Hlavní stránka Regiony Olomoucký kraj Hospodaření s městskými byty II.

Hospodaření s městskými byty II.

7. 10. 2019

Funkční bytovou politiku považuji za předpoklad rozvoje města, a proto v naší koalici Na rovinu! usilujeme o spravedlivé a transparentní nakládání s městskými byty, včetně zvyšování počtu obecních bytů. Abychom si byli jisti kvalitou dokumentů, podle kterých Domovní správa Prostějov s byty nakládá, požádali jsme Ministerstvo vnitra o přezkum jejich zákonnosti. Ministerstvo vyhodnotilo Pravidla pro přijímání žádostí a přidělování městských bytů a Pravidla pro přijímání žádostí a přidělování bytů zvláštního určení v domech s pečovatelskou službou jako „rozporná se zákonem“. 

bytový dům. Prostějov, Sušilova ulice

bytový dům. Prostějov, Sušilova ulice

Z tohoto důvodu musela Rada města schválit nová pravidla platná od 10. 7. 2019. (Dokumenty jsou k vidění na webu Domovní správy Prostějov.) Podle nových pravidel již nebude žadatel platit při podání žádosti nevratný poplatek 1000 Kč a z dokumentů byly odstraněny diskriminační pasáže.

V roce 2001 město spravovalo 1800 bytů. V lednu 2019 i přes „dvojí“ dotační období z Evropských zdrojů od roku 2013, ze kterého bylo možné oživit a rozšířit či minimálně renovovat nevyužívaný bytový fond, se počet vlastněného bytového fondu snížil na celkem 1 130 bytů (z toho 333 je v režimu domu s pečovatelskou službou), které jsou všechny stále obsazeny. V roce 2018 bylo evidováno celkem 672 žádostí o přidělení bytu, z toho 96 podaných v roce 2018. V tomtéž roce přidělilo město 74 bytů.

Situace je vážná. Město není ochotno budovat nové byty pro nízkopříjmové skupiny obyvatel (senioři, mladé rodiny s dětmi, zdravotně postižení) a raději prodává své lukrativní pozemky developerům, kterým jde přirozeně především o zisk. V současné době staví na dříve městských pozemcích soukromá společnost mezi nemocnicí a biokoridorem Hloučela 3 bytové domy s celkem 137 nájemními byty. Na tuto stavbu obdržel stavebník od Státního fondu rozvoje bydlení úvěr přes 200 milionů korun se splatností do roku 2050. Stejný úvěr mohlo získat i město.

Z Prostějova odcházejí za lepšími pracovními příležitostmi či dostupnějším bydlením především lidé ve věkové skupině 30 až 45 let. V souvislosti s tím nadále populace města stárne. Tento trend může zpomalit také dostupné nájemní bydlení v městských bytech.

Mgr. Petr Ošťádal
zastupitel, Starostové a nezávislí (zastupitelský klub Na rovinu!)