deset promarněných let. S případným využitím alternativních možností přepravy souvisí i posílení možností parkování u nádraží, ne jenom v souvislosti se stávajícím stavem obslužnosti, ale zejména s výhledem na budoucí potenciál využití.

 

Veřejná doprava

Doprava do Jílového je historicky poměrně dobře řešená zejména autobusovým spojením na různé směry, včetně obsluhy noční linkou. Na širší diskuzi je propojení na některé obce spadajících pod město a také efektivní napojení na nádraží. Na zvážení je možnost finančně podporovat větší rozsah veřejné dopravy, zejména v období

ranních nebo odpoledních špiček. Zároveň taky optimalizovat další spojení mimo směru na Budějovickou, či zvýšit počet zrychlených spojů ve frekventovaných hodinách s efektivním trasováním do Jílového.

 

Chodníky a cyklostezky

Radnice se dlouhodobě věnuje spíše rekonstrukcím chodníků, zejména v centru Jílového. Velkou rezervou zůstává vybudování souvislých chodníků spojujících například jednotlivé obce u frekventovaných silnic, aby nevznikala rezidenční ghetta, ale naopak, aby se jednotlivé části urbanisticky i sociálně propojovaly.

Další oblastí čekající na zásadní posun je budování cyklostezek třeba s potenciálem kombinovaného využití pro potřeby pěších. Kromě dopravní obslužnosti a společenské funkce by mohly být výrazným vkladem města pro podporu zdravého života a sportu a zároveň by redukovaly potřebu využívat auto pro běžný́ život občana v rámci

města nebo obce. Cyklostezky totižto končí záhadně v sousední obci Psáry, a v Jílovém, o ně zatím není žádný́ zájem, i když jsou k dispozici možnosti čerpání peněz z eurofondů, které třeba blízké obce pro tento účel hojně využívají.

 

Dálnice

Co se týče dálnice D3 a souvisejících obchvatů, to bylo a bude tématem mnoha článků a různých názorů. I když se nás uvedené bytostně dotýká, možnosti zastupitelů a města ke změně jsou limitované. Můžeme a musíme však trvat na co největší eliminaci negativních vlivů vyplývajících ze stavby a následného provozu. Již teď je však naší povinností například výše zmíněné požadavky prosazovat a trvat na jejich zohlednění při případné stavbě dálnice. Předpokládám však, že si nepřejeme, aby se z Jílového stal tranzitní bod, nýbrž místo vhodné pro bydlení.

 

Závěrem pokládám za důležité ještě více posilnit bezpečnost silnic – regulací rychlostními radary, omezením mechanickými prvky, dopravním značením nebo dohledem zejména na frekventovaných hlavních trasách nebo na kolizních úsecích křižovatek. Představy občanů nebo různých sociálních skupin v oblasti dopravy můžou být odlišné, proto jsem se snažil otevřít toto téma z širšího pohledu.

 

Viktor Švec, zastupitel STAN

Autor: Viktor Švec