Hlavní stránka Regiony Středočeský kraj Reakce Ivo Šance na dopis pana Hermana

Reakce Ivo Šance na dopis pana Hermana

9. 4. 2019

Kauza nezveřejněných smluv, které uzavírala kancelář hejtmanky Jaroslavy Pokorné Jermanové, začíná hnutí ANO přerůstat přes hlavu. Výsledkem není jejich  transparentní zveřejnění, nýbrž řada útoků a pomluv na ty, kteří na utajování upozornili. Žádáme vládní stranu, aby přestala lhát a zveřejnila, kdo pro ni externě pracuje a co konkrétně dělá.

Reakce Ivo Šance na dopis pana Hermana

Reakce Ivo Šance na dopis pana Hermana

Vážený pane radní Hermane,

důrazně Vás žádám, abyste přestal šířit lži a pomluvy, na které už reagovali někteří kolegové zastupitelé a musím zareagovat i já.

  1. Buďte prosím tak laskav a vysvětlete mi, jaké městské peníze jsem zpronevěřil. Kolik to bylo, kdy se to stalo, jakým způsobem jsem to provedl. Já o ničem takovém nevím.
  2. Lžete, když rozhlašujete, že jako předseda Kontrolního výboru odmítám kontrolovat všechny smlouvy od r. 2017 do 2019. O toto mne nikdo nežádal, tudíž jsem se v tomto smyslu nikdy nevyjadřoval. Žádal jste mne pouze o svolání mimořádného jednání Kontrolního výboru, což od Vás bylo pouhým prázdným politickým gestem, protože i Vám je snad jasné, že bez podkladů, které jsem si vyžádal (jména, výstupy činností), nemá mimořádné jednání KV smysl, navíc když řádné jednání KV je za několik dnů.
  3. Není pravda, že Kontrolní výbor obdržel smlouvy, resp. dohody, o kterých nyní probíhá mediální i politická diskuse. Kontrolní výbor o ně žádal a zažádal jsem znovu, avšak nedostali jsme je. Jediné, co máme, je anonymizovaný seznam smluv, předmět činnosti a výkazy práce. Tyto podklady však neobdržel Kontrolní výbor, ale kolega M. Macháček jako zastupitel, který je jako podnět Kontrolnímu výboru poskytl.
  4. Tvrdíte-li, že všechno je v pořádku a že se jedná pouze o uměle vytvořenou kauzu, aniž byste však uvedl jediný fakt, kterým byste svoje tvrzení podpořil, pak zřejmě musíte mít k dispozici jména i výstupy činností, o které zatím marně žádám. Celou věc urychlíte, když mi tyto podklady předložíte. Bez znalosti jmen a skutečných výsledků a výstupů předmětných činností nelze posoudit korektnost postupu při uzavírání a realizaci oněch dohod.
  5. Jak mám rozumět Vaší poznámce, že si ředitel KÚSK vyžádal souhlas dotčených osob, protože (nebo tudíž) Vy nemáte od samého počátku co skrývat? Já této poznámce rozumím tak, že se Vy, resp. zastupitelský klub ANO ztotožňujete s konáním KÚSK, resp. že ředitel KÚSK vykonává Vaši vůli. Toto znamená nepřípustné politické zasahování do činnosti nezávislého Krajského úřadu. V jiných případech takový vliv popíráte.

 

Ivo Šanc

Předseda Kontrolního výboru

Autor: Ivo Šanc