Hlavní stránka Regiony Ústecký kraj Tiskové zprávy Petr Liška: Smlouva o Labi se zdržuje, potřebujeme obnovit lodní dopravu a zachránit obce podél řeky

Petr Liška: Smlouva o Labi se zdržuje, potřebujeme obnovit lodní dopravu a zachránit obce podél řeky

23. 11. 2023

Jednání ve Sněmovně ohledně smlouvy mezi ČR a SRN o celoročním splavnění Labe z Pardubic do Hamburku stagnují. ČR se těmito průtahy diskredituje u svého souseda protože tak zpomaluje a zdržuje své závazky k udržování vodní cesty, kterou Labe od nepaměti je. Petr Liška, poslanec za hnutí STAN a starosta Malých Žernosek v Polabí, který se tímto tématem dlouhodobě zabývá, vyzývá k urychlení jednání a zdůrazňuje potřebu obnovit lodní dopravu na Labi.

řeka Labe

řeka Labe

Stagnace a nejasnosti ve Sněmovně
Smlouva mezi Českem a Německem, která má stanovit pravidla údržby jediné domácí vodní cesty vedoucí k moři, čeká na projednání ve Sněmovně již téměř dva roky. Poslanec Petr Liška zdůrazňuje, že tato stagnace brání obnově lodní dopravy na Labi, což má význam nejen ekonomicky, ale i pro udržitelný rozvoj obcí podél řeky.
Odpovědnost České republiky a potřeba obnovy lodní dopravy Poslanec Petr Liška vyzývá k odpovědnému přístupu k otázce obnovy lodní dopravy na Labi, která má potenciál snížit zátěž na silniční a železniční dopravu. Zdůrazňuje, že lodní doprava může nahradit přetížené trasy, má schopnost regulovat ceny
ostatních druhů dopravy a v některých druzích přeprav je nenahraditelná. Zároveň může přispět k ekonomickému rozvoji oblastí podél řeky.
Ekonomické a strategické důvody pro obnovu
Poslanec Petr Liška věří, že obnova lodní dopravy má nejen ekonomický význam, ale je také strategickým krokem pro Českou republiku. Zmiňuje potenciální příležitost navázat na říčně-námořní přístav v Hamburku, což by mohlo posílit dopravní propojení a obchodní vztahy.
Výzva k jednání
Poslanec Petr Liška vyjadřuje naději, že Česká republika ukáže svůj zájem o spolehlivou vodní cestu. Zároveň vyzývá k respektování zákona o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, který klade plavební stupeň u Děčína jako strategickou stavbu.

Autor: Lenka Linhartova  |  Zdroj: Ing. Petr Liška, poslanec, starosta Malých Žernosek