Hlavní stránka Info a média Tiskové zprávy Volební kampaň do Evropského parlamentu 2024

Volební kampaň do Evropského parlamentu 2024

30. 4. 2024

Hnutí Starostové a nezávislí kandiduje do Evropského parlamentu v koalici s partnerským hnutím Starostové pro Liberecký kraj.

Kandidáti do EP 2024

Kandidáti do EP 2024

Na volební kampani pro volby do Evropského parlamentu spolupracujeme s agenturou Maven a s agenturou Unicornarmy s.r.o. Veškeré aktuality, události a akce jsou k nalezení na našich webových stránkách, kde se samozřejmě dále dočtete veškeré informace o programu či kandidátech.

Pro volby do Evropského parlamentu hnutí založilo transparentní volební účet, který je k nahlédnutí na našich webových stránkách. Na tomto účtu mohou všichni voliči nalézt veškeré výdaje spojené s kampaní do Evropského parlamentu, včetně například poskytovatelů reklamních ploch, tiskáren, výrobců reklamních předmětů a všech dalších subdodavatelů.

Stejně tak na stránkách hnutí naleznete pravidla pro příjmání i vracení darů. Ze zákona musíme veškeré platby, které nesplňují na stránkách zmíněné podmínky, vracet zpět odesílateli. A v neposlední řadě pod tímto odkazem na stránkách hnutí, budou k nahlédnutí veškeré finanční a nefinanční dary spojené s kampaní do Evropského parlamentu.

Plánovaný rozpočet na volební kampaň činí 15 mil. Kč. Náklady pro evropské volby jsou rozděleny především především do kapitol OOH reklamy, online kampaně a kontaktní kampaň. Tyto tři kategorie obsáhnou největší část nákladů. 

Pokud bychom náklady chtěli dále rozdělit procentuálně:

  • Strategie a poradenství v % z celkového rozpočtu: cca 15 %
  • Produkce v % z celkového rozpočtu: cca 10 %
  • Kontaktní kampaň v % z celkového rozpočtu: cca 10 %
  • Venkovní reklama v % z celkového rozpočtu: cca 17 %
  • Letáky a noviny v % z celkového rozpočtu: cca 25 %
  • Inzerce v tisku v % z celkového rozpočtu: 0 %
  • Online propagace v % z celkového rozpočtu: cca 11 %

V rámci online propagace není jednoduché rozpočet pro tuto kapitolu v tuto chvíli rozdělit. Rozpad na jednotlivé položky není fixní a přesné procentuální rozdělení budeme vědět až po konci volební kampaně. Na online kampani se podílejí profily všech našich kandidátů do Evropského parlamentu, včetně oficiálních profilů hnutí Starostové a nezávislí. Seznam všech profilů našich kandidátů jsou k dohledání na webových stránkách. Volební kampaň vedeme transparentně a na základě pravidel stanovených Úřadem pro dohled nad hospodařením politických stran.

Autor: Tomáš Pergl