Hlavní stránka Regiony Středočeský kraj Aktuality Michael Kašpar: Základem je vysokorychlostní internet

Michael Kašpar: Základem je vysokorychlostní internet

19. 8. 2020

Technologie dnes nabízí možnosti, jak zlehčit občanům a obcím život. Koncept chytrého města má usnadňovat každodenní život občanům. Například kompletní elektronická administrace dotačních titulů, přehledná aplikace v mobilu pro občany, kde se nejen dozvíme všechny informace okamžitě, ale může pomoci například při nouzovém stavu, což jsme si na jaře vyzkoušeli.

Michael Kašpar: Základem je vysokorychlostní internet

Michael Kašpar: Základem je vysokorychlostní internet

Elektronizace služeb a chodu úřadu vůči občanům i obcím je zásadní. Kolín se stal na poli využívání IT technologií v řízení města a služeb občanům lídrem v rámci České republiky. V 1. ročníku soutěže Chytrá radnice, kterou vyhlásil Úřad vlády, získalo 30tisícové město na Labi první místo a porazilo i Prahu.
 

Chybí „opisování“ dobré praxe

V zavádění opatření pro chytrá města preferujeme funkční a účelná řešení, o kterých jsme přesvědčeni, že budou přínosnými pro naše obyvatele, úředníky, v nejlepším případě pak pro obě skupiny zároveň.
V současné době vidím jako největší výzvu pokrytí celé republiky vysokorychlostním internetem, což je základ, na kterém poté lze stavět jakoukoliv nadstavbu. Zároveň je velmi důležitá koordinace a podpora shora (od státu), ta v Česku, stejně jako koncepce využití technologií ve prospěch občanů, chybí. Mnohé projekty jsou tvořeny zdola (obce, firmy) a často se pak stává, že pro stejný problém máme různá řešení, která někdy nejsou kompatibilní. Je to plýtvání potenciálem, energií i penězi.
 
Chybí nám sdílení dobré praxe, spolupráce vlády, samospráv a soukromého sektoru je zásadní. Pokud někde něco funguje, proč to „neopsat“ a nepoužít dále. Inspirací je spousta.
Potřebujeme nejen elektronizovat úřady, aby si lidé mohli vše vyřídit z pohodlí domova třeba večer nebo o víkendu a nemuseli na úřad, ale také pracovat edukativně, vysvětlovat přínosy a efektivitu těchto řešení. Lidé o nich musí vědět a musí vědět, že jsou pro ně zjednodušením. Jinak to nebude fungovat.
Důležitou součástí je i energetický management. Zavádění komplexního elektronického monitoringu odběrů a optimalizace spotřeb v městských budovách, školách, školkách. Hospodařit rozumně s energiemi i vodou, analyzovat, hledat úspory a ty následně realizovat.
 
Svět se mění stále rychleji, staré principy i technologie mizí, nové se vyvíjí. Mladou generaci je nyní víc než kdy dřív nutné vzdělávat v souladu s aktuálním děním, novými poznatky a v reálném čase.
 

Autor: Michael Kašpar, starosta Kolína