Hlavní stránka Jílové u Prahy Aktuality Strategický plán (ne)veřejně

Strategický plán (ne)veřejně

28. 9. 2018

(Jílovské noviny 12/2016)

Strategický plán (ne)veřejně

Strategický plán (ne)veřejně

Téměř po deseti letech se znovu otevřel proces tvorby Strategického plánu rozvoje města (SPROM). Tato potřeba vyplývá jednak z časového odstupu, z ekonomicko-sociálních změn, kterými prošlo město, ale prakticky celá naše společnost a Česká republika. Uvedený SPROM by měl být kvalitním podkladem pro strategické plánování rozvoje města na období mnoha let dopředu, a zejména základním podkladem pro tvorbu nového Územního plánu města, který byl již zahájen. 21. listopadu 2016 se uskuteční veřejné projednávání „Návrhu strategického plánu města Jílové u Prahy“ se zastupiteli a občany, což je určitě dobře. Nicméně obdobně, jako i v jiných případech, selhává informační příprava ze strany vedení města. Je záhadou, proč v situaci, kdy máme k dispozici webovou stránku města, vydáváme si vlastní noviny a dokonce město má i svůj facebookový profil, není o takto zásadním dokumentu, který významně ovlivní život našich spoluobčanů, včas a předem informováno a ani k dnešnímu dni (12.11.2016) není návrh SPROM v plném rozsahu zveřejněn.

Lze si jen stěží představit, že bez možnosti seznámit se podrobně s předloženým návrhem SPROMu v předstihu, lze o tomto materiálu smysluplně diskutovat a vznášet k němu podněty, připomínky a náměty na jeho vylepšení a úpravy. Lepší předchozí příprava motivuje zainteresované osoby, aby se zúčastnili jednání a otevírali podnětná témata pro sebe, komunitu nebo obec.

Má tedy současné vedení města skutečně zájem o aktivní zapojení svých spoluobčanů do plánování tvorby rozvoje města? Nedělejme věci na efekt a z povinnosti, ale skutečně zapojme lidi do diskuze, aby mohli včas sdělit své názory na dané téma, a to ještě před veřejným projednáváním, kdy prostor na změny předložených materiálů je již velmi omezený. Projednání návrhu měl kupříkladu předcházet i hromadný sběr rozvojových podnětů od občanů, kterých se tento plán týká. Jenom tak bude dávat celá tato činnost smysl pro město a jeho občany, bude zároveň představovat širší záběr priorit Jílového u Prahy a jeho částí a ne jenom názor a předpoklady předkladatelů strategie. Tím totiž můžeme zajistit, že budeme při svém rozhodování řešit skutečné priority Jílováků, a to říká zkušenost z naší historie i jiných měst a obcí.

Závěrem svého příspěvku bych se chtěl krátce pozastavit nad současnou náplní Jílovských novin - proč nevyžíváme dostupnou plochu Jílovských novin na nekomentované publikování důležitých dokumentů (nebo jejich částí), třeba uvedeného charakteru? Skutečný informační charakter JN se tak mnohokrát ztrácí. Současné Jílovské noviny věnují velkou plochu různým reklamám, obsahují nadbytek mnohdy zbytečně velkých fotografií z různých akcí, esejů z pracovních cest či články stejných autorů.

Ke strategickému plánu se chci vyjádřit jen krátce, věřím v dobrou diskuzi i nápady a využiju k tomu prostor uvedeného veřejného projednání, svůj názor a postoj k návrhu strategického plánu si vytvoří občané nebo zainteresované osoby sami. Za sebe pokládám za důležité okruhy týkající se dopravné obslužnosti, veřejných služeb a zapojení soukromého sektoru v různých projektech rozvojových aktivit (PPP).

Blíží se Vánoce a konec roku. Dovolte mi proto, abych vám všem, našim spoluobčanům, popřál příjemné prožití vánočních svátků a vše nejlepší v novém roce 2017 v soukromém i pracovním životě.

Ať se vám daří a naše město vzkvétá.

Viktor Švec, zastupitel za STAN

Autor: Viktor Švec