Hlavní stránka O nás Staráme se Staráme se o větší ochranu vodních toků

Staráme se o větší ochranu vodních toků

březen 2024

Události z minulých let vyvolaly potřebu změnit některé části vodního zákona. Navrhovaná úprava, která prošla druhým čtením, přináší zpřesnění kompetencí pro subjekty, které se podílejí na koordinaci prací při likvidaci havárie či jiné závažné události na vodním toku.

„Při řešení některých havárií se v posledních letech projevilo, že kompetence stanovené ve vodním zákoně nejsou jednoznačné, a proto byl připraven návrh, který tento stav narovnává. Řízení prací při zneškodňování havárie přísluší vodoprávnímu úřadu příslušnému podle místa havárie, se kterým spolupracuje Hasičský záchranný sbor České republiky. Záchranné a likvidační práce při havárii řídí taky HZS. Aby byla prevence před podobnými událostmi efektivní, navrhuje se navýšit pokuty za vypouštění odpadních vod s obsahem nebezpečných a závadných látek. Novela současně zavádí dosud chybějící povinnost pro vybrané znečišťovatele odpadní vodu nepřetržitě monitorovat,” komentovala poslankyně Jana Krutáková.