Hlavní stránka Regiony Středočeský kraj Krajští zastupitelé JUDr., Ing. Zdeněk Hraba, PhD.

JUDr., Ing. Zdeněk Hraba, PhD.

 
Zdeněk Hraba se narodil 16. dubna 1975 v Kutné Hoře. V roce 2001 získal magisterský titul na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, o dva roky později malý doktorát a v roce 2011 doktorát velký. V roce 1998 dokončil studium na Vysoké škole ekonomické v Praze. Od roku 2004 je odborným asistentem na Katedře národního hospodářství Právnické fakulty Univerzity Karlovy, posledních sedm let tajemníkem katedry. Od roku 2004 také pracuje jako advokát. V letech 2010 až 2014 byl radním města Říčany. V současnosti je prvním místostarostou.
 
Ve funkci radního se mu podařilo zajistit prohloubení transparentnosti činnosti města a městského úřadu. Prosazena byla třiceti tisícová (Kč) hranice u zadávání veřejných zakázek, nad kterou je nutné zadávat veřejné zakázky ve veřejné soutěži. Z důvodů neefektivnosti výběru byly také zrušeny tři ze šesti vybíraných městských poplatků.
 
Na krajské úrovni by chtěl využít své advokátní praxe v zemědělském právu a právu agrárních dotací a působit ve výboru pro životní prostředí a zemědělství a také v Komisi pro bezpečnost kraje, neboť otázce bezpečnosti se věnuje již v Říčanech. V zastupitelstvu kraje chce prosazovat konzervativní – přebytkovou – rozpočtovou politiku, konzervativní a minimalistickou dotační a grantovou politiku, směřování sociálních podpor ke skutečně potřebným a racionální prevenci kriminality.
 
Zdeněk Hraba je ženatý, s manželkou vychovávají dvě děti.
 
Osobní motto: Viribus Unitis – Společnými silami.