Hlavní stránka Regiony Plzeňský kraj Tiskové zprávy Plzeňský kraj Zavedení mýta na jedničkách je ránou pod pás některým obcím

Zavedení mýta na jedničkách je ránou pod pás některým obcím

27. 2. 2019

Ministerstvo dopravy chce oproti původním slibům od ledna 2020 zpoplatnit některé silnice I. tříd. Města a obce, nacházející se podél komunikací bez plánovaného mýta (zejména úsek Plzeň – Přeštice – Klatovy – Kdyně), se bouří. Domnívají se, že kamiony začnou nové placené úseky hromadně objíždět.

Zavedení mýta na jedničkách je ránou pod pás některým obcím

Zavedení mýta na jedničkách je ránou pod pás některým obcím

To by mělo za následek neúměrné zvýšení dopravní zátěže na komunikacích nižších tříd a nezpoplatněných “jedniček“, které budou dopravci využívat ve snaze objíždět zpoplatněné úseky. Toto zvýšení v podobě nájezdu tranzitní nákladní dopravy zhorší bezpečnost občanů, zatíží životní prostředí a negativně ovlivní kvalitu života v dotčených obcích.

Příklad městyse Všeruby: Podél průtahu II/184 se nachází rodinné i obytné domy, základní a mateřská škola, kulturní dům, dětské hřiště, drobné provozovny, restaurace, oboustranná autobusová zastávka, pošta, knihovna a další.

"Již dnes je kamionová doprava, pohybující se po II/184 a vedoucí k hraničnímu přechodu Všeruby – Eschlkam, nesnesitelná. Proč máme trpět ještě více v důsledku něčeho, co navíc nepřinese kýžený efekt. I z pohledu výnosů je otázkou, zda zavedení mýta na 900 km silnic I. tříd bude mít vůbec nějaký přínos do státní pokladny. Fixní náklady na provoz budou stejné jako v případě výběru mýta na dálnicích, přitom poplatek za km je mnohonásobně nižší (zhruba třetinový – směrnice EU)“, uvádí starosta městyse Všeruby Václav Bernard /STAN/.

V případě zavedení mýta v Plzeňském kraji dle předloženého návrhu se většina tranzitní dopravy stáhne ze zpoplatněných silic I/26 Plzeň – Folmava a I/20 Plzeň – Č. Budějovice na nezpoplatněné I/27 a I/22 Plzeň – Přeštice – Klatovy – Kdyně – Domažlice.

„Zavedení mýta na silnicích I/26 z Plzně na Folmavu a I/20 z Plzně do Českých Budějovic je nešťastným krokem, který s sebou pro Přeštice nese riziko značných komplikací. Již nyní je dopravní situace ve městě, kde silnice I/27 prochází přímo centrem, v exponovaných časech kritická. Zpoplatnění uvedených úseků zapříčiní s velkou pravděpodobností odklon kamionové dopravy právě na silnici I/27 na Přeštice, dopravní zatížení bude bez existence obchvatu neúnosné a povede k jednoznačnému zhoršení kvality života ve městě“, oprávněně namítá přeštický zastupitel Tomáš Chmelík /STAN/.

Jeden pravděpodobný scénář za všechny: Polský kamion, jedoucí po D5 směr SRN, téměř jistě sjede za Plzní na silnici I/27 bez mýta, bude pokračovat přes Přeštice, v Klatovech odbočí na nezpoplatněnou silnici I/22 a nakonec pak po II/184 na hraniční přechod Všeruby – Eschlkam a takových budou tisíce.  

Bude mít mýto ekonomický efekt?

Zavedení mýta se s největší pravděpodobností úplně mine účinkem. Nedojde ani k naplnění usnesení vlády České republiky č. 1000 ze dne 7. 11. 2016, protože výnosy nepokryjí náklady na rozšíření mýtného systému a jeho následný provoz. Navíc ani nemůže být řeč o jakékoli regulatorní funkci, protože dojde k extrémnímu zatěžování jiných vedlejších komunikací.

Starostové a nezávislý /STAN/ se na jednání krajského výboru jednoznačně postavili za zrušení výběru mýtného na I/20 a I/26 (resp. stanovení nulové sazby mýta) a vyslovili tak podporu městům a obcím, které by od 1. 1. 2020 čekalo doslova “peklo“. Jako krajní řešení, v případě zpoplatnění I/20 a I/26, se nabízí zavedení mýta na části I/27 a I/22.

„Zpoplatnění dalších silnic je sice proti naší politice a přesvědčení, ale v tomto případě by šlo o cestu menšího zla. Pro řidiče kamionů by už nebylo tak jednoznačné sjet na I/27 a pokračovat po I/22 a objíždět placené úseky I/26 a I/20. Tento návrh však s sebou nese i zvýšení nákladů na regionální dopravu, a to včetně autobusové dopravy. Je to ale jediné opatření, jak se dostat do stavu před zavedením zpoplatnění. Naše preference jsou však jasné – nastavení nulové sazby“, míní Václav Bernard.

Chceme komplexní systémové řešení

„Prosazovali jsme, aby v Plzeňském kraji nebyly zpoplatněny žádné silnice I. třídy. Toto stanovisko podpořil i Dopravní výbor Plzeňského kraje. Pokud by stát chtěl řešit problém nákladní dopravy systémově, stanovil by, že tranzitní nákladní vozidla-kamiony smí jezdit pouze po dálnicích a silnicích I. třídy, případně na vybraných silnicích II. třídy a na těch budou platit mýto. Na žádné jiné silnice by tranzitní kamiony jezdit nesměly. Je to logické, protože většina silnic 2. a 3 třídy není na takovou zátěž stavěna a průjezd po nich nadměrně zatěžuje občany. Satelitní systém výběru mýta takové řešení umožňuje“, říká Pavel Čížek /STAN/, náměstek hejtmana pro oblast dopravy. 

Autor: Václav Cinádr