Hlavní stránka Regiony Středočeský kraj Tiskové zprávy Středočeský kraj připravuje dotační program pro vědu a výzkum

Středočeský kraj připravuje dotační program pro vědu a výzkum

6. 4. 2017

Rada Středočeského kraje ve čtvrtek 6. dubna projednala návrh nového dotačního programu zaměřeného na podporu inovačního prostředí ve Středočeském kraji. „Program Smart Akcelerátor – Asistence 2017“ doporučila zastupitelům schválit tak, aby byl vyhlášen 10. května.

Středočeský kraj připravuje dotační program pro vědu a výzkum

Středočeský kraj připravuje dotační program pro vědu a výzkum

„Hlavním cílem tohoto dotačního programu je podpořit přípravu kvalitních projektů a projektových záměrů v oblasti vědy a výzkumu,“ informoval radní pro oblast hospodářského a regionálního rozvoje včetně evropských fondů Věslav Michalik (STAN).

Program, jak dále řekl, umožní veřejným institucím a vědeckovýzkumným subjektům zafinancovat náklady spojené s přípravou projektových žádostí do nejvýznamnějších dotačních titulů na podporu vědy, jako je například Horizon 2020, Operační program Věda, výzkum a vzdělávání atd. Tyto dotace přitom mohou podpořit přípravu obdobných projektů, jaké vznikly v rámci Laserového centra v Dolních Břežanech. To v rámci první výzvy programu Horizon 2020 získalo dotaci 45 milionů EUR

„Úspěšní žadatelé budou moci získat dotaci na svůj projekt ve výši 150 až 500 tisíc korun na jeden projekt v souladu s potřebami Výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci Středočeského kraje, tzv. S3 strategii Středočeského kraje,“ upřesnil radní.

Nový dotační program by měl být vyhlášen na úřední desce krajského úřadu od 10. května do 28. prosince 2017 s umožněním dálkového přístupu. Lhůta pro podání žádostí bude stanovena dle podmínek programu od 15. června do 28. prosince 2017.

Finančně bude nový dotační program hrazen z prostředků krajského rozpočtu vyčleněných na projekty spolufinancované z Evropské unie ve výši 4,5 milionu korun.

Autor: TZ Středočeský kraj