Hlavní stránka Regiony Středočeský kraj Pavla Štrobachová: Sociální služby se mění podle potřeb lidí

Pavla Štrobachová: Sociální služby se mění podle potřeb lidí

30. 4. 2024

Při  vyslovení ,,sociální služby“ se nám většinou vybaví různé domovy důchodců či domácí péče. Ale sociální služby zahrnují péči a pozornost všem věkovým skupinám, od dětí až po seniory. Rovněž škála poskytované pomoci je významná jak svým rozsahem, tak způsobem  poskytování a přijímání pomoci. 

 

 

Pavla Štrobachová: Sociální služby se mění podle potřeb lidí

Pavla Štrobachová: Sociální služby se mění podle potřeb lidí

Často se o sociální zařízení začínáme zajímat až ve chvíli, kdy řešíme péči o svého blízkého a hledáme pomoc v pobytovém zařízení či terénní službu. Ve Středočeském kraji zájemce může využít Mapu poskytovatelů sociálních služeb. Je to užitečný pomocník,  kde můžeme zjistit  škálu poskytovaných služeb v daném území, dostupnost, šíři poskytovaných služeb a finanční  podmínky. 

 

Máme rovněž zmapovány potřeby uživatelů a zájem o jednotlivé služby. Víme, jaká je poptávka  a nabídka v dané lokalitě, což nám umožňuje cílit ve finančním a majetkovém plánování na danou lokalitu a druh služby. Velká poptávka lůžek pro seniory se předpokládá na Mladoboleslavsku, zde připadá 1 lůžko na současných 65 seniorů. Naopak v oblasti kolem Mělníka či Kutné hory je to kolem 30 seniorů.  

 

Některá zařízení se zaměřují na poskytování péče o specifická postižení a onemocnění. Jsou to např. pobytová zařízení pro děti, které na základě svého postižení vyžadují trvalou péči nejen sociální, ale rovněž odbornou zdravotní. Mimořádně náročná je péče o děti s autismem a lidi s chováním náročným na péči.  U dospělých se zvyšuje požadavek na umístění pacientů s Alzheimerovou nemocí, kteří vyžadují specifické vybavení a prostorové uspořádání. 

Např. v Novém Strašecí skvěle funguje Alzheimer centrum při klasickém DD. Péče o tyto lidi je náročná, ale díky zkušenému a obětavému personálu není život těchto lidí omezen jen ve stávajícím domově, ale pořádají i rekreační pobyty např. u Berounky a podobné aktivity. 

Dá se konstatovat, že dříve byly domovy důchodců zaměřeny na péči o staré lidi a jejich důstojné odcházení, dnes je škála jejich klientů a rozsah aktivit podstatně širší. 

Na jednání sociálního výboru jsme řešili problematiku lidí s Parkinsonovou nemocí. Jedná se o neurodegenerativní onemocnění postihující centrální nervovou soustavu. Jde o  postižení, kdy je pacient zdravý mentálně, ale nemoc se projevuje zejména na fyzické stránce člověka, zpočátku ho omezuje, v pozdějším stádiu až paralyzuje od běžného způsobu života. Takto nemocný člověk není soběstačný v sebepéči, ani v jiných úkonech běžného života. 

Parkinsonova nemoc se může projevit u lidí kolem čtyřicátého roku života, ale nejčastěji se rozvíjí ve věku 55-65 let. Pacienti  jsou schopni dlouhodobě fungovat v domácím prostředí, při vhodné úpravě životního stylu a prostředí vedou samostatný a plnohodnotný život bez závislosti na druhé osobě. 

Ve chvíli, kdy lidé začnou potřebovat dlouhodobou ústavní péči, je třeba ji poskytnout odborným, vyškoleným personálem. 

A to je velký problém. S narůstajícím počtem sociálních zařízení všeobecně stoupá potřeba ošetřovatelského a zdravotnického personálu, kterého není dostatek. Problémem je nejen nedostatečné finanční ohodnocení, ale zejména psychická a fyzická zátěž personálu.  

Nadějné je zjištění, že se na zdravotní školy hlásí velký počet uchazečů o studium. Teď půjde hlavně o to, poskytnout jim kvalitní vzdělání,  po absolvování studia je v oboru udržet a vytvořit podmínky pro sladění profesního a osobního života zaměstnancům v sociální a zdravotní péči. 

 

Autor: Pavla Štrobachová