Hlavní stránka Regiony Moravskoslezský kraj Nesouhlasné stanovisko ke spalovně

Nesouhlasné stanovisko ke spalovně

22. 8. 2019

Moravskoslezský kraj posoudil aktualizovanou dokumentaci na rozšíření spalovny a vydal nesouhlasné stanovisko.
 

Nesouhlasné stanovisko ke spalovně

Nesouhlasné stanovisko ke spalovně

Bouřlivé diskuze vovolával v nedávné době záměr společnosti SUEZ  postavit v Ostravě druhou linku spalovny nebezpečných odpadů.
Po veřejném projednání záměru, kde zazněla řada připomínek vrátilo Ministerstvo životního prostředí firmě dokumentaci k přepracování. Společnost chce v Ostravě-Mariánských Horách postavením druhé linky navýšit stávající kapacitu 25 tisíc tun odpadu ročně o dalších 20 tisíc tun.
Zejména záměr společnosti spalovat na nové lince nebezpečný odpad i z jiných krajů je v rozporu s požadavky a podmínkami kraje. Kraj dlouhodobě vyžaduje, aby v regionu nedocházelo k nárůstu emisí vypouštěných do ovzduší.
Ministerstvu životního prostředí, které v procesu EIA posuzuje vliv rozšíření spalovny nebezpečných odpadů CENNZO v Ostravě-Mariánských Horách na životní prostředí vydal kraj nesouhlasné stanovisko.

 

Zdroj: www.msk.cz

Autor: L Honusek 2