Hlavní stránka Regiony Středočeský kraj Radní z Prahy a Středočeského kraje si nastavili spolupráci, největší bude v dopravě, digitalizaci a ve školství

Radní z Prahy a Středočeského kraje si nastavili spolupráci, největší bude v dopravě, digitalizaci a ve školství

11. 12. 2020

Radní Středočeského kraje a hlavního města Prahy se poprvé po krajských volbách „sešli“ na společném jednání, byť bylo jen videokonferenční. Hlavní město Praha a Středočeský kraj mají s ohledem na území, které je pod jejich správou, mnoho společného. Bez intenzivní spolupráce by například nebylo možné stavět silnice, zajišťovat hromadnou dopravu, digitalizovat, rozvíjet školství nebo zdravotnictví.

Radní z Prahy a Středočeského kraje si nastavili spolupráci, největší bude v dopravě, digitalizaci a ve školství

Radní z Prahy a Středočeského kraje si nastavili spolupráci, největší bude v dopravě, digitalizaci a ve školství

„Jsem ráda, že vzájemné spolupráci dvou tak úzce propojených oblastí, jako jsou Střední Čechy a Praha nic nebrání, že spolu souzníme jak pracovně, tak lidsky. Seznámili jsme vedení Prahy s prioritami, které chceme ve středních Čechách řešit,“ uvedla hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková (STAN). „Středočeský kraj rychle zareagoval na naše pozvání ke společnému setkání a díky tomu jsme mohli navázat dialog nad klíčovými tématy do budoucna. Praha a Středočeský kraj jsou spojené nádoby, které společně musí spolupracovat hned v několika oblastech. Prioritami pro nás zůstává zejména doprava, zdravotnictví, digitalizace, školství a územní rozvoj,“ řekl primátor hlavního města Prahy Zdeněk Hřib (Piráti).

Oba kraje jsou spolu vzájemně provázané už v základní otázce území. „Praha kolem sebe nemá mlhu a Středočeský kraj nemá uprostřed díru. Na tom jsme se společně všichni shodli. Naším největším úkolem je dokázat spolupracovat v úrovni celého Metropolitního regionu,“ řekl náměstek primátora hlavního města Prahy pro územní rozvoj Petr Hlaváček (Spojené Síly pro Prahu) a dodal: „s Prahou přímo sousedí skoro 40 obcí. Denně do Prahy dojíždí statisíce lidí. Jedinou možnou cestou je naše vzájemná úzká koordinace“.

Jednou z klíčových oblastí spolupráce je doprava. „Budeme urgentně řešit především projekty, které jsou životně důležité pro oba regiony. Je to hlavně neustále odkládané dokončení vnějšího Pražského okruhu a dálnice D3. Obě stavby odlehčí jak středočeským silnicím, tak i pražské dopravě,“ upozornil náměstek hejtmanky pro oblast silniční dopravy Martin Kupka (ODS). „Dalším tématem byla například parkoviště P+R v návaznosti na autobusovou a železniční dopravu, dále pak cyklostezky a především budoucnost veřejné dopravy v Praze a Středočeském kraji, zejména s ohledem na její dlouhodobou udržitelnost. Předali jsme si také informace o stavbě železničních tratí, například té, které má spojit Prahu s Kladnem nebo terminálu vysokorychlostní tratě u Nehvizd,“ doplnil ještě Petr Borecký (STAN), radní Středočeského kraje pro oblast veřejné dopravy. „Se Středočeským krajem má Praha hodně společného napříč různými druhy dopravy. Oba kraje jsou propojené a vzájemně se ovlivňují. Lze zmínit investice jako Pražský okruh, aglomerační okruh, tramvajovou trať do Zdib, železnici na Kladno s odbočkou na letiště přes dopravní terminál Dlouhá Míle, prohlubování spolupráce Pražské integrované dopravy a Integrované dopravy Středočeského kraje, výstavbu P+R parkovišť u železničních zastávek nebo propojení 73 cyklostezek na území obou krajů do jednoho funkčního celku. Je moc dobře, že se všichni potkáme u jednoho virtuálního stolu a začneme věci řešit společně a koordinovaně,“ zdůraznil také náměstek primátora hlavního města Prahy pro oblast dopravy Adam Scheinherr (Praha sobě).

„Pro nás je důležitá skvěle zahájená spolupráce Vzdělávacího institutu Středočeského kraje a Pražského inovačního institutu, kde už proběhly první koordinační schůzky se záměrem poskytnout co nejlepší podmínky pro vzdělávání pražských učitelů a rozvoji jejich schopností, aby naše děti učili ti nejlépe připravení učitelé,“ přiblížil možnosti spolupráce radní hlavního města Prahy pro oblast školství, sportu, vědy a podpory podnikání Vít Šimral (Piráti). „S hlavním městem musíme s ohledem na demografický vývoj koordinovat jak oborovou strukturu středních škol, tak i kapacity základního a středního školství. Je důležité, aby v celém provázaném regionu, který zahrnuje Prahu i její okolí, odpovídala oborová struktura požadavkům zaměstnavatelů a studenti po opuštění školy snadno našli umístění na trhu práce,“ vyzdvihl středočeský radní pro oblast vzdělávání a sportu Milan Vácha (STAN).

Hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková připomněla nutnost věnovat se společně digitalizaci, spolupracovat na vytváření digitální technické mapy a společně řešit některé digitální platformy jako je například Chytrý kraj. „Digitální technická mapa může usnadnit život nejen nám na krajích a kolegům ve vedení měst, ale především také občanům, protože by měla významně zrychlit stavební řízení,“ zdůraznila hejtmanka.

„Příkladem dobré a přínosné spolupráce Prahy se Středočeským krajem je například web covid.praha.eu, který přináší informace o možnostech testování nejen na území hlavního města, ale i Středočeského kraje, a napomohl k rovnoměrnému rozprostření zájemců mezi volná odběrová místa,“ řekl primátor hlavního města Prahy Zdeněk Hřib.

„Můžeme využít know-how, které Praha má, a dále učit středočeské obce spolupracovat s developery tak, aby se developeři podíleli na výstavbě nové infrastruktury. V celém našem propojeném regionu přibývá každý rok přes 25 tisíc obyvatel, proto je nutné v územní plánovat s vědomím cílového stavu. K tomu je nutná nejen úzká spolupráce s Prahou, ale i s Ministerstvem pro místní rozvoj,“ doplnil náměstek pro regionální rozvoj a územní plánování Jiří Snížek (Piráti).

Logickými styčnými body mezi hlavním městem Prahou a Středočeským krajem je také zdravotnictví, inovace, sociální péče, životní prostředí, cestovní ruch a samozřejmě regionální rozvoj a územní plánování. „Všude tam musíme v budoucnu těsně spolupracovat a vyměňovat si informace, protože významný projekt realizovaný v Praze výrazně ovlivní situaci v přilehlé části Středočeského kraje a naopak. Chceme efektivně využívat finanční prostředky, s jejichž nedostatkem se nyní potýkáme, a nedělat protichůdné kroky, které by se míjely účinkem,“ dodala hejtmanka Petra Pecková.

"Provázanost obou regionů v sociální a zdravotní péči je obrovská a já se raduji z toho, že se nyní otevřel prostor pro využití synergií a pro těsnější spolupráci při řešení problémů a výzev, k jakým patří třeba péče o ohrožené děti, reforma psychiatrické péče, zlepšování dostupnosti lékařské pohotovostní služby, společné plánování rozvoje sítě sociálních služeb a mnoho dalších, " říká radní hlavního města Prahy pro oblast zdravotnictví a sociální politiky Milena Johnová (Praha sobě).

Do společného jednání se zapojili všichni radní hlavního města Prahy a Středočeského kraje i šéfové koaličních zastupitelských klubů.

„Spolupráce s kolegy ze Středočeského kraje bude o něco intenzivnější než v minulých letech a já se na ni moc těším. Společně totiž chceme překonat tvrdé dopady koronavirové pandemie, obnovit příjezdový turistický ruch, získat kultivovanější a bonitní klientelu, ale i lépe a více čerpat dotace z EU fondů. Praha, zastoupená společností Prague City Tourism, jedná společně s Letištěm Praha, Středočeským krajem a agenturou Czech Tourism například o podpoře dálkových leteckých dopravců nebo o tom, jak motivovat návštěvníky, aby v Česku strávili více času, utratili více peněz a navštívili i lokality ve Středočeském kraji nebo dalších krajích. To se může podařit jen díky koordinované spolupráci všech subjektů,“ uzavírá spojení regionů radní hlavního města Prahy pro oblast kultury a cestovního ruchu Hana Třeštíková (Praha sobě).