Hlavní stránka Regiony Moravskoslezský kraj 1000+1 cesta pro krajinu v Moravskoslezském kraji

1000+1 cesta pro krajinu v Moravskoslezském kraji

9. 8. 2019

Poslankyně Jana Krutákov diskutovala se starosty o suchu.

1000+1 cesta pro krajinu v Moravskoslezském kraji

1000+1 cesta pro krajinu v Moravskoslezském kraji

Ve středu 7.8. se v Horních Tošanovicích od 10 hodin uskutečnila diskuse starostů s poslankyní parlamentu ČR Janou Krutákovou na téma boje proti suchu.

Desítka starostů Moravskoslezského kraje se mohla seznámit s praktickými zkušenostmi v boji proti suchu a rovněž obdrželi informace ze sněmovny na toto téma.

Poslankyně přítomným starostům prezentovala činnost poslanců hnutí v boji proti suchu. Představila iniciativu „1000+1 cesta pro krajinu“ a odprezentovala rovněž zkušenosti starosty Spáleného Poříčí Pavla Čížka, který se setkání nemohl zúčastnit.

Své zkušenosti s revitalizaci rybníků pak starostům přednesl místopředseda Karlovarského kraje a současný místostarosta obce Stružná Radan Večerka, který starostům nabídl i případnou právní pomoc v případě problémů například se zemědělci a podobně.

Na závěr proběhla diskuse mezi zúčastněnými a to nejen na téma udržitelnosti vody v krajině ale i například odpadovém hospodářství a třídění odpadů. Byly zmíněný praktiky současných i munulých zemědělců a jejich vztah k orné půdě. Padly i některé zajimavé podněnty jak pomoci s hospodařením s dešťovkou a další.

Na závěr poděkovala paní poslankyně za plodnou diskusi a popřála starostům mnoho úspěchů v jejich nelehké práci.

Autor: L Honusek 2