Hlavní stránka Regiony Středočeský kraj Středočeská sportovní centra od kraje peníze na svoji činnost dostanou

Středočeská sportovní centra od kraje peníze na svoji činnost dostanou

15. 12. 2020

„Finanční prostředky na podporu a činnost Sportovních center mládeže (SCM) ve výši 28,4 milionů korun jsou již alokovány v rozpočtu Středočeského kraje. Peníze budou k dispozici počátkem nového roku,“ prohlásil na dnešním jednání Zastupitelstva Středočeského kraje náměstek hejtmanky Věslav Michalik (STAN). Společně s radním pro oblast vzdělávání a sportu Milanem Váchou (STAN) také veřejně deklarovali, že podpora SCM bude i nadále pokračovat. Zastupitelé by o ní měli jednat na svém prvním zasedání v příštím roce.

Středočeská sportovní centra od kraje peníze na svoji činnost dostanou

Středočeská sportovní centra od kraje peníze na svoji činnost dostanou

„S administrací dotací se započne ihned z kraje roku, aby finanční prostředky byly poskytnuty v co nejkratším čase,“ řekl radní Milan Vácha. Projekty sportovní přípravy talentované mládeže ve věkové kategorii od 7 do 23 let by měly být v roce 2021 podpořeny právě prostřednictvím Sportovních center mládeže.

„Kraj příspěvek poskytne mladým sportovcům, kteří se zabývají atletikou, badmintonem, baseballem, basketbalem, cyklistikou, florbalem, fotbalem, gymnastikou, házenou, hokejem, kanoistikou na divoké vodě, moderním pětibojem, plaváním, ragby, rychlostní kanoistikou, tenisem, volejbalem, šachem a jezdectvím – parkurem,“ upřesnil radní pro oblast vzdělání a sportu Milan Vácha (STAN).