Hlavní stránka Regiony Středočeský kraj Autobusové linky 375 a 377 do Brandýsa a Kostelce zřejmě nahradí trolejbusy

Autobusové linky 375 a 377 do Brandýsa a Kostelce zřejmě nahradí trolejbusy

11. 12. 2020

Trolejbusy z Prahy by do Středočeského kraje mohly vyjíždět již v roce 2025. Konkrétně by mělo jít o náhradu nynějších příměstských autobusových linek 375 (trolejbus pojede z pražské Harfy do Brandýsa nad Labem – Staré Boleslavi) a 377 (z pražských Letňan do Kostelce nad Labem). „Krajská rada schválila závěry hodnocení ekonomické efektivnosti a rozhodli jsme se pokračovat v další investorské přípravě akcí,“ uvedl radní pro oblast dopravy Petr Borecký (STAN).

Autobusové linky 375 a 377 do Brandýsa a Kostelce zřejmě nahradí trolejbusy

Autobusové linky 375 a 377 do Brandýsa a Kostelce zřejmě nahradí trolejbusy

Celkové náklady na přípravu a realizaci stavby tratí budou hrazeny na základě smlouvy o spolupráci mezi Dopravním podnikem hl. města Prahy a Středočeským krajem. „Praha a Středočeský kraj se budou na nákladech podílet podle toho, jaká část trati leží na jejich katastrálním území,“ upřesnil Petr Borecký. Jak dále uvedl, tyto dvě linky jsou technicky realizovatelné a na základě předpokládaných parametrů jsou i ekonomicky efektivní.

Náklady na projektovou přípravu a realizaci budou hrazeny z vlastních zdrojů KSÚS Středočeského kraje, popř. ze zdrojů IROP/ITI nebo OPD3, a to v návaznosti na vypsané dotační podmínky. „Investorská příprava staveb a jejich realizace by měla probíhat v letech 2020-24. První celý rok provozu se předpokládá v roce 2025,“ říká radní pro oblast dopravy. Podle něj jsou dotační podmínky v současné době nejasné, nicméně Středočeský kraj počítá se spolufinancováním z dotačních zdrojů ve výši 70 nebo 85 procent.

Z přepravního hlediska nedojde ke změnám, nicméně pozitivní dopad je zřejmý v oblasti životního prostředí (zejména výfukové plyny a hluk). „Podstatně se sníží uhlíková stopa,“ vyzdvihuje Petr Borecký. Z ekonomického hlediska projekty obou linek pohybují nad hranicí ekonomické efektivnosti a je tedy zajištěna návratnost vynaložených prostředků na zřízení a zajištění provozu parciálních trolejbusů.

Stavbou bude rozšířena stávající síť trolejového vedení, která umožní nahradit autobusové linky za trolejbusové a v případě použití parciálního trolejbusu umožní dobití jejich baterií.

 

 

 

Náklad na stavbu se předpokládají v následující výši (v tis. Kč vč. DPH):

Linka

Příprava

Realizace

Stavební dozor

375

16 752,5

678 737,4

6 050

377

12 216,5

462 679,8

3 630

 

Očekávané náklady na spolufinancování při dotaci 70% uznatelných nákladů

 

Projektové náklady

Výkupy

Náklady na realizaci

TDI

CELKEM

Linka 375

2 404 875

108 000

101 810 610

907 500

105 230 985

Linka 377

1 751 475

81 000

69 401 970

544 500

71 778 945

Celkem

4 156 350

189 000

171 212 580

1 452 000

177 009 930

 

Dopad do rozpočtu kraje v letech (předpoklad 70% dotace)

2020

2021

2022

2023

2024

2025

0

1 662 540

2 682 810

51 799 374

86 332 290

34 532 916

 

Očekávané náklady na spolufinancování při dotaci 85% uznatelných nákladů

 

Projektové náklady

Výkupy

Náklady na realizaci

TDI

CELKEM

Linka 375

1 202 438

54 000

50 905 305

453 750

52 615 493

Linka 377

875 738

40 500

34 700 985

272 250

35 889 473

Celkem

2 078 175

94 500

85 606 290

726 000

88 504 965

 

Dopad do rozpočtu kraje v letech (předpoklad 85% dotace)

2020

2021

2022

2023

2024

2025

0

831 270

1 341 405

25 899 687

43 166 145

17 266 458