Hlavní stránka Regiony Středočeský kraj Tiskové zprávy Peníze z výzvy IROP zaměřené na krajské silnice vyčerpá kraj v plné výši

Peníze z výzvy IROP zaměřené na krajské silnice vyčerpá kraj v plné výši

31. 3. 2017

Středočeský kraj vyčerpá veškeré peníze z výzvy č. 1 „Vybrané úseky silnic II. a III. tříd“ Integrovaného regionálního programu (IROP). Do skončení lhůty pro podávání žádostí 31. března zaregistroval celkem 20 žádostí s celkovými rozpočtovými náklady 1,4 miliardy korun. 

Peníze z výzvy IROP zaměřené na krajské silnice vyčerpá kraj v plné výši

Peníze z výzvy IROP zaměřené na krajské silnice vyčerpá kraj v plné výši

„Splněním termínu pro podání žádostí a kompletním využitím celé alokované částky, která pro Středočeský kraj činí 1,3 miliardy korun, jsme se zařadili mezi ty kraje, které zcela využily nabízené finanční prostředky,“ prohlásil Věslav Michalik (STAN), radní pro oblast hospodářského a regionálního rozvoje včetně evropských fondů a rozvoje venkova. Připomněl také, že ještě na konci loňského roku měl kraj zaregistrováno projekty jen za zhruba 250 milionů korun. „Kvalitní přípravou projektů a součinností všech zpracovatelů i administrátorů, se podařilo během necelých tří měsíců celou výzvu naplnit, a za to si zaslouží naše poděkování,“ zdůraznil radní Michalik.

Žádosti o přidělení dotací na jednotlivé projekty zpracovala Regionální kancelář Středočeského inovačního centra (SIC) v úzké spolupráci s Krajskou správou a údržbou silnic. „Přípravu projektové dokumentace dvaceti vybraných úseků silnic, u nichž žádáme o finanční dotaci, zajišťoval Odbor dopravy krajského úřadu. K nejvíce finančně náročným projektům patří například rekonstrukce silnice II/272 a mostu ev. č. 272-006 v Lysé nad Labem, která vyjde na 396,6 milionu korun, anebo rekonstrukce silnic II/605 a III/2365 v Berouně,“ upozornil radní pro oblast dopravy František Petrtýl (ANO 2011).

O dotace na opravy silnic a stavbu nových komunikací z IROP však bude Středočeský kraj podle radního F. Petrtýla žádat i po uzavření prvního kola dotací. „Ve výzvě č. 70 „Vybrané úseky silnic II. a III. třídy – II.“ která právě startuje, je pro kraj vyčleněna částka téměř 1,5 mld. korun. Lhůta pro registraci projektů vyprší 20. 12. 2018,“ uvedl. Celkem je v této výzvě pro všechny žadatele z České republiky připraveno 10,5 mld. korun.

 

Autor: TZ Středočeský kraj