Hlavní stránka Regiony Středočeský kraj Tiskové zprávy Rada kraje podpořila poskytnutí dotace Klubu českých turistů na údržbu značení

Rada kraje podpořila poskytnutí dotace Klubu českých turistů na údržbu značení

31. 3. 2017

Klub českých turistů (KČT) zřejmě získá dotaci ve výši 600 000 korun na údržbu značení pěších a cyklistických tras ve Středočeském kraji. Příspěvek z rozpočtu kraje schválili radní ve čtvrtek 30. března. Odsouhlasit jej musí ještě zastupitelé. 

Foto: Public Domain Pictures

Foto: Public Domain Pictures

„Členové klubu značení sice dělají ve svém volném čase, bez nároku na odměnu a jen za úhradu cestovních nákladů, ale směrovky, informační panely a další materiál stojí nemalé finanční prostředky, s nimiž potřebují pomoci,“ komentoval rozhodnutí rady statutární náměstek hejtmanky a náměstek pro oblast bezpečnosti a cestovního ruchu Vít Rakušan (STAN) a pokračoval: „Pro rozvoj cestovního ruchu je přínos členů klubu neocenitelný, neboť kvalitně značené a pravidelně udržované turistické trasy jsou nutností pro návštěvníky kraje i jeho obyvatele, kteří mají rádi volnočasové aktivity v přírodě.“

Z celkové finanční dotace ve výši 600 tisíc korun by mělo 250 tisíc korun jít na každoroční pravidelnou obnovu jedné třetiny vyznačených pěších tras v kraji, 50 tisíc na údržbu prvků informačního systému, tj. stojany map a směrovníky, a 300 tisíc na výrobu cykloznaček a jejich instalaci v terénu. Další potřebné peníze na výrobu značkařského materiálu a na výrobu map, stojanů, rámů či značkařských barev si zajistí KČT z finanční dotace Ministerstva pro místní rozvoj. Podle vyjádření předsedy Rady značení KTČ Karla Markvarta, se jedná o částku ve výši 650 tisíc korun.  

KČT má v evidenci celkem 5 332,6 km pěších značených tras a 3 791,5 km cyklotras. Letos plánuje provést obnovu na třetině pěších tras a odstranit závady zjištěné v předchozích dvou letech na cyklostezkách. Soustavnou činností členů KČT je samozřejmě také kontrola celé sítě a evidování nových závad.  „Značení nových tras a obnova stávajících je jedním z poslání KČT od jeho počátku. Vytvořená síť pěších značených tras je hustotou, kvalitou a také tím, že pokrývá beze zbytku celé území republiky, hodnocena jako jedna z nejlepších v Evropě,“ dodal náměstek Rakušan.

KČT byl založen v roce 1888 skupinou vlastenců kolem Vojty Náprstka. Od počátku byl klub velice aktivní – rychle vyrostla síť turistických ubytoven, vznikla hustá síť značených cest a řada předních osobností země si považovala za čest být jeho členem. Dnes KČT sdružuje téměř 40 000 turistů po celé České republice, z toho téměř čtvrtinu tvoří mládež. KČT organizuje každoročně přes tisíc akcí určených pro své členy i neorganizované zájemce. Akce se věnují nejrůznějším druhům turistiky, a to pěší, cyklo, lyžařské, vysokohorské, vodní, mototuristice, speleoturistice, turistice zdravotně postižených a nejnověji i hipoturistice.

Autor: TZ Středočeský kraj