Hlavní stránka Regiony Středočeský kraj Vedení Středočeského kraje odmítlo otevřené jednání výborů

Vedení Středočeského kraje odmítlo otevřené jednání výborů

13. 4. 2018

Zastupitelé STAN připravili změnu jednacího řádu zastupitelstva Středočeského kraje. Jednání výborů měla být napříště veřejná. Vedení kraje v čele s hejtmankou Jaroslavou Pokornou Jermanovou však takovou změnu jednacího řádu odmítlo.

Vedení Středočeského kraje odmítlo otevřené jednání výborů

Vedení Středočeského kraje odmítlo otevřené jednání výborů

„Rada kraje se zařazením bodu „Úprava jednacího řádu Zastupitelstva Středočeského kraje a Výborů Zastupitelstva Středočeského kraje“ na jednání zastupitelstva nesouhlasí,“ stojí v usnesení radních. Důvod takového rozhodnutí ale neuvedli.

Jednání výborů by díky této změně jednacího řádu mohla navštěvovat i veřejnost, což dosud bylo možné pouze se souhlasem výboru.

„Taková změna vede k prohloubení demokratických principů jednání samosprávných orgánů Středočeského kraje, tedy principů otevřenosti a transparentnosti, a má za cíl i podnícení zájmu veřejnosti o práci volených krajských orgánů a užší zapojení veřejnosti do rozhodování o veřejných záležitostech Středočeského kraje,“ vysvětlil autor předlohy, šéf kontrolního výboru Ivo Šanc (STAN).

Vedení kraje v čele s hejtmankou však maximální otevřenost úřadu odmítlo, veřejnost tak bude mít dál ztíženou možnost kontrolovat své volené zástupce, nebo je nebudou smět kontrolovat vůbec, pokud si to zastupitelé nebudou přát. 

Úpravu jednacího řádu chtějí zastupitelé za STAN však i přes zamítnutí radních znovu předložit přímo na jednání zastupitelstva 26. dubna.

„Ať hejtmanka vysvětlí voličům, proč jim mají být dveře výborů zavřené, a proč nesmějí kontrolovat práci těch, které si zvolili. Hnutí STAN je naopak pro maximální otevřenost,“ vysvětlil předseda zastupitelského klubu STAN Věslav Michalik.

Jednání výborů jsou veřejnosti otevřena v Libereckém nebo Olomouckém kraji, veřejná jednání umožňuje například i Praha.

Pro případ projednávání citlivých záležitostí (bezpečnostní rizika, utajované záležitosti, osobní data apod.) připouštěla navrhovaná změna prohlášení jednání výboru nebo jeho části za neveřejné.

Autor: STAN Středočeský kraj