Hlavní stránka Vratimov Náš program

Náš program

Občané tvoří město!


Zapojit občany do rozvoje města

 • vyčlenění částky z rozpočtu na projekty přímo navrhované občany

Bezpečnost

 • Policie Vratimov PRO občany - asistence u přechodů, kontrola dodržování zákazu vjezdu nad 12t, měření rychlosti
 • stabilní radar na Václavovické směrem dolů
 • zajistit úsekové měření rychlosti (ul. Frýdecká směr F-M)

Odpadové hospodářství

 • vybudování sběrného dvora
 • svoz bioodpadu
 • zkvalitnění vývozu separovaného odpadu

Vybudování domova pro seniory

Kompostéry občanům

Podpora městských sportovišť a spolků

 • podpora sportu pro děti, mládež i seniory
 • stavba víceúčelové haly (badminton-futsal) 

Oprava školy v Horních Datyních, včetně venkovního sportoviště

Důstojný vjezd do města

 • chodník od Vratimovského mostu po nádraží
 • upravit prostranství vjezdu do města

Doprava ve městě

 •  oprava místních komunikací a chodníků
 • vybudování parkoviště (např. za Společenským Domem)
 • vytěsnění tranzitní nákladní dopravy nad 12t z celého města
 • opravit chodník na ul. Vratimovská (tzv. II etapa)
 • vybudovat chodník od K. Velčovského po ul. K Hájence