Hlavní stránka Regiony Středočeský kraj Newsletter Duben

Duben

Informační měsíčník Starostů a nezávislých
aneb Duben pod STANem ve středu Čech

Vážení členové a příznivci STAN,

vítám vás u druhého čísla našeho krajského newsletteru. Novinek je tentokrát poměrně dost, kromě toho jsme pro vás natočili video s hodnocením prvního půlroku v Radě Středočeského kraje a k tomu jsem si dovolil sepsat pár vlastních postřehů z návštěv svazků obcí. Navíc jsme spustili také krajský Twitter, kde můžete sledovat rychlé aktuality z našeho kraje. 

Hezké jarní dny

Věslav Michalik
předseda Středočeské organizace STAN

PS: Omluvte prosím drobné technické nedostatky minulého čísla. Bohužel jsme se s rozesílkou trefili do termínu spouštění nové verze celého webu, a tak nám některé odkazy nefungovaly. Teď už by mělo být vše v pořádku, tak se nebojte na články kliknout.

Co nového v hnutí STAN
Sněm STAN schválil spolupráci s KDU-ČSL a SNK ED před volbami
Devátý republikový sněm STAN v tajné volbě schválil 86 procenty spolupráci s KDU-ČSL, SNK ED a regionálních stran před volbami do Poslanecké sněmovny.
Vít Rakušan obhájil post 1. místopředsedy
Podpořilo jej 133 ze 145 delegátů. Poslankyně a krajská zastupitelka Věra Kovářová Železná byla zvolena místopředsedkyní hnutí, radní Věslav Michalik se stal členem předsednictva. Senátor a starosta Kralup nad Vltavou Petr Holeček a starosta obce Mukařov Rudolf Semanský byli zvoleni členy celorepublikového výboru.
Co se děje v našem kraji
Jak jsem zmiňoval již v minulém newsletteru, snažím se navštěvovat zasedání dobrovolných svazků obcí po Středočeském kraji. Již jsem byl na šesti návštěvách a mohu říci, že je několik témat, které při těchto návštěvách velmi rezonují, zde vám tedy několik z nich exkluzivně přiblížím. Prvním z nich jsou samozřejmě fondy Středočeského kraje. Již několikrát jsem zmiňoval, že jsem jako radní zodpovědný za regionální rozvoj a rozvoj venkova systém rozdělování většiny dotačních peněz. Ten se teď výrazně změnil.

Středočeský venkov, a já to na svých návštěvách velmi vnímám, má své různorodé potřeby a nelze nijak objektivně posoudit ze strany kraje, co je kde důležitější zainvestovat. Ve Středočeském kraji máme 1145 obcí, tisícovka z nich má méně než 2000 obyvatel a žije zde více než půl milionů lidí. Proto jsem navrhl přidělit každé malé obci, ve které žije méně než 2000 obyvatel, 1000 Kč na jednoho obyvatele na funkční období. Každá obec má jistotu, že se na ní dostane, nemusí připravovat zbytečné žádosti a v klidu si rozmyslí, co a kdy chce realizovat. Dalším tématem, kterého jsme se na našich návštěvách dotkli, jsou cyklostezky. V současné době se připravuje Strategie rozvoje cyklodopravy v kraji, ve které budou konkrétní data o tom, které cyklostezky kam vedou, v jaké fázi jsou přípravy na výstavbu, co kde chybí a za kolik. Do budoucna tak budeme rozhodovat o finančních prostředcích určených do cyklodopravy koncepčně.

Velmi často při svých návštěvách vidím dobře opečovávané obce ze strany místních starostů či starostek. Je vidět, že se díky mnohým investicím z více zdrojů podařilo zabránit tomu, abychom při průjezdu krajem narazili na nevzhledné školy, školky či obecní úřady. Co mě naopak trápí je fakt, že kraj zatím obcím nepomáhá s řešením tranzitní kamionové dopravy. Budu se zasazovat o to, aby byl kraj i v této problematice pro starosty nejen malých obcí přirozeným partnerem, ne překážkou či mrtvým broukem.


Věslav Michalik
V. Rakušan a V. Michalik hodnotí prvních 6 měsíců v krajské radě
V Radě Středočeského kraje jsme už skoro půl roku, a tak je čas na krátké bilancování, koukněte na naše video.
Středočeský kraj připravuje dotační program pro vědu a výzkum
(číst více)
Krajští radní žádají zastavení výroby chloru a louhu sodného za použití rtuti v neratovické Spolaně
(číst více)
Rada kraje podpořila poskytnutí dotace Klubu českých turistů na údržbu značení
(číst více)

 
Peníze z výzvy IROP zaměřené na krajské silnice vyčerpá kraj v plné výši
(číst více)
Inovační vouchery pomáhají středočeským firmám dosáhnout lepších výsledků. Teď se mohou hlásit do druhého kola
(číst více)
Projekty na prevenci kriminality budou letos zaměřeny nejen na elektronickou bezpečnost, ale i na zvýšení bezpečnosti ve školách
(číst více)
Věslav Michalik jako radní Středočeského kraje pro oblast hospodářského a regionálního rozvoje včetně evropských fondů a rozvoje venkova navštěvuje obce a svazky obcí, kde diskutuje se starosty a zástupci obcí.
V dubnu a květnu se chystá na tato setkání:
Kalendář návštěv dobrovolných svazků obcí:

2.5. 12:30 Mikroregion Polabí
17.5. 16:00 Svazková škola Přezletice, Podolanku, Jenštejn (svazek obcí)
17.5. 18:00 Mikroregion Hudlicko
Na závěr si dovolujeme připomenout informace ohledně úhrady členských příspěvků:
Členský příspěvek činní pro člena i registrovaného příznivce 500 korun a je pro tento rok splatný k 30.4.2017.
Členský příspěvek může být hrazen bezhotovostně na číslo účtu 2533612359/0800 Každý přijatý příspěvek musí mít tyto náležitosti:
  • Celé jméno plátce, kraj, obec – v textu pro příjemce
  • Variabilní symbol bude datum narození ve formátu DDMMRR
  • Specifický symbol bude vždy rok, pro který je příspěvek placen. Tento první tedy: 2017
Nebo může být hotově uhrazen přímo tajemnici krajské organizace.
Předem děkujeme za spolupráci!
Nechcete tento newsletter dostávat? Stačí se odhlásit.

Kontakt:
Eva Šleichertová
tajemnice Středočeské organizace STAN 
mobil: 603 961 566
e-mail: eva.sleichertova@stan.cz